از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و اقیموا الصلوه و اتواالزکوه و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ):(و نماز را به پای دارید و زکات بدهید و آنچه از خیر برای خودتان پیش فرستید آن را در نزد خدا خواهید یافت )، یعنی اعمال شما درنزد خدابرایتان محفوظ است و خدا اعمال شما را باطل نمی کند،(ان الله بما تعملون بصیر):(همانا خداوند به آنچه می کنید بینا است )پس از عمل برای خودتان کوتاهی ننمائید، چون خدانسبت به همه آنها آگاهی و بینایی دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر راهنما

1 - ضرورت اقامه نماز و پرداخت زکات

و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة

2 - برپاداشتن نماز و پرداخت زکات، داراى نقشى بسزا در آماده سازى مسلمانان براى برخورد با دشمنان

فاعفوا و اصفحوا حتى یأتى اللّه بأمره ... و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة

چون وجوب نماز و زکات، پیش از نزول این آیه براى مسلمانان بیان شده بود; معلوم مى شود: تأکید بر آن در این آیه، ارائه رهنمودى است براى تحقق امر یاد شده در آیه پیش (فاعفوا و اصفحوا) و نیز فراهم آمدن زمینه جهاد و مبارزه که فراز «حتى یأتى اللّه بأمره» بدان اشاره دارد. در برداشت فوق «أقیموا الصلاة ...» در ارتباط با «حتى یأتى ...» معنا شده است.

3 - اقامه نماز و اداى زکات، عامل شکیبایى بر آزارهاى دشمنان و زمینه ساز مدارا کردن با ایشان است.

فاعفوا و اصفحوا ... و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة

در برداشت فوق، جمله «أقیموا الصلاة ...» در ارتباط با «فاعفوا واصفحوا» ملاحظه شده است. در این لحاظ هدف از تأکید بر اقامه نماز و پرداخت زکات، ایجاد توان براى اطاعت امر خداوند (لزوم عفو و گذشت و مدارا کردن با دشمنان) است.

4 - مسلمانان صدر اسلام، موظف به تقویت بنیه اعتقادى و اقتصادى خویش با برپا کردن نماز و پرداخت زکات (براى مهیّا شدن زمینه هاى جهاد و مبارزه)

حتى یأتى اللّه بأمره ... و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة

5 - ارتباط اهل ایمان با خدا و تأمین نیازهاى جامعه، فراهم کننده شرایط و زمینه هاى وعده خداوند (فرمان به مبارزه با توطئه گران)

فاعفوا و اصفحوا حتى یأتى اللّه بأمره ... و أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة

6 - انجام کارهاى خیر، توشه انسان براى سراى آخرت است.

و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه

7 - اقامه نماز و پرداخت زکات، بهترین کار نیک و ارجمندترین توشه براى سراى آخرت

أقیموا الصلوة و ءاتوا الزکوة و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه

«خیر» (کار نیک و پسندیده) شامل نماز نیز مى شود. بنابراین نام بردن از آنها براى رساندن این معناست که: این دو فریضه، از بهترین کارهاى نیک و سودمندترین توشه ها براى آخرت است.

8 - اعمال خیر آدمى، هرگز فانى نمى شود و در نزد خداوند باقى مى ماند.

و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه

9 - خداوند، خزانه دار اعمال نیک آدمى است.

تجدوه عنداللّه

10 - قیامت، صحنه بروز و ظهور اعمال پسندیده اى است که آدمى در دنیا انجام داده است.

و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه

ضمیر مفعولى در «تجدوه» (مى یابید آن را) به کلمه «خیر» بر مى گردد و مقتضایش آن است که: آدمى با همان عمل نیکى که انجام داده، روبه رو خواهد شد; یعنى، اعمال نیک آدمى در قیامت، به گونه اى بروز و ظهور دارند.

11 - تجسم اعمال آدمى در قیامت

و ما تقدموا ... تجدوه عنداللّه

12 - پاداش کارهاى نیک، تضمین شده از سوى خداوند، بدون کمترین کاستى

و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه

در برداشت فوق «تجدوه» - چنانچه بسیارى از مفسّران گفته اند - به یافتن پاداش عمل تفسیر شده است. تعبیر کردن از «یافتن پاداش عمل» به «یافتن خود عمل» حاوى این نکته است که: پاداش اعمال نیک بدون کمترین کاستى، به انسانها اعطا مى شود; به گونه اى که گویا همان عمل را مى یابند.

13 - خداوند، بى نیاز از اعمال خیر بندگان (اقامه نماز، پرداخت زکات و ...)

و ما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عنداللّه

هدف از آوردن قید «لأنفسکم» (براى خودتان) توجّه دادن انسانها به این حقیقت است که: آنچه انجام مى دهید خود از آن بهره مى گیرید. مبادا خیال کنید که خداوند به آنها نیازمند است و سودى عاید او مى شود.

14 - خداوند، آگاه به اعمال و رفتار نیک آدمیان است.

إن اللّه بما تعملون بصیر

15 - باور و توجّه آدمى به نظارت خداوند بر اعمال نیک، زمینه ساز آن اعمال است.

