نوید چالیک
با دعای عاقبت بخیری برای جمیع مومنین و مومنات، یا الرحمن، اللهم صل علی محمد و ال محمد
[ همه پیام ها ] پیام های نويد چاليک (1 مورد)
  سوره طارق آیه 3 - پیام
در رابطه با بحث تصور مصداق، اینکه انسان مومن در جهت کشف مصداق نیز باشد و با توجه به گستردگی علوم قرن حاضر میتوان برای بعضی از عناوین مذکور مصداق عنوان کرد، مثلا در رابطه با این ایه بحث طارق و اگاهی بعدی که در ایه سوم نسبت به ان داده شده(نجم ثاقب) میتوان ذکر نوعی از اجرام اسمانی داشت که به شدت هسته سنگینی دارند و اشعه ایکس از خود گسیل میکنند حالت تپنده دارتد(ستاره نوترونی) حال وجه تسمیه اینگونه عنوانین چیست از باب تاویل میتوان اسمان و نگه دارنده اصلی را خدای متعال در نظر گرفت و طارق را پیامبر عزیز اسلام که وجودش برای جهانیان مایه رحمت است و مثل ستاره تپنده که امواج قدرتمند از خود گسیل میکند پیامبر نیز وجودش اینگونه است، اینگونه تاویل در قران بسیار دیده شده مثلا در سوره نجم بحث اشاره پرودگار به ستاره شعرا در ایه ۴۹ و بحث رسیدن پیامبر به دو کمان شایدم نزدیک تر یه مصداق حقیقی هم در دل اسمان دارد که ستاره شباهنگ A وستاره شباهنگ b وجود دارد که حول یک نقطه گرانشی میچرخند و در این گردش نورهای به صورت کمان از خود ساطع میکنند، دید اینگونه به ایات بحث هم افزایی علوم مختلف در درک مطالب میشود نه اینکه لزوما منظور از بیان ایات این موارد بود، بلکه در دل بیان منظور اصلی حقایق دیگری را نیز متبلور میکنند که این از اعجازهای قران است و باید در دل قران حقایق را نیز جستجو کرد بحث معارفی و اخلاقی منتهی به داوری و انشالله رحمت الهی بخشی از مفاد این کتاب عظیم است ولی بخش عظیمی دیگر از قران عزیز در راستا حقایق است، حقایقی که از منبع غیب الهی صادر شده و قلب مومن بزرگترین منبع پذیرنده ان است، الحاقه ما الحاقه وما ادراک مالحاقه، حقیقت چیزی بسیار گران قدری که مومن را در جهتی خاصتر قرار میدهد جهت که انتهاش انشالله اسماء الله است، من الله التوفیق.
[ همه نکته ها ] نکته های نويد چاليک (2 مورد)
  سوره سجدة آیه 5 - نکته
اتساع زمان، اگر باور کنیم حقایق قرآنی در بستر حقیقت جاری هست و در لحظه لحظه این جهان قوانین جهان کارکردهای مشخصی دارند پس میتوان نتیجه گرفت قوانین کشف شده ارتباط با گفته های قرانی دارند، بماند که رازهای بسیاری دیگر هم مانده، ولی با علم امروزی میتوان پذیرفت که به اتساع زمان نیز اشاره شده است از نوع کلام در سوره حج (ایه ۴۷)هم مشاهده میشود با همین مقدار. شاید اگر اعداد در دستگاه محاسباتی قرار دهیم بتوانیم درکی از وضعیت انجا داشته باشیم البته که در سوره هود هم هست که عرش الهی روان است(ایه ۷) و با بحث اتساع زمان جور است چون سرعت بالاتر در نواحی مختلف کیهانی باعث اتساع زمان نسبت به ناظر زمینی میشود یعنی مثلا اگر حضرت عیسی در ان مکان فرض کنید تا الان فقط حدود یک روزی نیم از عمرش گذشته. با تشکر
  سوره طارق آیه 3 - مصداق
در رابطه با بحث تصور مصداق اینکه قابل رصد است که انسان مومن در جهت کشف مصداق نیز باشد و با توجه به گستردگی علوم قرن حاضر میتوان برای بعضی از عنوانین مذکور مصداق عنوان کرد، مثلا در رابطه با این ایه بحث طارق و اگاهی بعدی که در ایه سوم نسبت به ان داده شده(نجم ثاقب) میتوان ذکر نوعی از اجرام اسمانی اشت که به شدت هسته سنگینی دارند و به شدت به دور خود میچرخند و اشعه ایکس از خود گسیل میکنند حالت تپنده دارتد(ستاره نوترونی)