از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 600 حزب : 120 جزء : سي ام سوره : عادیات
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و حصل ما فی الصدور):(و آنچه در سینه هاست همه پدیدار می شود) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ حُصِّل‌َ ما فِی‌ الصُّدُورِ (10)

وَ حُصِّل‌َ: و حاصل‌ کرده‌ و جمع‌ گردانیده‌ شود ‌در‌ صحف‌، ‌یعنی‌ ظاهر سازند ‌در‌ ‌آن‌، ما فِی‌ الصُّدُورِ: آنچه‌ ‌در‌ سینه‌هاست‌، ‌از‌ خیر و شرّ. ‌ یا ‌ تبیین‌ و تمییز کرده‌ شود آنچه‌ ‌در‌ سینه‌هاست‌، ‌از‌ بد و نیک‌ و ‌آن‌ ‌را‌ ‌از‌ یکدیگر جدا گردانند.

مراد ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ درونه‌ها و پنهانی‌های‌ سینه‌ها ‌که‌ اعتقادات‌ حق‌ و باطل‌ و نیّات‌ ریا و اخلاص‌ ‌است‌، ظاهر سازند و ‌از‌ یکدیگر ممیز گردانند و ‌بر‌ وفق‌ ‌آن‌ جزا دهند. همچنان‌ ‌که‌ ‌بر‌ اعمال‌ ظاهر مجازات‌ و مکافات‌ دهند.نکته‌‌-‌ تخصیص‌ صدور، ‌به‌ جهت‌ ‌آن‌ ‌است‌ ‌که‌ اعتقاد اصل‌ ‌است‌ و اعمال‌ متفرّع‌ ‌بر‌ ‌آن‌ ‌باشد‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
﴿وَحُصِّلَ مَا فِى الصُّدُورِ ﴾


(And that which is in the breasts shall be made known) Ibn `Abbas and others have said, "This means what was in their souls would be exposed and made apparent.''

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - اسرار سینه ها (ملکات و صفات نفسانى، علاقه ها، نیت ها و افکار)، در قیامت بیرون ریخته و آشکار خواهد شد.

و حصّل ما فى الصدور

«تحصیل»، به معناى استخراج مغز از پوسته و پوشش آن است; مانند استخراج طلا از سنگ معدنى آن و اخراج گندم از کاه (مفردات). برخى آن را با تمییز، مرادف مى دانند و بر همین اساس آنچه را بیخته شود، «محصّل» مى گویند (کشاف). در این صورت، مراد از آن، متمایز شدن اسرار نیک و بد خواهد بود.

2 - آشکار شدن اسرار درونى انسان در قیامت، قهرى و بیرون از اختیار او است.

حصّل

مجهول بودن «حصّل»، دلالت بر نکته یاد شده دارد.

3 - قیامت، روز حسابرسى نیت ها، خصلت ها و اسرار درونى است.

و حصّل ما فى الصدور

تهدید به ظهور اسرار درونى در قیامت، کنایه از تأثیر آنها در فرجام اخروى است. بنابراین انسان ها، براساس رازهاى سینه خود نیز، محاسبه و کیفر خواهند شد.

4 - توجّه به برملا شدن خصلت ها و علاقه ها در قیامت، بازدارنده انسان از خوى ناسپاسى، بخل و دل بستگى به ثروت

لکنود ... أفلایعلم إذا ... و حصّل ما فى الصدور

5 - صحنه برملا شدن رازها و نیت هاى پنهان، هول انگیز و تهدیدى براى ناسپاسان و مال دوستان

أفلایعلم إذا ... و حصّل ما فى الصدور

6 - غفلت از فرجام اخروى و لحظه برملا شدن اسرار آدمى، شگفت آور و حالتى نکوهیده است.

أفلایعلم إذا ... و حصّل ما فى الصدور

مفعول «أفلایعلم» یا محذوف است; یعنى: «أفلایعلم مآله؟» و یا کلمه «إذا» از ظرفیة خارج شده و مفعول به قرار گرفته است; یعنى: «أفلایعلم وقت ... تحصیل ما فى الصدور؟». در این صورت مراد، توبیخ بر غفلت از حوادث آن زمان است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی ش‍اه‌
جمع‌ گردانیده‌ گردد ‌هم‌ بجا آنچه‌ ‌باشد‌ مختفی‌ ‌در‌ سینه‌ها [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
وحصل : بالتخفیف . ومعنی ( حصل ) جمع فی الصحف ، أی : أظهر محصلا مجموعا . وقیل : میز بین خیره وشره . ومنه قیل للمنخل : المحصل . ومعنی علمه بهم یوم القیامة : مجازاته لهم علی مقادیر أعمالهم ، لأن ذلک أثر خبره بهم . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
مردمان‌ ‌برای‌ حساب‌ ‌به‌ محشر می‌روند، و اندامهای‌ ‌ایشان‌ ‌بر‌ آنچه‌ کرده‌اند گواهی‌ می‌دهند، و آنچه‌ ‌از‌ بدی‌ و دنیا دوستی‌ ‌که‌ ‌در‌ سینه‌ دارند آشکار خواهد شد.

