سیدمحمدعلی سیدموسوی
[ همه نکته ها ] نکته های سيدمحمدعلي سيدموسوي (2 مورد)
  سوره مریم آیه 1 - حروف مقطعه
به نظر میرسد با اینکه برخی از مفسرین سعی کرده اند برای حروف مقطعه مطالبی جمع آوری کنند ولی قطعی نیستند لذا بهتر است بگوییم این حروف رمز بین خدا و رسولش هستند
  سوره تین آیه 1 - بهداشتی
انتخاب انجیر و زیتون برای سوگند دادن بخاطر این است که سرشار از مواد مغذی می باشند و انجیر در تمامی فصول با شکلهای مختلف تازه وخشک قابل مصرف است
[ همه سوال ها ] سوال های سيدمحمدعلي سيدموسوي (2 مورد)
  سوره ناس آیه 1 - سوره ناس و فلق
چرا به سوره های ناس و فلق معوذتین می گویند؟
  سوره قدر آیه 1 - نزول قرآن
قرآن به چند صورت بر پیامبر نازل شده است؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های سيدمحمدعلي سيدموسوي (42 مورد)
  سوره انعام آیه 60 -
و او کسی است که در شب شما را می میراند و از کارهای روزتان خبر دارد سپس در روز شما را برمی گرداند تا زمان معینی بگذرد سپس برگشت همه شما به سوی اوست پس شما را از آنچه انجام داده اید باخبر میکند
  سوره نساء آیه 20 -
اگر تصمیم گرفتید همسر دیگری به جای همسر کنونی خود بگیرید و اموال بسیاری به همسر کنونی پرداخت کردید چیزی از او پس نگیرید آیا برای پس گرفتن مهریه او به دروغ و گناه آشکار متوسل می شوید
  سوره نساء آیه 15 -
و آن زنانتان که مرتکب کار خلاف(زنا)میشوند 4 مسلمان را بر آنها شاهد بگیرید و اگر آنها گواهی دادند زنان خلافکار را در خانه نگاه دارید تا بمیرند یا خداونر راه چاره ای قرار دهد
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های سيدمحمدعلي سيدموسوي (1 مورد)
  سوره انعام آیه 60 -
در این آیه خواب به مرگ تشبیه شده زیرا در هر دو روح از بدن انسان جدا می شود ولی نسبت به بیداری بعد از خواب خداوند متعال روح را بر میگرداند