از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و آن کتاب نهاده شود ( کتاب اعمال هر فردی در دستش و کتاب اعمال هر امتی در جلو چشمشان و کتاب بزرگ اعمال بشرها در دیدگاه عموم ) پس گنهکاران را از آنچه در آن است هراسان خواهی دید ، و می گویند: ای وای بر ما! این نوشته را چیست که هیچ ( عمل ) کوچک و بزرگی ( از تصور و باورهای قلبی و حرکات بدنی ما ) را به جای ننهاده جز آنکه همه را بر شمرده است! و آنچه را ( در دنیا ) انجام داده اند ( حساب آنها ، عکس برداری آنها در جوّ صدور عمل ، مجازات اخروی ، آثار خاص آنها در روح و جسم خود ، و تجسم و تبلور آنها را در آن عالم ) حاضر خواهند یافت و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و کتاب [ کتابی که نامه اعمال همه انسانهاست ] در آن جا گذارده می شود ، پس گنهکاران را می بینی که از آنچه در آن است ، ترسان و هراسانند و می گویند: «ای وای بر ما! این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرونگذاشته مگر اینکه آن را به شمار آورده است؟! و ( این در حالی است که ) همه اعمال خود را حاضر می بینند و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و نامه ها پیش آرند و گنه کاران را از مندرجات آن هراسان بینی و گویند: ای وای بر ما این نامه چیست که گناه کوچک و بزرگی نگذاشته مگر آن را به شمار آورده و هر چه کرده اند حاضر یابند که پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و کتاب اعمال نیک و بد خلق را پیش نهند ، آن گاه اهل عصیان را از آنچه در نامه عمل آنهاست ترسان و هراسان بینی در حالی که ( با خود ) گویند: ای وای بر ما ، این چگونه کتابی است که اعمال کوچک و بزرگ ما را سر مویی فرو نگذاشته جز آنکه همه را احصا کرده است؟! و در آن کتاب همه اعمال خود را حاضر بینند و خدا به هیچ کس ستم نخواهد کرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و کارنامه [ عمل شما در میان ] نهاده می شود ، آن گاه بزهکاران را از آنچه در آن است بیمناک می بینی ، و می گویند: «ای وای بر ما ، این چه نامه ای است که هیچ [ کار ] کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته ، جز اینکه همه را به حساب آورده است.» و آنچه را انجام داده اند حاضر یابند ، و پروردگار تو به هیچ کس ستم روا نمی دارد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و نامه اعمال برای داوری در میان نهاده شده است ، آن گاه مشرکان و گنهکاران را می بینی که از آنچه در آن است بیمناکند و می گویند : ای وای بر ما ، این چه نامه عملی است که هیچ خرد و کلانی را فروگذار نکرده مگر این که آن را به شمار آورده است ! و آنچه انجام داده اند حاضر یافته اند ، و پروردگارت به هیچ کس ستم نمی کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
کتاب [ اعمال ] هر کسی [ در برابر دیدگانش ] نهاده می شود ، پس مجرمان را می بینی که از آنچه در آن است هراسان و بیمناکند و می گویند: ای وای بر ما ، این چه کتابی است که هیچ عمل کوچک و بزرگی را فرو نگذاشته است مگر آنکه آن را به حساب آورده؟! و هر عملی را انجام داده اند ، حاضر می یابند ، و پروردگارت به هیچ کس ستم نخواهدکرد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
و کارنامه‏ها را در میان آورند، آنگاه گناهکاران را از آنچه در آن است هراسان بینى، و گویند واى بر ما این چه کتابى است که هیچ خرد و بزرگى را فرو نگذاشته مگر آنکه بر شمرده است، و آنچه را انجام داده‏اند حاضر یابند و پروردگارت بر هیچ کس ستم روا نمى‏دارد
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و در آن روز کتاب اعمال نیک و بدخلق را پیش نهند و اهل عصیان را از آنچه در نامه ى عمل آن هاست ترسان و هراسان بینى در حالى که با خود گویند اى واى بر ما این چگونه کتابى است که اعمال کوچک و بزرگ ما را سر مویى فرونگذاشته جز آن که همه را احصا کرده است و در آن کتاب همه ى اعمال خود را حاضر ببینند و خدا به هیچ کس ستم نخواهد کرد، [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" و کتاب [نامهِ اعمال] ، وَضع [و بر پا] می شَوَد ؛ پس گنهکاران را می بینی تَرسان [و هَراسان] هستند از آنچه در آن [کتاب] است ، و می گویند: «ای وای بر ما! ؛ چه [ویژگی] برایِ این کتاب است [که هیچ عَملِ] کوچک و بزرگی را رها ننموده جز آنکه آن را [نگاشته و] محاسبه نموده است؟!» ؛ و [همه] آنچه را انجام داده اند [حاضر] می یابند ؛ و پروردگارت به [هیچ] اَحَدی ظلم نمی نماید! ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.