از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(و قال الانسان مالها):(و انسان با تعجب می گوید: زمین را چه شده ؟) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
وَ قال‌َ الإِنسان‌ُ ما لَها (3)

وَ قال‌َ الإِنسان‌ُ: و گوید آدمی‌ ‌یعنی‌ منکران‌ قیامت‌ ‌ یا ‌ تمام‌ آدمیان‌. ‌بعد‌ ‌از‌ مشاهده زلزله زمین‌ و اخراج‌ اثقال‌ ‌آن‌ ‌از‌ روی‌ تعجب‌ گویند ما لَها: چیست‌ مر زمین‌ ‌را‌ ‌که‌ تمام‌ ‌آن‌ متزلزل‌ ‌شده‌ و پوشیده‌های‌ ‌خود‌ ‌را‌ آشکار می‌کند. قول‌ اصح‌آنکه‌ کافران‌ چون‌ ‌اینکه‌ امر فظیع‌ ببینند، گویند چیست‌ زمین‌ ‌را‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر انگلیسی- ابن کثیر

Then Allah says,

﴿وَقَالَ الإِنسَـنُ مَا لَهَا ﴾


(And man will say: "What is the matter with it'') meaning, he will be baffled by its situation after it used to be stable, settled and firm, and he used to be settled upon its surface. This refers to the alteration of the state of things and the earth moving and shaking. There will come to it inescapable quaking that Allah prepared for it. Then it will throw out its dead people -- from the first to the last generations. At that time the people will be baffled by the events and the earth changing into other than the earth, and the heavens as well.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر حسینی همدانی
وَ قال‌َ الإِنسان‌ُ ما لَها:

‌در‌ ‌آن‌ هنگام‌ ‌از‌ نظر وحشت‌ و دهشت‌ زلزله‌ و لرزش‌ زمین‌ بشر خواهد ‌گفت‌ ‌که‌ چه‌ ‌شده‌ ‌که‌ چنین‌ تحولاتی‌ رخ‌ داده‌ و میدهد استفاده‌ می‌شود ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ اخراج‌ خاک‌ اعضاء و جوارح‌ ‌از‌ درون‌ بخارج‌ روح‌ ‌هر‌ فردی‌ ببدن‌ و اعضاء و جوارح‌ ‌خود‌ احاطه‌ تدبیری‌ نموده‌ ‌است‌ زیرا اطلاق‌ انسان‌ ‌در‌ صورتی‌ ‌است‌ ‌که‌ روح‌ ببدن‌ ‌خود‌ ارتباط تدبیری‌ داشته‌ ‌باشد‌.

بالاخره‌ ‌از‌ ‌آیه‌ استفاده‌ می‌شود ‌که‌ ‌پس‌ ‌از‌ خروج‌ خاک‌ اعضاء و جوارح‌ بدن‌ ‌هر‌ یک‌ ‌از‌ افراد بشر بهیئت‌ اعضاء درونی‌ و بیرونی‌ مانند سابق‌ خواهد درآمد و روح‌ ‌هر‌ فردی‌ ببدن‌ ‌خود‌ احاطه‌ تدبیری‌ خواهد یافت‌ و مبادرت‌ باین‌ سخن‌ وحشت‌زا می‌نماید و گفته‌ ‌شده‌ ‌که‌ ‌اینکه‌ سخن‌ وحشت‌زا اختصاص‌ ‌به‌ کفار و بیگانگان‌ دارد ‌که‌ بدان‌ معتقد نبوده‌ و انکار می‌نمودند ولی‌ اهل‌ ایمان‌ بطور شهود ‌در‌ همه‌ عوالم‌ بدان‌ ایمان‌ داشته‌ مورد ‌برای‌ تعجب‌ و وحشت‌ ‌برای‌ آنان‌ نخواهد ‌بود‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر راهنما

1 - تحولات زمین هنگام برپایى قیامت، براى انسان ها بى سابقه و شگفت آور است.

و قال الإنسـن ما لها

استغراق ـ که از حرف «ال» در «الإنسان» استفاده مى شود ـ استغراق عرفى است و اظهار شگفتى را به اکثریت قاطع انسان ها، نسبت مى دهد.

2 - عوامل زلزله شدید زمین در آستانه قیامت، ناشناخته براى انسان ها و زمینه پرسش تحیّرآمیز آنان از اهداف و علل آن

و قال الإنسـن ما لها

«ما» براى استفهام از انگیزه و اهداف است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر مجمع البیان
سپس در اشاره به وحشت زدگى و بهت و حیرت انسان ها در آن لحظات مى فرماید:

وَ قالَ الْإِنْسانُ ما لَها

وانسان از روى تعجب و بر اثر وحشت مى گوید: راستى زمین را چه شده است؟ و این لرزش سخت براى چیست؟

به باور «ابومسلم» منظور این است که: زمین را چه شده است و در دل آن چه رویدادى رخ داده است که این گونه مى لرزد؟

