بخش دانلود
عبارت :
فهرست گروه های بخش دانلود
فهرست برنامه ها بخش دانلود
 تاکید بر قدرت خدا برای حفظ و بازگرداندن انسان و هشدار به منکران مکّار
 راهنمایی پیامبر (صلی الله و علیه و آله) برای حفظ روند تذکر وحیانی و هدایت مردم به سوی بهره مندی از آن
واقع در گروه : مداحی
 مداحی و نوحه ویژه ایام فاطمیه
 تکذیب سر کشانه قوم ثمود و عقاب سخت الهی
 تشویق به انفاق و هشدار درباره بخل
 امید افزایی و نشاط بخشی به پیامبر (صلّی الله و علیه و آله) برای ادامه راه رسالت
 تقویت پیامبر (صلّی الله و علیه و آله) برای ادامه راه خدا و رویارویی با دشواریها
  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 8
  • >
  • >>