از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حد ازدواج رسند ( به حد توان آمیزش جنسی که نخستین مرحله تکامل روحی و جسمی بشر و هر حیوان است ) پس اگر در آنان رشدی ( از نظر فکر و عقل ) دیدید اموالشان را به خودشان رد کنید ، و آن را به اسراف و شتاب از ( بیم ) آنکه مبادا بزرگ شوند ( و اموالشان را از شما پس بگیرند ) مخورید ، و آن کس ( از اولیاء یتیمان ) که بی نیاز باشد ( از تصرف در آن ) خودداری کند ، و آن که فقیر باشد به مقدار متعارف ( و حق الزحمه عادلانه ) بخورد. پس هر گاه خواستید اموالشان را به خودشان رد کنید بر آنها گواه بگیرید ( تا بعدا نزاعی پیش نیاید ) و خداوند حسابرسی کافی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند ، بیازمایید! اگر در آنها رشد ( کافی ) یافتید ، اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند ، اموالشان را از روی اسراف نخورید! هر کس که بی نیاز است ، ( از برداشت حق الزحمه ) خودداری کند و آن کس که نیازمند است ، به طور شایسته ( و مطابق زحمتی که می کشد ، ) از آن بخورد. و هنگامی که اموالشان را به آنها بازمی گردانید ، شاهد بگیرید! اگر چه خداوند برای محاسبه کافی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
یتیمان را آزمایش نمائید تا هنگامی که بالغ شده و تمایل به نکاح پیدا کنند ، آن گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگانی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا کبیر شوند ( و اموالشان را از شما بگیرند ) و هر کس از اولیای یتیم دار است به کلی از هر قسم تصرف در مال یتیم خود داری کند و هر کس که فقیر است در مقابل نگهبانی آن مال ، به قدر متعارف ارتزاق کند پس آن گاه که یتیمان بالغ شدند و مالشان را رد کردید هنگام رد مال به آنها باید گواه گیرید برای حکم ظاهر ، ولی در باطن" علم حق" و" گواهی خدا" برای محاسبه خلق کافی است [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
یتیمان را آزمایش کنید تا هنگامی که بالغ شده و قدرت بر نکاح پیدا کنند آن گاه اگر آنها را دانا به درک مصالح زندگی خود یافتید اموالشان را به آنها باز دهید ، و به اسراف و عجله مال آنها را حیف و میل مکنید بدین اندیشه که مبادا بزرگ شوند ( و اموالشان را از شما بگیرند ) . و هر کس ( از اولیاء یتیم ) داراست ( از تصرف در مال او ) خودداری کند ، و هر که فقیر است ( در مقابل نگهبانی او از مال یتیم ) به قدر متعارف ارتزاق کند ، پس آن گاه که مالشان را به آنها رد کردید باید بر ردّ مال بر آنها گواه گیرید ، و گواهی خدا برای محاسبه خلق کافی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و یتیمان را بیازمایید تا وقتی به [ سنّ ] زناشویی برسند پس اگر در ایشان رشد [ فکری ] یافتید ، اموالشان را به آنان رد کنید ، و آن را [ از بیم آنکه مبادا ] بزرگ شوند ، به اسراف و شتاب مخورید. و آن کس که توانگر است باید [ از گرفتنِ اجرت سرپرستی ] خودداری ورزد و هر کس تهیدست است باید مطابق عرف [ از آن ] بخورد پس هر گاه اموالشان را به آنان ردّ کردید بر ایشان گواه بگیرید ، خداوند حسابرسی را کافی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حدّ ازدواج برسند ; پس اگر در آنان بصیرتی یافتید که می توانند براساس آن در مصرف مال خردورزی کنند ، اموالشان را به آنان بدهید و آن را به اسراف ( بی آن که حق و حقوقی در آن داشته باشید ) مخورید ، و مبادا از ترس این که چون بزرگ شوند و شما را از تصرف در اموالشان باز دارند ، اینک فرصت را مغتنم شمرده از آن بهره برداری کنید . و اگر اموالشان را در تجارت به کار می برید ، هر که توانگر است ، از گرفتن کارمزد خودداری کند ، و هر که بینواست ، به قدر متعارف از آن بخورد . و هنگامی که اموالشان را به آنان بازمی گردانید بر آنان گواه بگیرید ، و خدا حسابرسی کافی است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و یتیمان را [ نسبت به امور زندگی ] بیازمایید تا زمانی که به حدّ ازدواج برسند ، پس اگر در آنان رشد لازم را یافتید اموالشان را به خودشان بدهید و آن را از [ ترس ] آنکه مبادا به سن رشد رسند [ و از شما بگیرند ] به اسراف وشتاب مخورید. و [ از سرپرستان ایتام ] آنکه توانگر است باید [ از تصرّف در مال یتیم به عنوان حق الزحمه ] خودداری کند و هر که تهیدست است به اندازه متعارف مصرف نماید وهنگامی که خواستید اموالشان را به خودشان بدهید [ برای آنکه در آینده اختلاف و نزاعی پیش نیاید ] بر آنان گواه بگیرید و خدا برای محاسبه کافی است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نصرت عزتي ساميان
یتیمان را بیازمائد تا زمانیکه به به حد ازدواج رسیدند پس اگر احساس کردید که به حد رشد رسیده اند اموالشان را به آنها بدهید و نباید اسراف گونه و از روی عجله از ترس اینکه بزرگ شوند اموال آنها را بخورید و هر کس غنی باشد باید عفت پیشه کند(از مال یتیم نخورد) و هرکس فقیر باشد پس بطور نیکو(نه مسرفانه)بخورد. پس زمانیکه اموالشان را بازگرداندید برای آنها شاهد بگیریدای و حسابگر بودن خداوند کفایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم محمودي
و یتیمان را چون به حد بلوغ برسند، بیازمایید! اگر در آنها رشد (کافى) یافتید، اموالشان را به آنها بدهید! و پیش از آنکه بزرگ شوند، اموالشان را از روى اسراف نخورید! هر کس که بى‏نیاز است، (از برداشت حق الزحمه) خوددارى کند; و آن کس که نیازمند است، به طور شایسته (و مطابق زحمتى که مى‏کشد،) از آن بخورد. و هنگامى که اموالشان را به آنها بازمى‏گردانید، شاهد بگیرید! اگر چه خداوند براى محاسبه کافى است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا منبع ترجمه را که ترجمه مکارم است وارد نمایید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
et éprouvez (la capacité) des orphelins jusqu'à ce qu'ils atteignent (l'aptitude) Au mariage; et Si vous ressentez en eux une bonne conduite, remettez-leur leurs biens. ne les utilisez pas (dans votre intérêt) avec gaspillage et dissipation, avant qu'ils ne grandissent. quiconque est aisé devrait s'abstenir de se payer lui-même de cet héritage qui Lui est confié. s'il est pauvre, alors qu'il y puise une quantité convenable, à titre de rémunération de tuteur.) est aisé, qu'il s'abstienne d'en prendre lui-même. s'il est pauvre, alors qu'il en utilise raisonnablement: et Lorsque vous leur remettez leurs biens, prenez des témoins à leur encontre. mais Allah suffit pour observer et compter [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
و یتیمان را آزمایش کنید تا زمانی که به حد ازدواج برسند، پس اگر دیدید رشد کرده‌اند و به بلوغ فکری رسیده‌‌اند، مال آن‌ها را پس بدهید، و مبادا از ترس بزرگ‌شدن آن‌ها (و تحویل دادن اموالشان)، اموال آن‌ها را با ولخرجی و عجله خرج کنید و بخورید، پس اگر (قیّم و سرپرست آن‌ها) پول‌دار باشد، بهتر است خویشتن‌داری کند (و از آن مال حق‌الزحمه‌ای برندارد)، و اگر نیازمند است به مقدار عرف و شرع از مال بردارد، پس چند شاهد، هنگام تحویل اموال یتیمان بگیرید، و البته خداوند برای حسابگری (اموال آن‌ها) بس است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : لطفا نام منبع را ذکر کنید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیتی
یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به سن زناشویى رسند، پس اگر در آنان رشدى یافتید اموالشان را به خودشان واگذارید. و از بیم آنکه مباد به سن رشد رسند اموالشان را به ناحق و شتاب مخورید. هر که توانگر است عفت ورزد و هر که بینواست به آن اندازه که عرف تصدیق کند بخورد. و چون اموالشان را تسلیمشان کردید کسانى را بر آنان به شهادت گیرید و خدا براى حساب کشیدن کافى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نور
