علی بهشاد
[ همه نکته ها ] نکته های علي بهشاد (1 مورد)
  سوره احزاب آیه 59 - اجبار به حجاب در جامعه ما
از این آیه بر می آید که خداوند متعال برای امنیت بیشتر زنان پوشش چادر مانند را بر زنان ایمان آورنده تکلیف می نماید . اما نمی توان به اجبار آن برای تمام بانوان از این آیه حکمی را استخراج نمود .

توضیح : ترجمه تفسیر المیزان در ذیل توضیح همین آیه اشاره نموده که در صدر اسلام سه گروه بانوان حجاب نداشتند: نصاری ، یهود ، و کنیزان البته میشه تصور کرد که بانوان مسلمانی که زیاد پای بند مسایل شرعی نبودند می توانند در این سه گروه قرار گیرند .
حتی تفسیر عاملی به گروه بانوانی که پوشش اسلامی برای آن ها ممنوع بوده اشاره می نماید و می نویسد که عمر بن خطاب با تازیانه به کنیزی حمله ور می شود که چرا خودش را شبیه آزاد زنان نموده است . ظاهرا به گفته ویل دورانت حجاب با الگو گیری اعراب از ایرانیان توسط بنی امیه دوم برای عموم اجبار شده است.