نصرت عزتی سامیان
متشکرم از سایت خوبتون
[ همه پیام ها ] پیام های نصرت عزتي ساميان (14 مورد)
  سوره آل عمران آیه 89 - خوب خدائی داریم
یکی از دوستان ما تکیه کلامش اینست "خوب خدائی داریم" واقعاً خوب خدائی است که حتی کفر را در صورت توبه و اصلاح می بخشد. دیگه از کفر چیزی بالاتر هست ؟
  سوره آل عمران آیه 85 - اسلام صرف نماز و روزه نیست
قابل توجه آنهائیکه می گویند : ما نماز می خوانیم و روزه می گیریم و کاری به چیز دیگر نداریم و فکر می کنن مسلمانی یعنی همین، در حالیکه مسلمان یعنی تسلیم در برابر خدا و تمام دستوراتش نه فقط روزه و نماز.
  سوره بقرة آیه 116 - همه چیز فرمانبردار خداست
;l
[ همه نکته ها ] نکته های نصرت عزتي ساميان (4 مورد)
  سوره بقرة آیه 261 - سرمایه گذاری
کدام سرمایه گذاری است که هفتصد برابر سود کند؟ کدام موسسه مالی در دنیا هست که ادعا کند هفتصد درصد سود می دهد؟ چرا از انفاق غافل شویم؟
با انفاق هم مال خود را هفتصد برابر کنیم و هم از فوائد دیگر آن بهره ببریم . کافی است باور داشته باشیم که با انفاق برکت در زندگی و عمر و مال و اهل و عیالمان وارد می شود باور کنیم باور کنیم.....
  سوره بقرة آیه 126 - نفت محصول دعا
بعید نیست نفت موجود در کشور عربستان که آن کشور را بعنوان بزرکترین صادر کننده نفت مطرح نموده محصول همین دعای حضرت ابراهیم (ع) باشد.
  سوره بقرة آیه 118 - تخریب فطرت
معلوم می شود فطرت پاک انسانها برای تمام زمانها یکی بوده چرا که وقتی این فطرت با کفر تخریب می شود حرفهای انسانهای با فطرت تخریب شده مشابه است اگرچه تعلق به ازمنهء مختلف داشته باشند.باور کنید هنوز معاندین هواپرست که ادعا می کنند انسان با این پیشرفت تکنولوژی بی نیاز از دین و معنویت می باشد،دقیقاً همین حرفهای افراد ناآگاه زمان جاهلیت را می زنند و قلبهایشان با قلب آنها مشابه است و این نیست مگر به دلیل پرده ای که بر فطرت پاک خود کشیده و آنرا خراب نموده اند.
[ همه سوال ها ] سوال های نصرت عزتي ساميان (8 مورد)
  سوره بقرة آیه 48 - شفاعت
لا یقبل منها شفاعة خیلی کلی گفته پس شفاعت ائمه و شهدا و صالحین چه می شود؟
  سوره بقرة آیه 46 - اعراب رب
چرا رب که مفعول است وباید مفتوح باشد اینجا مکسور است ؟
  سوره بقرة آیه 33 - 14معصوم
این "اسما" که حضرت آدم (ع) به فرشتگان در مورد آنها خبر داد آیا ارتباطی با اسما 14معصوم (ع)ما شیعیان دارد؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های نصرت عزتي ساميان (303 مورد)
  سوره نساء آیه 23 -
حرام شد بر شما (ازدواج با) مادرانتان و دخترانتان و خواهرانتان وعمه هایتان و خاله هایتان و دختران برادرانتان و دختران خواهرانتان و مادران رضاعیتان و خواهران رضاعیتان و مادران همسرانتان و دختران همسرانتان (از شوهران دیگر شان)که با آنها نزدیکی کرده اید و اگر نزدیکی نکرده (آن همسر را طلاق دهید) گناهی بر شما نیست(که با دختران آنها ازدواج کنید) و همسران پسرانتان که از صلب شما هستند و اینکه با دو خواهر همزمان ازدواج کنید مگر انچه که در گذشته انجام شده همانا خداوند آمرزنده و مهربان است .
  سوره نساء آیه 22 -
و ازدواج نکنید با زنانیکه پدرانتان با آنها ازدواج کرده اند مگر آنچه که در گذشته(قبل از آمدن آیه) انجام شده که همانا این کار گناه آشکار نفرت انگیز و و روش بدی است .
  سوره نساء آیه 21 -
و چگونه می گیرید و هرکس به حق خودش رسیده و آنها از شما پیمان محکمی گرفته اند .
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های نصرت عزتي ساميان (1 مورد)
  سوره بقرة آیه 137 -
پس اگر ایمان آوردند به مانند آنچه شما ایمان آورده اید به تحقیق هدایت یافتندو اگر روی برگرداندند پس همانا آنها در بدبختی هستند پس خدا تو را از آنها کفایت می کتد و خدا شنوا و داناست.