و یتیمان را بیازمایید، تا هنگامى که به (سنّ بلوغ و ازدواج) برسند، پس اگر در آنان رشدى (فکرى) یافتید، اموالشان را به ایشان برگردانید و آن را به اسراف و شتاب، از (بیم) اینکه بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مصرف نکنید. وهر (قیّم وسرپرستى) که بى‏نیاز است، عفّت به خرج دهد (و از گرفتن حق‏الزّحمه‏ى امور یتیمان چشم بپوشد) وآن که نیازمند است، به مقدار متعارف (در برابر نگهدارى از مال یتیم) مى‏تواند ارتزاق کند. پس هرگاه اموالشان را به آنان ردّ کردید، (افرادى را) بر آنان گواه وشاهد بگیرید. (این گواهى براى حفظ حقوق یتیمان است، وگرنه) خدا براى محاسبه کافى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
و یتیمان را بیازمایید تا هنگامى که قابلیت زناشویى پیدا کنند، آنگاه اگر در آنان کاردانى سراغ گرفتید اموالشان را به آنان برگردانید و آن را به اسراف و پیشاپیش از بیم آنکه مبادا بالغ و بزرگ شوند نخورید و هرکس توانگر بود خویشتندارى کند و هرکس تنگدست باشد، در حد عرف از آن بخورد، و هرگاه که اموالشان را به آنان برگرداندید، بر آنان گواه بگیرید که خداوند حسابرسى را کافى است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن چاپ سنگی
و مدهید کم‌خردان را اموالتان را که گردانید خدا برای شما مایه‌ی تعیّش و روزی دهید ایشان را از آن‌ها و بپوشانیدشان و بگویید مر ایشان را گفتاری خوب [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و بیازمائید یتیمان را تا گاهی که به زناشوئی رسیدند پس اگر یافتید از ایشان خردمندیی پس بپردازید بدیشان اموال ایشان را و نخورید آنها را به اسراف (به بیهوده و گزاف در هزینه) و پیشی جستن که نبادا بزرگ شوند و آن که بی‌نیاز است خودداری کند و آن که نیازمند است باید بخورد به متعارف و هرگاه دادید بدیشان اموالشان را پس گواه گیرید بر ایشان و بس است خدا حسابداری‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا مزروعي - انگلیسی-شاکر
And test the orphans until they attain puberty; then if you find in them maturity of intellect, make over to them their property, and do not consume it extravagantly and hastily, lest they attain to full age; and whoever is rich, let him abstain altogether, and whoever is poor, let him eat reasonably; then when you make over to them their property, call witnesses in their presence; and Allah is enough as a Reckoner. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - مجتبوی
و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حد بلوغ و توان زناشویی برسند، پس اگر از آنان رشدی خردمندی و حسن تدبیر بدیدید مالهایشان را به خودشان بدهید ، و آن ها را به گزاف و شتاب از ترس آن که مبادا بزرگ شوند و مالها را باز ستانند مخورید . و هر که بی نیاز بود از آن مال خویشتند داری کند و هر که نیازمند و تهیدست بود به اندازه ای که شایسته باشد بخورد و و چون مالشان را بدیشان دهید بر آنان گواه گیرید ، وخدا حسابرسی بسنده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و یتمیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حد بلوغ و توان زناشویی برسند ، پس اگر از آنان رشدی (خردمندی وحسن تدبیر) بدیدید مالهاشان را به خودشان بدهید ، وآن ها را به گزاف و شتاب و از ترس آن که مبادا بزرگ شوند و مالها را باز ستانند مخورید . وهر که که بی نیاز بود از آن مال خویشتن داری کند و هر که که نیازمند و تهی دست بود به اندازه ای شایسته باشد بخورد. و چون مالشان را بدیشان دهید بر آنان گواه گیرید، وخدا حسابرسی بسنده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجمع البیان
