بخش دانلود
عبارت :
فهرست گروه های بخش دانلود
فهرست برنامه ها بخش دانلود
 انکار معاد از طرق مختلف و طغیان به خاطر نبود باور به معاد
 مقابله با طغیان در برابر خدا و دعوت به خشیت از او
 هشدار و انذار کسانی که خود را از هدایت قرآنی بی نیاز می بینند.
 انذار وحی الهی؛ آگاهی انسان از دستاورد خود در روز قیامت
واقع در گروه : مداحی
 
 تاکید بر لزوم جدی گرفتن حرکت به سوی پروردگار و ملاقات با او
 تثبیت قلب پیامبر (صلی الله و علیه و آله) و تشدید تهدید کافران
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 8
  • >
  • >>