امّا به باور پاره اى منظور از انسان در آیه، نه همه انسان ها، بلکه انسان کفرگراست که هرگز به فرارسیدن رستاخیز ایمان نیاورده است، از این رو با تعجب و حیرت مى پرسد: زمین را چه شده است؟ امّا انسان توحیدگرا و با ایمان، بدان دلیل که به روز رستاخیز و فرارسیدن آن باور دارد دچار حیرت نمى گردد و پرسش نمى کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر نمونه
به هر حال ، در آن روز انسان از دیدن این صحنه بى سابقه ، سخت متوحش مى شود، و مى گوید: چه مى شود که زمین اینگونه به لرزه در آمده است ، و آنچه در درون داشته بیرون ریخته ؟ (و قال الانسان مالها).
گر چه بعضى انسان را در اینجا به خصوص انسانهاى کافر تفسیر کرده اند که در مساءله معاد و رستاخیز شک و تردید داشته اند، ولى ظاهر این است که انسان در اینجا معنى گسترده اى دارد که همگان را شامل مى شود، زیرا تعجب از اوضاع و احوال زمین در آن روز مخصوص به کافران نیست .
آیا این تعجب ، و سؤ ال ناشى از آن ، مربوط به نفخه اولى است یا دوم ؟.
ظاهر این است که همان نفخه اولى است که نفخه پایان جهان است ، زیرا زلزله عظیم در پایان جهان رخ مى دهد.
این احتمال نیز داده شده است که منظور نفخه رستاخیز و زنده شدن مردگان ، و بیرون ریختن آنها از درون زمین مى باشد، زیرا آیات بعد نیز همه مربوط به نفخه دوم است .
ولى از آنجا که در آیات قرآن کرارا حوادث این دو نفخه با هم ذکر شده ، تفسیر اول با توجه به بیان زلزله وحشتناک پایان جهان مناسب تر به نظر مى رسد، و در این صورت منظور از اثقال زمین معادن و گنجها و مواد مذاب درون آن است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - تفسیر الجلالین
«وقال الإنسان» الکافر بالبعث «مالها» إنکارا لتلک الحالة. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیر تقریب القرآن إلى الأذهان آیة الله العظمى السید محمد الحسینی الشیرازی
(وَقَالَ الْإِنسَانُ)) متعجباً من هذه الحوادث ((مَا لَهَا)) أی ما للأرض تتزلزل وتضطرب وتُخرج ما فی بطنها؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر جوامع جلد 6ابو على ابن الحسن الطبرسى
و قـال الانسان مالها, انسان مى گوید زمین را چه شده که این چنین با شدت مى لرزد وآنچه را در درونش است بیرون مى افکند و این حالت در هنگام دمیده شدن [صور]دوم است .
بـعـضـى گفته اند: مقصود از گوینده این سخن انسان کافر است چرا که مؤمن مى گوید:هذا ما وعـد الـرحـمان وصدق المرسلون , ج این همان است که خداوند رحمان وعده داده و فرستادگان (او) راست گفتند (یس /52).
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - تفسیرهدایت
[3] و انسان‌ حیرت‌ زده‌ و مدهوش‌ ‌بر‌ جای‌ می‌ماند؟ زمین‌ ‌را‌ چه‌ چیز ‌به‌ لرزه‌ برانگیخته‌ ‌است‌، ‌که‌ ‌اینکه‌ گونه‌ اندرون‌ ‌خود‌ ‌را‌ بیرون‌ می‌ریزد، و ‌اینکه‌ ‌برای‌ چه‌ و هدف‌‌آن‌ چیست‌!

«وَ قال‌َ الإِنسان‌ُ ما لَها‌-‌ و انسان‌ می‌گوید ‌که‌ آیا زمین‌ ‌را‌ چه‌ ‌شده‌ ‌است‌!» بعضی‌ گفته‌اند ‌که‌: ‌اینکه‌ گوینده‌ همان‌ کسی‌ ‌است‌ ‌که‌ ‌به‌ آخرت‌ کافر بوده‌، و ‌با‌ دیدن‌ نشانه‌های‌ ‌آن‌ ‌به‌ پرسش‌ کردن‌ پرداخته‌ و گفته‌ ‌است‌ ‌که‌: چه‌ ‌شده‌ ‌است‌! ولی‌ چنان‌ می‌نماید ‌که‌ ‌آن‌ حوادث‌ هول‌ انگیز ‌هر‌ انسانی‌ ‌را‌ ‌به‌ پرسش‌ کردن‌ وا می‌دارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
6237. The puzzled agony suffered by the victims of violent earthquakes is as nothing compared to the experience of the new and wonderful world which will then open out to the gaze of man. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مسعود ورزيده - المیزان
و قال الانسان مالها یعنی انسانها بعد از بیرون شدن از خاک در حال دهشت‏ زدگی و تعجب از آن زلزله شدید و هول انگیز می‏گویند : ما للارض زمین را چه می‏شود که این طور متزلزل است ؟ ! بعضی از مفسرین گفته‏اند : منظور از انسان تنها کفار هستند ، نه آنهایی که در دنیا به مساله معاد و رستاخیز ایمان داشتند .
بعضی دیگر سخنانی دیگر گفته‏اند که به زودی ان شاء الله می‏آید .

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - انوار درخشان، ج‏18، ص: 252
در آن هنگام از نظر وحشت و دهشت زلزله و لرزش زمین بشر خواهد گفت که چه شده که چنین تحولاتى رخ داده و میدهد استفاده مى‏شود که پس از اخراج خاک اعضاء و جوارح از درون بخارج روح هر فردى ببدن و اعضاء و جوارح خود احاطه تدبیرى نموده است زیرا اطلاق انسان در صورتى است که روح ببدن خود ارتباط تدبیرى داشته باشد.
بالاخره از آیه استفاده مى‏شود که پس از خروج خاک اعضاء و جوارح بدن هر یک از افراد بشر بهیئت اعضاء درونى و بیرونى مانند سابق خواهد درآمد و روح هر فردى ببدن خود احاطه تدبیرى خواهد یافت و مبادرت باین سخن وحشت‏زا مى‏نماید و گفته شده که این سخن وحشت‏زا اختصاص به کفار و بیگانگان دارد که بدان معتقد نبوده و انکار مى‏نمودند ولى اهل ایمان بطور شهود در همه عوالم بدان ایمان داشته مورد براى تعجب و وحشت براى آنان نخواهد بود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.