«وَ حُصِّل‌َ ما فِی‌ الصُّدُورِ‌-‌ و آنچه‌ ‌در‌ سینه‌ دارند آشکار شود.»

‌به‌ گونه‌ای‌ ‌که‌ ‌هر‌ چه‌ ‌در‌ ضمیر ‌است‌ پدیدار شود، و پوششها ‌از‌ میان‌ برود، و آدمی‌ ‌از‌ اندازه‌ زیانکاری‌ خویش‌ ‌بر‌ اثر پاکیزه‌ نکردن‌ نفس‌ ‌خود‌ آگاهی‌ پیدا کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
در چنان روزى دشوار که همه چیز آشکار مى گردد، پروردگارشان به حال آنان آگاه است و اندیشه هاى مترقى و منحط، نیت هاى درست و نادرست و عملکردهاى عادلانه و ظالمانه را مى داند و بر اساس حق بر آن ها پاداش و کیفر مى دهد؟ آیا به راستى بخیل و پول پرست این را نمى داند؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر نمونه
((حصل )) از ماده ((تحصیل )) در اصل به معنى بیرون آوردن مغز از پوست است ، همچنین به تصفیه معادن ، و خارج کردن طلا و امثال آن از سنگ معدن اطلاق مى شود، سپس در معنى وسیعى یعنى مطلق استخراج و مجزا ساختن به کار رفته است ، و در آیه مورد بحث منظور جداسازى خیر و شرى است که در دلها نهفته شده ، اعم از ایمان و کفر، یا صفات حسنه و رذیله ، و یا نیات خوب و بد که در آن روز آنها از یکدیگر جدا و ظاهر و آشکار مى شود، و هر کس بر طبق آن به پاداش ‍ کیفر خود مى رسد.
همانگونه که در آیه 9 سوره طارق آمده است : یوم تبلى السرائر: در آن روز که اسرار درون آشکار گردد.
تعبیر به یومئذ و تکیه بر این معنى که خداوند در آن روز از اعمال و اسرار مکنون دلهاى آنها با خبر است ، با اینکه میدانیم خدا همیشه از این مسائل آگاه مى باشد، به خاطر آن است که آن روز، روز جزا است ، و آنها را بر اعمال و عقائدشان جزا مى دهد.
به گفته بعضى از مفسران این تعبیر مانند آن است که کسى در مقام تهدید به دیگرى مى گوید ساعرف لک اءمرک به زودى عملت را به تو معرفى خواهم کرد در حالى که هم امروز نیز چنین معرفى موجود است ، منظور آن است که نتیجه آن را به تو خواهم داد.
آرى خداوند همیشه و در همه حال از اسرار درون و برون به طور کامل آگاه است ، ولى اثر این آگاهى در قیامت و به هنگام پاداش و کیفر ظاهرتر و آشکارتر مى گردد، و این هشدارى است به همه انسانها که اگر به راستى به آن ایمان داشته باشند سد نیرومندى در میان آنان و گناهان ایجاد مى کند، اعم از گناهان آشکار و پنهان ، و گناهان برون و درون ، و اثر تربیتى این اعتقاد بر کسى پنهان نیست .


[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 265
وَ حُصِّلَ ما فِی الصُّدُورِ:
بیان آنستکه نظام جارى در این جهان کمال ارتباط و وابستگى بنظام آخرت دارد نظر به این که غرض از نظام زندگى بشر سیر و تکامل روحى او در این جهان است و نظام که بر اساس تکامل و آزمایش باشد لا محاله موقت و محدود خواهد بود و نظام دیگرى را کاملتر در برخواهد داشت که آنچه بشر در این جهان در سیر وجودى و افعال اختیارى و ذاتى خود بدست آورده و در کمون خود ذخیره نموده در جهان دیگر و نظام کاملترى بظهور برسد و در نتیجه اختلاف ذاتى و حرکات ارادى و افعال اختیارى بشر سبب امتیاز ذاتى و تباین وجودى افراد بشر از یکدیگر مى‏شود بطوریکه جامع مشترک حقیقى میان دو و یا چند فرد نخواهد بود.
بالاخره محصول نظام این جهان سیر وجودى و صدور افعال و حرکات ذاتى بشر است که در صحنه آزمایش سعى خود را بکار بندد و هدف و مقصدى را که در نظر گرفته بدان نایل آید و در عالم قیامت سیرت و جوهر وجودى هر فردى بظهور خواهد رسید.
بر این اساس هیچیک از انواع موجودات ابعاد بى‏نهایت و شعاع قدرت زیاده بر تصور ندارند در نتیجه سیر بشر تباین وجودى و مغایرت خلقى و اعتقادى از یکدیگر در برخواهند داشت و مفاد آیه (وَ حُصِّلَ ما فِی الصُّدُورِ) ناظر بهمین حقیقت است که هر فردى در عالم قیامت حضور خواهد یافت در حالى که سیرت و حقیقت وجودى خود را تحصیل نموده و کسب نموده باشد و آنچه در کمون او نهفته و نیز خود آنرا پرورانیده بدست آورده است و ما فى الصدور او ظهور خواهد نمود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.