از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  علي اصغر
1) رَأَیْتَ
 توضيح : رَأَیْتَ:فعل ماضی مبنی برسکون،مفردمذکرحاضر،ثلاثی مجردریشه رَاَیَ-یَرَی،معتل وناقص یایی ومهموزالعین،متعددی ،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرمتصل "تُ"ومحلا"مرفوع
به معنی:دیدی [ نظرات / امتیازها ]
1) یُکَذِّبُ
 توضيح : یُکَذِّبُ :فعل مضارع معرب ومرفوع،مفردمذکرغائب،ثلاثی مزیدباب تَفعیل ریشه کَذَبَ-یَکذِبُ
صحیح وسالم ،متعددی،معلوم،متصرف
فاعله:ضمیرجایزالاستتارهُو ومحلا"مرفوع
به معنی:تکذیب می کند [ نظرات / امتیازها ]