إن اللّه بما تعملون بصیر

ایجاد زمینه براى انجام کارهاى نیک، از اهداف بیان نظارت خداوند بر اعمال انسانهاست.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی ش‍اه‌
‌خود‌ بپا دارید ‌هر‌ وقتی‌ صلوة ‌هم‌ دهید اشخاص‌ مسکین‌ ‌را‌ زکاة

آنچه‌ بفرستید پیش‌ ‌از‌ بهر خویش‌ ‌از‌ نکویی‌ نزد حق‌ یابید بیش‌

حق‌ ‌بود‌ بینا بکردار ‌شما‌ ‌پس‌ ‌به‌ ار نیکو ‌بود‌ کار ‌شما‌

اندرین‌ موقع‌ نماز و بذل‌ مال‌ نصرت‌ اندر دین‌ کند بی‌احتمال‌

‌در‌ نماز ‌آن‌ اجتماع‌ مسلمین‌ خصم‌ ‌را‌ مالد بخاک‌ انف‌ و جبین‌

وان‌ زکاة انصار ‌را‌ سازد زیاد ‌از‌ حسد دشمن‌ نیابد حال‌ شاد

‌لا‌ جرم‌ شد ‌بر‌ تجاوز حکم‌ حق‌ عفو و صفح‌ اینجا ‌است‌ بهر طعن‌ و دق‌

واگذارید ‌آن‌ خسان‌ ‌را‌ ‌در‌ محل‌ ‌خود‌ کنید اینسان‌ تجاوز ‌در‌ عمل‌

‌بر‌ صلوة و ‌بر‌ زکاة آرید رو ‌تا‌ بخاک‌ آرید رخسار عدو

‌اینکه‌ ‌شما‌ ‌را‌ زاید و افزون‌ کند دشمنان‌ ‌را‌ دل‌ ز حسرت‌ خون‌ کند

روح‌ گردد زنده‌ و نفس‌ شریر می‌بمیرد ‌در‌ غم‌ و رنج‌ و زحیر

نفس‌ چون‌ میرد تو ‌بر‌ حق‌ زنده‌ای‌ ‌بر‌ نکوئیهای‌ ‌خود‌ زیبنده‌ای‌

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
«واقیمواالصّلوة و آتواالزّکوة»

و نماز را بپا دارید و زکات را بدهید

از آنجا که خداوند در آیه شریفه قبل، مردم باایمان را به عفو کافران و شرک گرایان فرمان داد و تحمّل این کار بر آنان سخت و گران آمد، به آنها دستور داد که دربرابر این مشکل، از معنویت نماز و روزه کمک گیرند؛ زیرا این برنامه ها افزون بر ثواب و پاداشى که دارند، وسیله پرتوانى براى اوج بخشیدن مردم باایمان به سوى کسب والاییها و ارزشها هستند؛ و به همین جهت است که خداوند در آیه دیگرى مى فرماید: «وَاسْتَعینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلوةِ...»(211).

«و ما تقدّموا لانفسکم من خیرٍ تجدوه عنداللَّه»

و هرگونه خیر و نیکى که از پیش براى خود بفرستید، آن را نزد خدا باز خواهید یافت

منظور از «خیر» در این آیه شریفه، کردار و گفتار شایسته و فرمانبردارى از خداست.

و منظور از «تجدوه» این است که یا عین آن کارها را آماده و ثبت شده براى دریافت پاداش پرشکوه آن خواهید یافت و یا پاداش آن کارهاى شایسته را.

و بدینسان، این آیه شریفه هشدار مى دهد که نه پاداش فرمانبردارى و کارهاى شایسته به فراموشى سپرده مى شود و نه کیفر زشتیها و گناهان و نافرمانیها.

«انّ اللّه بماتعملون بصیرٌ»

بى گمان خدا به آنچه انجام مى دهید، بیناست

نه چیزى از کارهاى شما بر او پوشیده مى ماند و نه ذرّه اى از پاداش و کیفر کارهاى شایسته و یا گناهان شما به فراموشى سپرده مى شود؛ چرا که پاداش دهنده و به کیفررساننده، خدایى است بینا و آگاه و هیچ چیز بر او نهان نمى ماند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
آیه بعد دو دستور سازنده مهم به مؤ منان مى دهد یکى در مورد نماز که رابطه محکمى میان انسان و خدا ایجاد مى کند و دیگرى در مورد زکات که رمز همبستگیهاى اجتماعى است و این هر دو براى پیروزى بر دشمن لازم است ، مى گوید: ((نماز را بر پا دارید و زکات را ادا کنید)) و با این دو وسیله روح و جسم خود را نیرومند سازید (و اقیموا الصلوة و آتوا الزکاة ).
سپس اضافه مى کند: تصور نکنید کارهاى نیکى را که انجام میدهید و اموالى را که در راه خدا انفاق مى کنید از بین میرود، نه ((آنچه از نیکیها از پیش مى فرستید آنها را نزد خدا (در سراى دیگر) خواهید یافت )) ( و ما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله ).
((خداوند به تمام اعمال شما بصیر است )) (ان الله بما تعملون بصیر).
او بطور دقیق میداند کدام عمل را بخاطر او انجام دادهاید و کدام یک را براى غیر او. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر کشاف
(من خیر) من حسنة صلاة أو صدقة أو غیرهما (تجدوه عندالله ) تجدوا ثوابه عندالله (إن الله بما تعملون بصیر) عالم لا یضیع عنده عمل عامل . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - اثنی عشری
وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (110)

وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ: و بپاى دارید نماز را با شرایط و ارکان، وَ آتُوا الزَّکاةَ: و بدهید زکات را به مستحقان، یعنى صبر و تحمل ناملایمات و عدم مجازات را مقارن سازید به ملتجى شدن به خداى تعالى به استعانت جستن به عبادت بدنیه نماز و عبادت مالیه که زکات باشد که اشرف طاعات و قربات است. وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ‌: و آنچه پیش فرستید براى نفسهاى خود؛ مِنْ خَیْرٍ: از افعال نیکو مانند نماز و زکات و انواع خیرات و صدقات واجبه و مستحبه، تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ‌: مى‌یابید جزا و ثواب آن را نزد خداى تعالى، إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ: بدرستى که خداى تعالى به آنچه‌مى‌کنید از خیرات و مبرات و سایر عبادات، بینا مى‌باشد، پس اعمال خیریه نزد او سبحانه ضایع نخواهد شد، بلکه ثواب آن را به اضعاف مضاعف به شما مرحمت خواهد فرمود.

تنبیه: آیه شریفه ترغیب و تشویق است به اعمال طاعات و عبادات و خیرات و مبرات، بدین تقریر که: پس از اعلان به آنکه هر چه پیش فرستید براى خود، جزاى آن را مى‌یابید نزد خداى تعالى؛ بنابراین نهایت جد و جهد را در خیر بنمائید تا جزاى بسیار در آن یابید، و کوتاهى نکنید که عاقبت آن ندامت خواهد بود.
حضرت امیر المؤمنین علیه السلام در ذیل خطبه‌اى فرماید: انّما المرء اذا هلک قال النّاس ما ترک و قالت الملئکة ما قدّم؟ للّه آباؤکم! فقدّموا بعضا یکن لکم و لا تخلفوا کلّا فیکون علیکم‌ «1»: یعنى بدرستى که مرد وقتى بمیرد، گویند مردمان: چه گذاشت. و گویند ملائکه: چه پیش فرستاده و از زاد سفر آخرت چه برداشته، خدا نگهدار باد پدران شما را، پس پیش فرستید بعض اموال را به عنوان حقوقات واجبه و مستحبه تا باشد شما را فایده که به مضاعف ثواب آن را خدا مرحمت فرماید، و باقى نگذارید همه مال را به اهمال و تکاهل در خیرات، پس باشد بر شما وزر و وبال در عرصات. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » روان جاوید
وَ أَقِیمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّکاةَ وَ ما تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِکُمْ مِنْ خَیْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِما تَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (110)

ترجمه‌
و بر پا دارید نماز را و بدهید زکوة را و آنچه را پیش بفرستید از براى خودهاتان از نیکى مى‌یابید آن را نزد خدا همانا خداوند بینا است به آنچه بجا مى‌آورید.

تفسیر
گفته شده است که این آیه عطف است بر فاعفوا در آیه سابقه که خداوند امر فرموده است مسلمانان را بصبر و سکون در مقابل کفار و التجاء بدرگاه خداوند متعال بوسیله عبادت و احسان و بیان فرموده است که بدانند آنچه را ذخیره آخرت خودشان نمایند از عبادات و اعمال خیریه مانند نماز و بر و احسان ببرادران دینى ثواب آنرا مشاهده مینمایند در نزد خداوند و موجب محو گناهان و ارتفاع درجات آنان خواهد شد همانا خداوند عالم است باعمال عباد پوشیده نیست از او ظاهر هیچ عملى و باطن‌هیچ قلبى و جزا میدهد بآنها بر حسب اعتقاد قلبى و نیات باطنى ایشان و بنظر حقیر اشاره است به آنکه بهترین وسائل براى دفع شبهات صبر و سکون و اجتناب از معصیت و توجه بعبادت و توسل بدرگاه الهى و ذیل عنایت ائمه اطهار است و شاید تصریح بعموم قدرت هم در آیه سابقه براى اشاره باین باشد که خداوند بغیر طرق عادیه هم میتواند رفع شبهه از اهل ایمان بنماید و بمقام یقین برساند و اینکه فرموده آنچه را پیش فرستید از خیر مى‌یابید آن را نزد خدا و نفرموده است ثواب آن را چنانچه تفسیر شد شاید اشاره باشد بصور برزخیه که همان اعمال صالحه است که بصور حسنه مصور میشود بلکه در باب نعیم جنت هم گفته‌اند که از این قبیل است و بیوجه نیست و بنابراین تفسیر بثواب براى تقریب بذهن عامه است و اللّه اعلم. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.