لیست ترجمه های مرتضي عزتيان
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره یس آیه 24 - مشترک بین 5 مترجم
اگر چنین کنم ، بی تردید در گمراهی آشکار خواهم بود
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره یس آیه 1 - ترجمه مرتضی عزتیان
یس
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره بقرة آیه 1 - عزتیان
الم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 7 -
مسیر آنانکه نعمت دادی نه آنانکه مورد خشم قرارگرفتندو نه گمراهان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 6 -
ما را در مسیرت هدایت فرما
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 5 -
فقط تو را پرستش میکنیم و فقط از تو مدد خواهیم
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 4 -
صاحب روز جزاست
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 3 -
خداوند بخشنده مهربان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 2 - شخصی
سپاس خداوندی را که خالق جهانیان است
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره حمد آیه 1 - شخصی
به نام خدای بخشایشگر مهربان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.

  • <<
  • <
  • تعداد صفحات : 2
  • >
  • >>