از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید سوالی در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  سوره ماعون - مسعود ورزيده
1) آیا می‌توانیم به این قائل به این بشویم که این دو بحث از هم جدا هستند و دو خطاب در سوره داریم؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره ماعون گوینده : مسعود ورزیده
  دنیاگرایی - مسعود ورزيده
1) برای بیان سوره، خود سوره روشن هست و نباید از جای دیگر وام گرفت. ولی در اینجا دنیاگرایی مطرح میشودکه در خود سوره نیست و این دنیاگرایی را از کجا می‌گویید؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره مائده گوینده : مسعود ورزیده
  زکات - مسعود ورزيده
1) آیا ماعون که در اینجا ذکر شده همان زکات هست؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره ماعون گوینده : مسعود ورزیده
  سوره ماعون - مسعود ورزيده
1)
آیا می‌توان گفت که ۱- «ارأیت الذی یکذب بالدین * فذلک الذی یدع الیتیم» ۲- «و لا یحض علی طعام المسکین» ۳- «الذین عن صلاتهم ساهون» ۴- «الذین هم یراءون و یمنعون الماعون» در یک ردیف است؛ و «فویل للمصلین» هم برای زیبایی آمده است؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : سوره ماعون گوینده : مسعود ورزیده
  نمازگزاران - مسعود ورزيده
1) آیا می‌توان گفت که در این آیات تهدید روی مصلین آمده و اینها همان مکذب بالدین هستند و در واقع مکذب آن نمازگزاری هست که از نمازش سهو دارد و ریا می‌کند و منع ماعون می‌کند و این قسمت منع ماعونش ظهور در دع یتیم و عدم حض بر طعام مسکین دارد. در نتیجه مکذب روز جزا و قیامت می‌شود؟

[ برای مشاهده توضیحات کلیک کنید. ]

[ پاسخ ها / امتیازها ]
منبع : تدبرقران قالب : تفسیری موضوع اصلی : نماز گوینده : مسعود ورزیده