لیست تفسیر های اسمعيل شيخ محمد
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره بقرة آیه 122 -
ای بنی اسرائیل آن نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم و از اینکه شما را را بر جهانیان برتری بخشیدم یاد کنید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) شریف رضویان : بهتر بود در قسمت ترجمه ها نوشته می شد.
  سوره بقرة آیه 115 - کتاب خلاصه تفاسیر
شاید دشمنان مانع پایگاههای توحیدی شوند اما راه عبادت خدا بسته نمی شود چون آنچه در جهان است ملک خداست پس مومنین به هر طرف که رو کنند رو به خدا ایستاده اند زیرا که خدا همه جا حاضر و ناظر است اما بدانید که خدا بی نیاز از عبادات شما و دانای به آنهاست.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 108 - کتاب خلاصه تفاسیر
پس از تغییر قبله عده ای از مسلمانان در اثر وسوسه یهود از رسول ( ص ) سوالهای بی پایه می کردند همانند آنچه یهود از موسی (ع ) می خواستند. خدا ایشان را از این پرسشها نهی می کند چون این پرسشها با هدف کشف حقیقت صورت نمی گرفت بلکه به جهت بهانه جویی و فرار از ایمان آوردن بود. لذا فرمود : شما شما با این کار کفر را با ایمان مبادله می کنید و هر کس چنین کند محققا راه راست را گم کرده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 103 - کتاب خلاصه تفاسیر
یقینا اگر آنها بجای کفر ورزیدن و پیروی از شیطان صفتان و ساحران به دنبال ایمان و تقوا بودند برایشان نزد خدا ثوابی بود که اگر می دانستند از منافع پست سحر بهتر بود.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 95 - کتاب خلاصه تفاسیر
یهود مدعی بودند نژاد برگزیده اند و بهشت برای آنان است و اگر هم به جهنم بروند جزء چند روزی نخواهد بود. در جواب این ادعا آیه 80 فرمود {را به خدا افترا می بندید؟ در اینجا پاسخ دندان شکن دیگری به آنها می دهد و آن اینکه اگر راست می گویید پس تقاضای مرگ کنید و خود را از این زندگی پر مشقت دنیایی برهانید.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 88 - کتاب خلاصه تفاسیر
آنهایی که پیامبران را تکذیب می کردند و یا می کشتند چه جوابی می دهند؟ از روی استهزا می گفتند تقصیر ما نیست دلهای ما در پوشش است لذا نمی توانیم سخنان آنان را درک کنیم و بپذیریم. اما قرآن حرف آنها را جدی گرفته و پاسخ می دهد : آنها راست می گویند ولی این پوشش جبرا بر دل آنها انداخته نشد بلکه نتیجه لعنتی است که خدا بخاطر کفر و نفاقشان بر آنها کرده است.
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.