از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
43) و نیز در ( سرگذشت ) ثمود ( قوم صالح پس از آنکه ناقه اعجازی را کشتند ، نشانه ای از خشم و قدرت ماست ) هنگامی که به آنها گفته شد ( صالح گفت ) تا مدتی ( تا سه روز ) برخوردار شوید ( که عذابتان فرا خواهد رسید ) . [ نظرات / امتیازها ]
44) پس آنها ( در روزهای مهلت نیز ) از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند ، پس آنها را صاعقه آسمانی فراگرفت در حالی که ( به آن ) می نگریستند. [ نظرات / امتیازها ]
45) پس نه توان برخاستن از جای ( و گریختن ) یافتند و نه توانستند به خود و به یکدیگر یاری رسانند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
43) و نیز در سرگذشت قوم «ثمود» عبرتی است در آن هنگام که به آنان گفته شد: «مدّتی کوتاه بهره مند باشید ( و سپس منتظر عذاب ) !» [ نظرات / امتیازها ]
44) آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند ، و صاعقه آنان را فراگرفت در حالی که ( خیره خیره ) نگاه می کردند ( بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
45) چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
43) و نیز در سرگذشت قوم «ثمود» عبرتی است در آن هنگام که به آنان گفته شد: «مدّتی کوتاه بهره مند باشید ( و سپس منتظر عذاب ) !» [ نظرات / امتیازها ]
44) آنها از فرمان پروردگارشان سرباز زدند ، و صاعقه آنان را فراگرفت در حالی که ( خیره خیره ) نگاه می کردند ( بی آنکه قدرت دفاع داشته باشند ) ! [ نظرات / امتیازها ]
45) چنان بر زمین افتادند که توان برخاستن نداشتند و نتوانستند از کسی یاری طلبند! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
43) و هم در قوم ثمود ( بر خلق عبرتی است ) که به آنان گفته شد: اینک گرم تعیّش و تمتّع ( حیوانی ) باشید تا هنگام معیّن ( که وعده انتقام حق فرا می رسد ) . [ نظرات / امتیازها ]
44) آنها هم از فرمان خدای خود سرکشیدند پس آنها را صاعقه آتش درگرفت در حالی که ( هلاک خویش را ) به چشم مشاهده می کردند. [ نظرات / امتیازها ]
45) در حالی که نه هیچ توانایی برخاستن ( و گریختن ) داشتند و نه هیچ یار و مددکاری یافتند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
43) و در [ ماجرای ] ثمود [ نیز عبرتی بود ] ، آن گاه که به ایشان گفته شد: «تا چندی برخوردار شوید.» [ نظرات / امتیازها ]
44) تا [ آنکه ] از فرمان پروردگار خود سر برتافتند و در حالی که آنها می نگریستند ، آذرخش آنان را فروگرفت. [ نظرات / امتیازها ]
45) در نتیجه نه توانستند به پای خیزند و نه طلب یاری کنند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
43) و در ماجرای قوم ثمود نیز نشانه ای بر ربوبیت بی همتای ماست ، آن گاه که ] آن شتر را پی کردند پس ] به آنان گفته شد تا چندی از نعمت های دنیا بهره ببرید و در این مهلتِ چند روزه به خود آیید و به فرمان خدا گردن نهید . [ نظرات / امتیازها ]
44) ولی آنان از فرمان پروردگارشان سرکشی کردند ، پس در حالی که می نگریستند ، صاعقه آنان را فرا گرفت . [ نظرات / امتیازها ]
45) صاعقه چنان سرعت داشت که آنان نه توانستند برخیزند و از عذاب خدا بگریزند و نه از کسی طلب یاری کنند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
43) و [ نیز ] در قوم ثمود [ عبرتی است ] هنگامی که [ پس از پی کردن ناقه ] به آنان گفته شد: زمانی کوتاه [ که بیش از سه روز نیست از زندگی ] برخوردار باشید [ که عذاب خواهد رسید. ] [ نظرات / امتیازها ]
44) ولی [ آنان در آن سه روز هم که مهلت داشتند باز ] از فرمان پروردگارشان سرپیچی کردند ، پس صاعقه مرگبار آنان را فراگرفت در حالی که آنان با ترس و حیرت به آن ] می نگریستند. [ نظرات / امتیازها ]
45) پس [ با آمدن عذاب و به سبب اینکه هیچ مهلتی نیافتند ] نه قدرت برخاستن از جای خود را داشتند و نه دادخواهی کردند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
43) و در مورد ثمود آنگاه که به آنان گفته شد که تا زمانى [معین‏] از زندگى برخوردار شوید [ نظرات / امتیازها ]
44) سپس از فرمان پروردگارشان سرپیچیدند، آنگاه صاعقه‏[ى مرگ‏] آنان را که [درمانده‏وار] مى‏نگریستند، فروگرفت‏ [ نظرات / امتیازها ]
45) آنگاه توان ایستادن هم نداشتند و کین‏ستان نبودند [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
43) ‏در سرگذشت قوم ثمود نیز پند و عبرت است . بدان هنگام که بدیشان گفته شد : مدت کوتاهی از زندگی تمتع برگیرید و بهره ببرید .‏

[ نظرات / امتیازها ]
44) ‏آنان از فرمان پروردگارشان سر باز زدند و صاعقه ایشان را فرا گرفت و آنان خیره خیره بدان نگاه می‌کردند ( و نابودی خویش را می‌دیدند و قدرتی بر دفاع از خویشتن نداشتند ! ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
45) ‏آنان ( چنان نقش زمین شدند که ) نتوانستند برخیزند و نتوانستند ( از کسی یاری بطلبند و ) خویشتن را کمک کنند .‏

[ نظرات / امتیازها ]