از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
خَنَّاس(خَنَسَ) : پنهان شونده،بازگردنده،مخفی کار [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیرمجمع البیان
وسواس : معنى اسم «فاعل» آمده که منظور «وسوسه گر» است.
 توضيح : وسواس: این واژه در اصل به معنى حدیث نفس و خطورات و افکار نامطلوب و ناخوشایند آن، و نداى آهسته اى است که گویى از ژرفاى دل به گوش مى رسد. این واژه مفهوم مصدرى دارد، امّا گاه به معنى اسم «فاعل» آمده که منظور «وسوسه گر» است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خنّاس : به مفهوم «وسوسه گر نهانى
 توضيح : خنوس: این واژه به معنى «نهان شدن پس از ظاهر و آشکار گردیدن» آمده است.

واژه «خنّاس» به مفهوم «وسوسه گر نهانى» از این ریشه است و مفهوم مبالغه دارد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه بصيري - التحقیق فی کلمات القرآن الکریم" /جزوه مدرسه دانشجویی قرآن وعترت
شر : در مقابل خیر است و خیر آن چیزی است که عقل آن را به عنوان گزینه برتر انتخاب می¬کند.
 توضيح : خیر:الأصل الواحد فی هذه المادّة: هو انتخاب شی‏ء و اصطفاؤه و تفضیله على غیره، ففیه قیدان الانتخاب و الاختیار، و التفضیل، و هذان القیدان ملحوظان فی جمیع صیغ اشتقاقها.
فالخیر هو ما یقابل الشر
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : منبع را ذکر کنید
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
وسواس وسوس : جریان مخفی که در نفس روی می¬دهد و حقیقی نمی¬باشد، خواه از شیطان باشد یا انسان یا جن و یا از خطورات باطنی. و در مقابل آن وحی و الهام و آنچه در نفس رحمانی القا می¬شود، قرار دارد.
 توضيح : أنّ الأصل الواحد فی المادّة: هو جریان صوت خفىّ یحدث فی النفس من دون أن یکون على حقیقة، سواء کان من شیطان إنس أو جنّ أو من خطرة باطنیّة. و یقابله الوحى و الإلهام و ما یلقى فی النفس رحمانیّا.
و لا یخفى أنّ الوسوسة کالشکّ، إنّما یحصل إذا فقد العلم و الیقین، إلّا أنّ الشکّ یلاحظ فیه عدم حصول العلم من أوّل الأمر. و الوسوسة یلاحظ فیه زواله بعروض تصرّف الواهمة.
فانّ قوّة الوهم المدرکة للجزئیّات تتصرّف فیها المتخیّلة المتصرّفة، فإذا ضعفت القوّة العاقلة و غلبت تحت نفوذ المتخیّلة: یکون الوهم حاکما على الإدراک العقلىّ، و یتصرّف فی المدرکات بأىّ نحو یشاء.
فحدوث الوسوسة إنّما یتحقّق فی أثر ضعف القوّة العاقلة الشاعرة الّتى یقال لها المفکّرة، فحینئذ یزول حکم العقل و یتزلزل العلم و الیقین، و یکون الوهم نافذا، و یعرض الشکّ و الوسوسة
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خناس خنس : صیغه مبالغه به معنای گرفتگی و تاخیر است. وسواس از انبساط جلوگیری می¬کند و در مسیر عبد به سوی پروردگارش تاخیر ایجاد می¬کند
 توضيح : و الخنّاس: هو للمبالغة من القبض و التأخیر، فانّ الوسواس یمنع عن البسط و یؤخر العبد عن سیره الى ربّه تعالى.
و القول بأنّ الوسواس اسم للشیطان: ضعیف، فانّ الشیطان من مصادیق الوسواس، لا أنّه معناه مستقلّا. مضافا الى أنّ فی الآیة تصریحا بعمومیّة معناه للإنس و الجنّ.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - تفسیر مبین استاد ابوالفضل بهرام پور
وَسْواسِ : وسوسه گر
 توضيح : وسوسه عبارت است از آن سخن آهسته ای که برایگمراهی و تشویق به خلاف به گوش دل القاء می شود و نقطه ی مقابل الهام است . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  صفدر فولادي
خناس : از « خنوس » به معنی پنهان شده و عقب نشینی است
 توضيح : شیطان هم خودش مخفی است و هم کارش ، اگر وسوسه او علنی شود بر مردم مسلط نمی شود ولی با تظاهر و توجیه در لباس جلوه می کند و موفق می شود [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
وسواس الخنّاس : وسوسه گر پنهانی [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر نمونه
وسواس : وسوسه گر
 توضيح : واژه ((وسواس )) به گفته ((راغب )) در ((مفردات )) در اصل صداى آهسته اى است که از به هم خوردن زینت آلات برمى خیزد! سپس به هر صداى آهسته گفته شده ، و بعد از آن به خطورات و افکار بد و نامطلوبى که در دل و جان انسان پیدا مى شود، و شبیه صداى آهستهاى است که در گوش فرو مى خوانند اطلاق گردید. ((وسواس )) معنى مصدرى دارد، ولى گاهى به معنى فاعل (وسوسه گر) نیز مى آید، و در آیه مورد بحث به همین معنى است .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خناس : عقب نشینی
 توضيح : ((خناس )) صیغه مبالغه از ماده ((خنوس )) (بر وزن خسوف ) به معنى جمع شدن و عقب رفتن است ، این به خاطر آن است که شیاطین هنگامى که نام خدا برده مى شود عقب نشینى مى کنند، و از آنجا که این امر غالبا با پنهان شدن تواءم است این واژه به معنى ((اختفاء)) نیز آمده است .
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.