از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(کلا سوف تعلمون ):(نه! این اعمال سودی ندارد، بزودی خواهید فهمید) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
کَلاّ سَوف‌َ تَعلَمُون‌َ (3)

کَلّا: نه‌ چنان‌ ‌است‌ ‌که‌ همه‌ همت‌ عاقل‌ مصروف‌ دنیای‌ فانی‌ شود و آخرت‌ ‌که‌ سرای‌ باقی‌ ‌است‌، فراموش‌ کند. زیرا عاقبت‌ ‌آن‌ وبال‌ و حسرت‌ و مآل‌ ‌آن‌ تاسف‌ و ندامت‌ ‌است‌ ‌ یا ‌ حقا ‌که‌، سَوف‌َ تَعلَمُون‌َ: زود ‌باشد‌ ‌که‌ بدانند خطای‌ رای‌ ‌خود‌ ‌را‌ و عاقبت‌ تفاخر و تکاثر ‌را‌ ‌در‌ وقتی‌ ‌که‌ مشاهده‌ اهاویل‌ و شداید عظیمه‌ کنند، نزد مرگ‌. ‌اینکه‌ انذار و وعید ‌است‌ ‌تا‌ بترسند و ‌از‌ خواب‌ غفلت‌ و مستی‌ غرور و جهالت‌ هشیار شوند و ‌به‌ ‌خود‌ آیند و تدارک‌ نمایند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر
(Nay! you shall come to know! Again nay! you shall come to know!) Al-Hasan Al-Basri said, "This is a threat after a threat.'' Ad-Dahhak said,


﴿کَلاَّ سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴾


(Nay! you shall come to know!) "Meaning, `O you disbelievers.'


[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - ثروت و منزلت، نشانه برترى نیست و برتر پنداشتن خویش بر دیگران به جهت آن، پندارى ناروا است.

کلاّ

حرف «کلاّ»، مطالب قبل خود را منتفى مى داند و مخاطب را از باور داشتن آن باز مى دارد.

2 - همه انسان ها، در آینده هنگام حسابرسى نعمت ها، به پوچى افتخارات مادى پى خواهند برد.

سوف تعلمون

زمان مورد نظر در «سوف تعلمون» ـ به قرینه «ثمّ لتسئلنّ یومئذ عن النعیم» ـ هنگام حسابرسى نعمت ها است.

3 - تلاش براى افزون تر قلمداد کردن ثروت و منزلت خویش از دیگران، درپى دارنده کیفر الهى است.

سوف تعلمون

جمله «سوف تعلمون» تهدید است و از آن جا که صرف آگاهى به پوچى افتخارات، تهدید به شمار نمى آید; مراد هشدار به فرجامى است که اهل «تکاثر»، با آن مواجه خواهند شد.

4 - خداوند، تهدیدکننده افزون نمایان عصر بعثت به کیفرى گریزناپذیر

ألهیکم التکاثر ... کلاّ سوف تعلمون

5 - جهالت، ریشه برترنمایى و مسابقه رقیبان در کسب مال و مقام

کلاّ سوف تعلمون

مفعول محذوف «تعلمون» ـ چه عام (پوچى افتخارات مادى) باشد و چه خاص (پوچى افتخار به عدد افراد قبیله) ـ بى ارزشى تکاثر را شامل مى شود.

6 - قیامت، زمان ظهور حقایق و پى بردن انسان ها به نیک و بد اعمال خویش

کلاّ سوف تعلمون

وعده «سوف تعلمون» ـ به قرینه «لتسئلنّ یومئذ عن النعیم» ـ ناظر به زمان برپایى قیامت است.

7 - عاقبت اندیشى، مانع برترنمایى و تفاخر است.

کلاّ سوف تعلمون

8 - توجّه به کیفر اخروى، مانع برترنمایى و تفاخر است.

کلاّ سوف تعلمون [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی ش‍اه‌
نیست‌ انسان‌ بلکه‌ محض‌ واهمه‌ صرف‌ دنیا همتان‌ گردد همه‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
نکوهش از بلاى تفاخر

آن گاه در نفى و انکار این اندیشه و عملکرد منحظ فزون خواهان و زرپرستان و زورسالاران مى فرماید:

کَلاَّ

نه، چنین نیست که شما تاریک اندیشان مى پندارید، و شایسته نیست که چنین کارى کنید و بر بیشتر داشتن ثروت و قدرت تفاخر و مباهات کنید.

آن گاه به آنان هشدار مى دهد که:

سَوْفَ تَعْلَمُونَ
به زودى خواهید دانست. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
( کلا ) ردع وتنبیه علی أنه لا ینبغی للناظر لنفسه أن تکون الدنیا جمیع همه ولا یهتم بدینه ( سوف تعلمون ) إنذار لیخافوا فینتبهوا عن غفلتهم . والتکریر : تأکید للردع والإنذار علیهم . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[3] و آنچه‌ مانع‌ آدمی‌ ‌از‌ مشغول‌ شدن‌ ‌به‌ فزونی‌ بالی‌ می‌شود، ترس‌ ‌او‌ ‌است‌ ‌از‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ هنگام‌ دیدار گور ‌خود‌ پروردگارش‌ ‌را‌ ملاقات‌ کند و ‌با‌ اعمالی‌ ‌که‌ کرده‌ ‌است‌ رو ‌به‌ رو شود.

«کَلّا سَوف‌َ تَعلَمُون‌َ‌-‌ چنین‌ نیست‌؟ ‌به‌ زودی‌ آگاه‌ خواهید شد.»

و علم‌ ‌از‌ شک‌ می‌کاهد، ‌به‌ همان‌ گونه‌ ‌که‌ بیم‌ دادن‌ ‌از‌ تلهّی‌ و مشغول‌ شدن‌ ‌به‌ دنیا شخص‌ ‌را‌ باز می‌دارد، و ‌اینکه‌ ‌آیه‌ آژیری‌ ‌از‌ پروردگار عالم‌ ‌است‌ ‌به‌ ‌اینکه‌ ‌که‌ چنین‌ فزونی‌ بالی‌ سودی‌ ‌برای‌ آدمی‌ ندارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - ترجمه تفسیر المیزان ج20 ص601
" کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ" این جمله ردع و تخطئه ایشان است از اینکه با سرگرمى به چنین امر بیهوده‏اى از اهداف مهمشان باز مانند. و جمله" به زودى خواهید فهمید" تهدید ایشان است و معنایش- به طورى که از مقام بدست مى‏آید- این است که: به زودى به آثار سوء این غفلت خود آگاه خواهید شد، و وقتى از زندگى دنیا منقطع شدید آن آثار سوء را خواهید شناخت. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.