از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
9) لا تَقْهَرْ(قَهر) : خواروذلیل مکن [ نظرات / امتیازها ]
10) لا تَنْهَر(نَهر) : مران،طردمکن [ نظرات / امتیازها ]
11) حَدِّث : بیان کن،بازگوکن [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
9) «لا تَقْهَرْ» : خوار و زبون مدار. اموال و دارائیشان را با زور مگیر و تصرّف مکن. [ نظرات / امتیازها ]
10) «لا تَنْهَرْ» : با خشونت مران
 توضيح : برخی سائل را خواهان دانش و پرسش کننده از مسائل علمی شمرده‌اند [ نظرات / امتیازها ]
11) «حَدِّثْ» : صحبت بدار. بازگو کن.
 توضيح : بازگو کردن نعمت، شکرگزاری از آن با قول و فعل، امکان‌پذیر است. سپاس با زبان، و بذل و بخشش از آن. ذکر ثروت و قدرت برای تفاخر، مراد نیست [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
9) تقهر : چیرگى بر دیگرى و تحقیر او
 توضيح : تقهر: از ماده قهر به معنى چیرگى بر دیگرى و تحقیر او آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
10) تنهر : فریاد زدن بر چهره سؤال کننده و راندن آن باتندى و خشونت
 توضيح : تنهر: این واژه از ریشه «نهر» به معنى فریاد زدن بر چهره سؤال کننده و راندن آن باتندى و خشونت آمده است. [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
9) لا تقهر : خوار و ذلیل مکن [ نظرات / امتیازها ]
10) لا تنهر : از خود مران ، بر سر او داد و فریاد مکن ، با پرخاش از خود دور نکن [ نظرات / امتیازها ]
10) السائل : سوال کننده ، سائل (گدا ، مستمند) [ نظرات / امتیازها ]
11) حدث : بازگو کن ، بیان کن [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیرالمیزان
10) نهر : زجر و رنجاندن با غلظت و خشونت است
 توضيح : و اما السائل فلا تنهر کلمه نهر که مصدر فعل نهی لا تنهر است ، به معنای زجر و رنجاندن با غلظت و خشونت است [ نظرات / امتیازها ]
11) تحدیث : ذکر و یاد آوری و نشاندادن آن است
 توضيح : و اما بنعمة ربک فحدث کلمه تحدیث که مصدر فعل امر حدث است ، وقتی در نعمت بکار رود تحدیث نعمت به معنای ذکر و یاد آوری و نشاندادن آن است [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - فرهنگ لغت لاروس
9) لا تقهر : مران [ نظرات / امتیازها ]
10) لا تنهر : مرنجان [ نظرات / امتیازها ]
11) حدّث : سخن بگو [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود رضانژاد فهادان - مفردات راغب
10) نهر : تشر همراه با خشونت
 توضيح : النَّهْرُ: الزّجر بمغالظة؛ بمعنى تشر زدن همراه با خشونت است. [ نظرات / امتیازها ]