فاطمه پورمحمدی
می برد خسران ز قرآن، هرکه دشمن با علی است مومنینش را بود قرآن شفا، قرآن بخوان
[ همه سوال ها ] سوال های فاطمه پورمحمدي (1 مورد)
  سوره نساء آیه 162 - سوره نسا
سلام
چرا در آیه 176 سوره نسا کلمه "المقیمین" آمده نه "المقیمون" درصورتی که در همین آیه کلمات "المومنون" و "الموتون" آمده است؟
با تشکر
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های فاطمه پورمحمدي (501 مورد)
  سوره شمس آیه 1 - تدبر شخصی
سوگند به خورشید و تابش آن
  سوره شعراء آیه 1 -
رمز میان خدا و پیامبرش
  سوره طه آیه 10 -
زمانی که دید آتشی را، پس به خانواده اش گفت درنگ کنید، همانا من آتشی دیدم شاید بیاورم شعله ای از آن را برای شما یا بیابم در کنار آتش هدایت گری را.
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های فاطمه پورمحمدي (194 مورد)
  سوره اعراف آیه 102 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏9
وَ ما وَجَدْنا لِأَکْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ: هیچیک از آنهایى که بهلاک رسیدند، به عهد خویش وفا نمى‏کردند. ممکن است مقصود از این عهد، عهد الهى باشد، چه عقلها بر اینند که شکر منعم و طاعت محسن و ترک کارهاى زشت واجب و لازم است. حسن گوید:
ممکن است این عهد همان باشد که بوسیله انبیا از مردم گرفته شده است که خدا را پرستش کنند و شرک نیاورند.
وَ إِنْ وَجَدْنا أَکْثَرَهُمْ لَفاسِقِینَ: لام و «ان» هر دو براى تاکید هستند. یعنى بیشتر آنها را عهد شکن یافتیم.
ممکن است گفته شود: همه آنها فاسق و بعبارت دیگر عهد شکن بودند. چرا مى‏فرماید: بیشتر آنها؟
پاسخ این است که لازم نیست کافر در همه کارهایش منحرف و گمراه باشد. بسیارند افراد کافى که در کارهاى خود عادل و وظیفه شناس هستند و بر طبق راه و رسم دینى خود عمل مى‏کنند. پس مقصود این است که بیشتر آنها در عین اینکه کافر هستند، حتى از دین خود هم چنان که باید، اطاعت نمى‏کنند، عهد شکنى مى‏کنند و به وعده‏ها وفا نمى‏کنند.
  سوره اعراف آیه 101 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏9
وَ لَقَدْ جاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَیِّناتِ فَما کانُوا لِیُؤْمِنُوا بِما کَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ: پیامبران با دلائل واضح بسوى ایشان رفتند و آنچه لازمه نصیحت و ارشاد بود انجام دادند، اما آنها حاضر نبودند آنچه را که تکذیب کرده بودند، بپذیرند و بهمین سبب ما آنها را هلاک کردیم، زیرا اگر باقى مى‏ماندند، تغییر حال نمى‏دادند. این معنى از مجاهد است.
وى گوید: مقصود از «مِنْ قَبْلُ» قبل از هلاک است. یعنى به آنچه پیش از هلاک تکذیب کرده بودند، ایمان نمى‏آوردند. چنان که مى‏فرماید: «وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ» (انعام 28: اگر باز گردانده شوند بهمان چیزى که از آن نهى شده بودند، باز مى‏گردند) حسن گوید: یعنى آنها چنان دچار سرکشى هستند که حاضر نیستند آنچه را که پیش از آمدن پیامبران تکذیب کرده‏اند، بپذیرند. برخى گویند: یعنى اینها حاضر نیستند آنچه پدرانشان تکذیب کرده‏اند، بپذیرند. اخفش گوید: یعنى به تکذیب خود ایمان نمى‏آوردند.