و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به مرحله زناشویی برسند؛ پس اگر درآنان عقل ورشدی برای زندگی یافتید، داریشان را به آنان بدهید؛ و از ترس این که مبادا آنان بزرگ شوند و دارایی خود را بگیرند، آنان را به اسراف و شتاب نخورید؛ و آنان که سرپرستی یتیمان را می پذیرند، هر کس توانگر است، باید از بهره وری از مال آنان خودداری کند، و آن که نیازمند است، باید به طور پسندیده و عادلانه از آن بخوردو و هنگامی که دارایی شان را به آنان باز گرداندید، بر آنان گواه بگیرید؛ و خدا گواهی و حسابرسی را بسنده است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه المیزان
و یتیمان را بیازمایید تا آن گاه که به حدّ ازدواج برسند ; پس اگر در آنان بصیرتی یافتید که می توانند براساس آن در مصرف مال خردورزی کنند ، اموالشان را به آنان بدهید و آن را به اسراف ( بی آن که حق و حقوقی در آن داشته باشید ) مخورید ، و مبادا از ترس این که چون بزرگ شوند و شما را از تصرف در اموالشان باز دارند ، اینک فرصت را مغتنم شمرده از آن بهره برداری کنید . و اگر اموالشان را در تجارت به کار می برید ، هر که توانگر است ، از گرفتن کارمزد خودداری کند ، و هر که بینواست ، به قدر متعارف از آن بخورد . و هنگامی که اموالشان را به آنان بازمی گردانید بر آنان گواه بگیرید ، و خدا حسابرسی کافی است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  . پوربافراني
ترجمه مجتبوی
و یتیمان را بیازمایید تا آنگاه که به حد [بلوغ و توان‏] زناشویى برسند، پس اگر از آنان رشدى- خردمندى و حسن تدبیر- بدیدید مالهاشان را به خودشان بدهید، و آنها را به گزاف و شتاب [از ترس آن‏] که مبادا بزرگ شوند [و مالها را باز ستانند] مخورید. و هر که بى‏نیاز بود [از آن مال‏] خویشتن دارى کند و هر که نیازمند و تهیدست بود به اندازه‏اى که شایسته باشد بخورد. و چون مالشان را بدیشان دهید بر آنان گواه گیرید، و خدا حسابرسى بسنده است.

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  شهرام سليمان زاده - تفسیر نور
و یتیمان را بیازمایید، تا هنگامى که به (سنّ بلوغ و ازدواج) برسند، پس اگر در آنان رشدى (فکرى) یافتید، اموالشان را به ایشان برگردانید و آن را به اسراف و شتاب، از (بیم) اینکه بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مصرف نکنید. وهر (قیّم وسرپرستى) که بى‏نیاز است، عفّت به خرج دهد (و از گرفتن حق‏الزّحمه‏ى امور یتیمان چشم بپوشد) وآن که نیازمند است، به مقدار متعارف (در برابر نگهدارى از مال یتیم) مى‏تواند ارتزاق کند. پس هرگاه اموالشان را به آنان ردّ کردید، (افرادى را) بر آنان گواه وشاهد بگیرید. (این گواهى براى حفظ حقوق یتیمان است، وگرنه) خدا براى محاسبه کافى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و یتیمان را بیازمایید، تا هنگامى که به (سنّ بلوغ و ازدواج) برسند، پس اگر در آنان رشدى (فکرى) یافتید، اموالشان را به ایشان برگردانید و آن را به اسراف و شتاب، از (بیم) اینکه بزرگ شوند (و اموالشان را از شما بگیرند) مصرف نکنید. وهر (قیّم وسرپرستى) که بى‏نیاز است، عفّت به خرج دهد (و از گرفتن حق‏الزّحمه‏ى امور یتیمان چشم بپوشد) وآن که نیازمند است، به مقدار متعارف (در برابر نگهدارى از مال یتیم) مى‏تواند ارتزاق کند. پس هرگاه اموالشان را به آنان ردّ کردید، (افرادى را) بر آنان گواه وشاهد بگیرید. (این گواهى براى حفظ حقوق یتیمان است، وگرنه) خدا براى محاسبه کافى است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
یتیمان تحت تکفل خود را چون به حد بلوغ رسیدند، بیازمایید و اگر در آنها رشد عقلی یافتید که می‌توانند مصلحت خویش را درک و زندگی‌شان را اداره کنند، اموال‌شان را به خودشان بدهید و مبادا از ترس اینکه بزرگ شوند و اموال‌شان را از شما بازپس گیرند، در مصرف آن عجله و زیاده‌روی کنید. هر کس که بی نیاز است در ازای نگهداری مال یتیمان و اداره‌ی امور آنان، از برداشت حق الزحمه‌ خودداری کند و آن کس که نیازمند است، به طور متعارف و مطابق زحمتی که می‌کشد از آن بردارد. هنگامی هم که اموال آنها را باز می‌گردانید، شاهد بگیرید و البته خداوند شاهد امور است و برای محاسبه‌ی رفتار شما کافی است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.