لیست نکته های tفيروزه جهانيان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره انفال آیه 35 - سوت وکف نزد کعبه زشت است
کنار کعبه جای نماز و عبادت است نه سوت و کف
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : فکر موضوع اصلی : توهین- اهانت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب احکام است.
  سوره انفال آیه 34 - عذاب متولیان غیر صالح مسجدالحرام
متولیان نا صالح مسجد حرام به سبب بازداری مردم از عبادت عذاب خواهند شد
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : فکر موضوع اصلی : ظالم- ظالمین
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) ابراهیمی (داور) : قالب تفسیری است.
  سوره انفال آیه 28 - مال و فرزند وسیله ی آزمایشند
بامال و فرزند آزمایش میشوید واگر پیروز شوید اجر زیادی دارید
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : موضوع اصلی : پاداش
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 27 - خیانت
گناه خیانت در امانت بسیار بزرگ است
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : تفکر موضوع اصلی : خیانت
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره انفال آیه 26 - امنیت بخش و روزی ده
باید برای نعمت امنیت و روزی شاکر باشیم
قالب : لغوی گوینده : tفیروزه جهانیان
منبع : تفکر موضوع اصلی : امداد الهی
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.