کَذلِکَ یَطْبَعُ اللَّهُ عَلى‏ قُلُوبِ الْکافِرِینَ: برخى گویند: خداوند کفر را به زنگارى تشبیه کرده است که برق شمشیر و صفاى آینه را مى‏برد. کفر نیز حلاوت ایمان و نور اسلام را از دل آنها مى‏برد. آنها هنگامى به این حالت گرفتار شدند که خداوندبه آنها دستور داد که ایمان بیاورند. پس زنگار دل در مرحله اول معلول نافرمانى آنها و در مرحله دوم معلول امر خداست. از اینرو مى‏گوید: ما دل کافران را زنگارگون مى‏کنیم و مهر مى‏زنیم. این قول از جعفر بن حرب و بلخى است. این تشبیه در «کاف» نهفته است. یعنى ایمان نیاوردن ایشان درست مثل مهرى است که بر دل کافران خورده است.
برخى گویند: یعنى همانطورى که خبر بى ایمانى آنها را براى شما بیان کردیم، بالطبع به فرشتگان نیز مى‏فهمانیم.
  سوره اعراف آیه 100 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏9
اکنون در نکوهش آنها که از سرگذشت گذشتگان عبرت نگرفتند، مى‏فرماید:
أَ وَ لَمْ یَهْدِ لِلَّذِینَ یَرِثُونَ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ أَهْلِها أَنْ لَوْ نَشاءُ أَصَبْناهُمْ بِذُنُوبِهِمْ این استفهام براى تقریر است. فاعل فعل بقول ابن عباس و مجاهد و سدّى «اللَّه» است. برخى گفته‏اند: فاعل آن مشیت است، زیرا «أَنْ لَوْ نَشاءُ» به تاویل مصدر و فاعل آن است. یعنى: خداوند براى مردمى که پس از هلاک گذشتگان وارث زمین شدند و بر جاى آنها سکونت گزیدند، بیان فرمود: که اگر بخواهیم ایشان را هم گرفتار کیفر گناهانشان مى‏کنیم. همانطورى که گذشتگان را نیز هلاک کردیم.
وَ نَطْبَعُ عَلى‏ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا یَسْمَعُونَ: در باره معناى طبع و ختم (مهر زدن بر دلها) در سوره بقره گفتگو کرده‏ایم. یعنى: اگر بخواهیم بر دل ایشان مهر مى‏زنیم تا موعظه در گوششان فرو نرود و نپذیرند.
[ همه لغت ها ] لغت های فاطمه پورمحمدي (19 مورد)
  سوره فیل آیه 3 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏27، ص: 276
ابابیل : گروهى از پرندگان
 توضيح : گروهى از پرندگان هستند در حال تفرقه دسته دسته و مفردى براى آن نیست در گفته ابى عبیده و قراء مانند عبادید، کسایى گوید: مفرد آن ابوّل مانند عجول، ابو جعفر رواسى پنداشته که شنیده است که مفرد و واحد آن اباله است.
  سوره بقرة آیه 249 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
طاقة : قوه و نیرو.
  سوره بقرة آیه 249 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن‏
لم یطعمه : نچشد.
[ همه اﻋﺮاب ها ] اﻋﺮاب های فاطمه پورمحمدي (119 مورد)
  سوره اعراف آیه 102 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏9
إِنْ وَجَدْنا: «ان» مخفف از ثقیله است. پس از تخفیف ممکن است بر سر فعل در آیند و از عمل ملغى شود.
  سوره اعراف آیه 102 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏9
مِنْ عَهْدٍ: «من» براى تبعیض است.
 توضيح : زیرا وقتى که برخى از عهدها واقع نشد، جمیع آنها هم واقع نمیشود. اما بهتر این است که زایده و فایده آن استغراق جنس باشد.
  سوره اعراف آیه 100 - ترجمه مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ج‏9
وَ نَطْبَعُ: جمله مستانفه است و عطف بر «أَصَبْناهُمْ» نیست، زیرا لازم بود که به صیغه ماضى باشد.
[ همه صرف ها ] صرف های فاطمه پورمحمدي (55 مورد)
  سوره فیل آیه 5 - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30
عصف: اسم لورق الزرع أو حطامه على وزن المصدر فعل بفتح فسکون.
مأکول: اسم مفعول من الثلاثیّ أکل، وزنه مفعول.
  سوره فیل آیه 3 - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30
أبابیل: اسم جمع لا واحد له من لفظه، و قیل واحده إبّول زنة سنّور أو أبّول زنة عصفور أو إبّیل زنة سکّین أو إبّال زنة مفتاح.
  سوره فیل آیه 2 - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30
تضلیل: مصدر قیاسیّ للرباعیّ ضلّل، وزنه تفعیل