از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
اعراب
 توضيح : لم :حرف نفی /یَکُنِ:فعل مضارع مجزوم / الَّذِینَ : موصول،اسم یَکُنِ
کَفَرُوا:فعل ماضی و واوضمیر متصل در محل رفع فاعل
مِنْ:حرف جر/أَهْلِ:اسم مجرور/متعلق ،محذوف ومضاف
الْکِتَابِ:اسم مجرور/مضاف الیه
وَ:عاطفه/ الْمُشْرِکِینَ:اسم مجرور/عطف به ما قبل
مُنْفَکِّینَ اسم منصوب،خبر یکن/ جمله"کَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْکِتَابِ وَالْمُشْرِکِینَ مُنْفَکِّینَ"صله برای الذین
حَتَّىٰ:حرف جر
تَأْتِیَهُمُ:فعل مضارع منصوب و"هم"ضمیر متصل در محل نصب مفعول به
الْبَیِّنَةُ:اسم مرفوع/فاعل/ "تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ"مجرور ﴿١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
لَمْ «حرف جزم»
یکُنِ «فعل مضارع مجزوم به سکون ظاهری»
الَّذِینَ «اسم کان مرفوع یا در محل رفع»
کَفَرُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «(و)فاعل»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
أَهْلِ «اسم مجرور یا در محل جر»
الْکِتابِ «مضاف الیه مجرور یا در محل جر»
وَ «واو عطف»
الْمُشْرِکِینَ «معطوف، تابع»
مُنْفَکِّینَ «خبر کان منصوب یا در محل نصب»
حَتَّى «حرف نصب یا نصب فرعی به أن مضمره»
تَأْتِیَهُمُ «فعل مضارع منصوب به فتحه ظاهری» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
الْبَیِّنَةُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - المیزان
حنفاء
 توضيح : کلمه حنفاء حال است از ضمیر جمع در لیعبدوا ، و این کلمه جمع حنیف است ، که از ماده حنف است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 377
(یکن) مضارع ناقص مجزوم، و حرّک بالکسر لالتقاء الساکنین (الذین) موصول اسم یکن فی محلّ رفع (من أهل) متعلّق بحال من فاعل کفروا (حتّى) حرف غایة و جرّ (تأتیهم) مضارع منصوب بأن مضمرة بعد حتّى ..
و المصدر المؤوّل (أن تأتیهم ..) فی محلّ جرّ ب (حتّى) متعلّق ب (منفکّین) «1».
جملة: «لم یکن الذین ...» لا محلّ لها ابتدائیّة.
و جملة: «کفروا ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذین).
و جملة: «تأتیهم ...» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفیّ (أن) المضمر. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
الذین: اسم لم یکن فعل ناقصه و محلا مرفوع.
کفروا: صله ی الذین و ضمیر واو عاید آن. صله محلی از اعراب ندارد.
من اهل: جار و مجرور متعلق به محذوف حال از فاعل کفروا یا متعلق به کفروا
الکتاب: مضاف الیه و مجرور.
المشرکین: معطوف به اهل و مجرور.
منفکین: خبر لم یکن فعل ناقصه و منصوب.
تأتیَ: فعل مضارع منصوب به أن در تقدیر، در ضمن تأتی صله ی أن (حرف موصول) هم می شود.
هم: مفعول و محلا منصوب.
البینه: فاعل و مرفوع. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.