از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
پس اگر از ( دعوتت ) روی برتابند ( تو را نکوهشی نیست ، زیرا ما ) تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ایم ، بر عهده تو جز رساندن ( پیام دین ) نیست ( و اعتقاد قلبی و التزام عملی و جزاء دنیوی و اخروی آنها وظیفه تو نیست ) . و ما چون انسان را رحمتی از جانب خود چشانیم به خاطر آن سرمست شود ، و اگر بدی و مصیبتی در مقابل دست آوردشان به آنها برسد بی تردید انسان بسی کفران کننده است ( همه نعمت ها را به خاطر آن نادیده می گیرد ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و آنچه پیش از آن می خواندند ( بت هایی که در دنیا به خدایی و مقربیت و شفاعت پذیرفته بودند ) از آنها گم می شود و یقین پیدا می کنند که آنها را هیچ راه فراری نیست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و اگر روی گردان شوند ( غمگین مباش ) ، ما تو را حافظ آنان ( و مأمور اجبارشان ) قرار نداده ایم وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است! و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن دلخوش می شود ، و اگر بلایی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنها رسد ( به کفران می پردازند ) ، چرا که انسان بسیار کفران کننده است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و همه معبودانی را که قبلًا می خواندند محو و گم می شوند و می دانند هیچ گریزگاهی ندارند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و همه معبودانی را که قبلًا می خواندند محو و گم می شوند و می دانند هیچ گریزگاهی ندارند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و اگر روی گردان شوند ( غمگین مباش ) ، ما تو را حافظ آنان ( و مأمور اجبارشان ) قرار نداده ایم وظیفه تو تنها ابلاغ رسالت است! و هنگامی که ما رحمتی از سوی خود به انسان بچشانیم به آن دلخوش می شود ، و اگر بلایی بخاطر اعمالی که انجام داده اند به آنها رسد ( به کفران می پردازند ) ، چرا که انسان بسیار کفران کننده است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
( ای رسول ، تو این آیات قیامت را بر خلق برسان ) پس اگر باز اعراض کردند دیگر تو را نگهبان آنها نفرستادیم ، بر تو جز ابلاغ رسالت تکلیفی نیست ، و ما چون به انسان ( بی صبر کم ظرف ) از لطف و رحمت خود بهره ای بخشیم بدان شاد شود و اگر به کیفر کردار خود رنج و عذابی به آنان رسد آدمی سخت راه کفران پوید. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و معبودان باطلی که در دنیا عبادت می کردند همه از نظرشان محو و نابود شود و آن زمان بدانند که ( از آتش قهر خدا ) هیچ مفرّ و نجاتی بر آنها نیست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
پس اگر روی برتابند ، ما تو را بر آنان نگهبان نفرستاده ایم. بر عهده تو جز رسانیدن [ پیام ] نیست ، و ما چون رحمتی از جانب خود به انسان بچشانیم ، بدان شاد و سرمست گردد ، و چون به [ سزای ] دستاورد پیشین آنها ، به آنان بدی رسد ، انسان ناسپاسی می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و آنچه از پیش می خواندند ، از [ نظرِ ] آنان ناپدید می شود و می دانند که آنان را روی گریز نیست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و آنچه پیش تر در دنیا می خواندند ، از دیدشان پنهان می شود و درمی یابند که از عذاب قیامت هیچ گریزگاهی ندارند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
پس اگر از هشدارهای تو روی برتافتند غمگین مباش ، چرا که ما تو را نفرستاده ایم که بر آنان نگهبان باشی . برعهده تو چیزی جز ابلاغ پیام نیست . و ما چون آدمی را از جانب خود نعمتی بچشانیم ، بدان شادمان می شود و ما را از یاد می برد . و اگر آنان را به سبب گناهانی که از پیش مرتکب شده اند بدی و رنجی رسد ، ناسپاسی می کنند ، چرا که انسان چون به دنیا روی آوَرَد ، ناسپاس می گردد . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
پس اگر [ از دعوتت ] روی برگردانند [ اندوهگین مباش ] ما تو را بر آنان نگهبان و مراقب نفرستاده ایم [ تا آنان را به اجبار در دایره هدایت قرار دهی ] ، جز رساندن [ پیام وحی ] بر عهده تو نیست ، و هنگامی که ما از سوی خود رحمتی [ چون سلامت ، امنیت و ثروت ] به انسان بچشانیم ، به آن سرمست و مغرور می شود ، و اگر به سبب گناهانی که مرتکب شده اند آسیبی به آنان رسد [ رحمت حق را فراموش می کنند ] ، بی تردید انسان بسیار ناسپاس است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
و آنچه را از پیش [ به عنوان شریکان خدا ] می پرستیدند از نظرشان گم و ناپدید می شود و یقین می کنند که آنان را هیچ راه گریزی [ از عذاب ] نیست. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
پس اگرروی گرداندند، ما تو را برای نگهبانی آنها نفرستاده ایم و تو جز رساندن پیام ما وظیفه ای نداری و ما وقتی که به انسان رحمتی چشانیم از بابت آن شادمانی می کند واگر به آنها به سبب اعمالشان بدیی برسد، همانا انسان ناسپاس و کفران پیشه است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نوراستاد خرمدل
‏اگر ( مشرکان از پذیرش دعوت تو ) روی‌گردان شدند ( باک مدار و غمگین مباش ) چرا که ما تو را به عنوان مراقب و مواظب ( کردار و رفتار ) ایشان نفرستاده‌ایم . بر تو پیام باشد و بس . هنگامی که ما از جانب خویش لطف و مرحمتی به انسان برسانیم ( و فراخی و گشایشی نصیبش گردانیم ) به سبب آن سرمست و شادان می‌گردد ( و غرور دارائی و اموال او را فرا می‌گیرد ) ، و اگر بلا و مصیبتی ( و زیان و ضرری ) به خاطر کارهائی که کرده است ( و معاصی و گناهانی که نموده است ) بدو برسد ( لطف و مرحمت ما را فراموش می‌نماید و ) کفران نعمت می‌کند ( و چه بسا کافر و بی‌دین می‌گردد ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.