از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 230
108) (تریدون)، فیه إعلال بالقلب أصله ترودون لأنه من راد یرود، نقلت حرکة الواو إلى الراء، ثمّ قلبت الواو یاء لانکسار ما قبلها و هی ساکنة، وزنه تفعلون. [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 231
108) (السبیل)، اسم یذکّر و یؤنّث وزنه فعیل، جمعه سبل بضمّتین، و ضمّة و سکون و أسبل بضمّ الباء و أسبله بکسر الباء و سبول بضمّ السین. [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 232
109) (کفارا)، جمع کافر اسم فاعل من کفر یکفر باب نصر وزنه فاعل. (انظر الآیة 19) [ نظرات / امتیازها ]
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 233
109) (حسدا)، مصدر حسد یحسد من بابی نصر و ضرب وزنه فعل بفتحتین، و ثمّة مصدر آخر هو حسادة بفتح الحاء. [ نظرات / امتیازها ]
109) (اعفوا)، فیه إعلال بالحذف أصله اعفووا بضمّ الواو الأولى، فلمّا استثقلت الضمّة على الواو نقلت إلى الفاء قبلها، ثمّ حذفت الواو الأولى لمجیئها ساکنة قبل واو الجماعة الساکنة، وزنه افعوا. [ نظرات / امتیازها ]
109) (أمره)، مصدر سماعی من أمر یأمر باب نصر، وزنه فعل بفتح فسکون. [ نظرات / امتیازها ]
  فاطمه قليچ خاني
108) ان تسئلوا
 توضيح : فعل مضارع منصوب میباشد [ نظرات / امتیازها ]
108) من یتبدل
 توضيح : (من)شرطیه میباشدکه فعل بعد از ان باید مجزوم شود که به دلیل التقای ساکننین مکسور شده است [ نظرات / امتیازها ]