از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 308 حزب : 62 جزء : شانزدهم سوره : مریم
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
51) و در این کتاب از موسی یاد کن ، که او ( به وسیله تربیت خاصّ ربوبی ) اخلاص یافته و برگزیده خدا و فرستاده ( حق ) و پیام آور ( برای خلق ) بود. [ نظرات / امتیازها ]
52) و او را از جانب راست ( کوه ) طور ندا کردیم و او را مقرب خود نمودیم که با ما مناجات کرد و با او مناجات کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
53) و به او از رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را عطا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
54) و در این کتاب از اسماعیل یاد کن ، که او در وعده هایش راستگو و فرستاده ( خدا و ) پیام آور ( خلق ) بود. [ نظرات / امتیازها ]
55) و همواره خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد ، و نزد پروردگارش پسندیده بود. [ نظرات / امتیازها ]
56) و در این کتاب از ادریس ( جد دوم نوح ) یاد کن ، که او بسیار راستگو و پیامبر بود. [ نظرات / امتیازها ]
57) و ما او را به مکانت و منزلت والایی ارتقا دادیم ( و به آسمان بالا بردیم ) . [ نظرات / امتیازها ]
58) اینان ( این انبیاء ده گانه و مریم ) کسانی هستند از پیامبران که خداوند به آنها نعمت ( نبوت ، دین و کتاب آسمانی ) عطا کرده ، ( پیامبرانی ) از اولاد آدم ، و از ( نسل ) کسانی ( از اولاد نوح ) که آنها را همراه نوح به کشتی نشاندیم ( مانند غیر ادریس ) و از اولاد ابراهیم و اسرائیل ( مانند انبیاء بنی اسرائیل و مریم ) و ( آنها عبارت اند ) از کسانی که آنها را هدایت کردیم و برگزیدیم ، هنگامی که آیات خدای رحمان ( آیات کتاب های آسمانی یا نشانه های توحید و عظمت او ) بر آنها خوانده می شد گریان و سجده کنان بر رو درمی افتادند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
51) و در این کتاب ( آسمانی ) از موسی یاد کن ، که او مخلص بود ، و رسول و پیامبری والا مقام! [ نظرات / امتیازها ]
52) ما او را از طرف راست ( کوه ) طور فراخواندیم و نجواکنان او را ( به خود ) نزدیک ساختیم [ نظرات / امتیازها ]
53) و ما از رحمت خود ، برادرش هارون را- که پیامبر بود- به او بخشیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
54) و در این کتاب ( آسمانی ) از اسماعیل ( نیز ) یاد کن ، که او در وعده هایش صادق ، و رسول و پیامبری ( بزرگ ) بود! [ نظرات / امتیازها ]
55) او همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره مورد رضایت پروردگارش بود. [ نظرات / امتیازها ]
56) و در این کتاب ، از ادریس ( نیز ) یاد کن ، او بسیار راستگو و پیامبر ( بزرگی ) بود. [ نظرات / امتیازها ]
57) و ما او را به مقام والایی رساندیم. [ نظرات / امتیازها ]
58) آنها پیامبرانی بودند که خداوند مشمول نعمتشان قرار داده بود ، از فرزندان آدم ، و از کسانی که با نوح بر کشتی سوار کردیم ، و از دودمان ابراهیم و یعقوب ، و از کسانی که هدایت کردیم و برگزیدیم. آنها کسانی بودند که وقتی آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده می شد به خاک می افتادند ، در حالی که سجده می کردند و گریان بودند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
51) در این کتاب موسی را یاد کن که وی بی شائبه و مخلص ، و فرستاده ای پیغمبر بود . [ نظرات / امتیازها ]
52) ما او را از جانب راست ( کوه ) طور ندا زدیم و او را به رازگویی تقرب دادیم . [ نظرات / امتیازها ]
53) و از رحمت خویش برادرش هارون پیغمبر را به او بخشیدیم . [ نظرات / امتیازها ]
54) در این کتاب اسماعیل را یاد کن که وی درست وعده ، و فرستاده ای پیامبر بود . [ نظرات / امتیازها ]
55) و کسان خود را به نماز خواندن و زکات دادن وادار می کرد ، و نزد پروردگار خویش پسندیده بود . [ نظرات / امتیازها ]
56) در این کتاب ادریس را یاد کن که پیغمبری راستی پیشه بود . [ نظرات / امتیازها ]
57) و ما او را به مقامی بلند بالا بردیم . [ نظرات / امتیازها ]
58) همان کسانی که خدا موهبتشان داده بود ، از فرزندان آدم و از فرزندان آن کسانی که همراه نوح بر کشتی سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و آن کسانی که هدایت کرده و برگزیده بودیم ، چون آیه های خدا بر ایشان خوانده می شد به حال گریه به خاک می افتادند و سجده می کردند . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
51) و یاد کن در کتاب خود شرح حال موسی را که او بنده ای برگزیده و رسولی بزرگ و مبعوث به پیمبری بود. [ نظرات / امتیازها ]
52) و ما او را از جانب راست ( وادی مقدس ) طور ندا کردیم و به مقام قرب خود برای استماع کلام خویش برگزیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
53) و از لطف و مرحمتی که داشتیم برادرش هارون پیامبر را نیز ( برای مشارکت و مساعدت او ) به او عطا کردیم. [ نظرات / امتیازها ]
54) و یاد کن در کتاب خود شرح حال اسماعیل را که بسیار در وعده صادق و رسول و پیغمبری بزرگوار بود. [ نظرات / امتیازها ]
55) و همیشه اهل بیت خود را به ادای نماز و زکات امر می کرد و او نزد خدایش بنده ای پسندیده بود. [ نظرات / امتیازها ]
56) و یاد کن در کتاب خود احوال ادریس را که او شخصی بسیار راستگو و پیغمبری عظیم الشأن بود. [ نظرات / امتیازها ]
57) و مقام او را بلند و مرتبه اش را رفیع گردانیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
58) اینان ( که از زکریا تا ادریس اوصافشان یاد شد ) همان رسولانی هستند که خدا از میان همه اولاد آدم و اولاد آنان که با نوح در کشتی نشاندیم و اولاد ابراهیم و یعقوب و دیگر کسان که هدایت کرده و برگزیدیم ، آنها را به لطف و انعام خود مخصوص گردانید ( و حال آنها در بندگی چنان است ) که هر گاه آیات خدای رحمن بر آنها تلاوت شود با گریه ( شوق و محبت ) روی اخلاص بر خاک نهند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
51) و در این کتاب از موسی یاد کن ، زیرا که او پاکدل و فرستاده ای پیامبر بود. [ نظرات / امتیازها ]
52) و از جانب راست طور ، او را ندا دادیم ، و در حالی که با وی راز گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم. [ نظرات / امتیازها ]
53) و به رحمت خویش برادرش هارون پیامبر را به او بخشیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
54) و در این کتاب از اسماعیل یاد کن ، زیرا که او درست وعده و فرستاده ای پیامبر بود. [ نظرات / امتیازها ]
55) و خاندان خود را به نماز و زکات فرمان می داد و همواره نزد پروردگارش پسندیده [ رفتار ] بود. [ نظرات / امتیازها ]
56) و در این کتاب از ادریس یاد کن که او راستگویی پیامبر بود. [ نظرات / امتیازها ]
57) و [ ما ] او را به مقامی بلند ارتقا دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
58) آنان کسانی از پیامبران بودند که خداوند بر ایشان نعمت ارزانی داشت: از فرزندان آدم بودند و از کسانی که همراه نوح [ بر کشتی ] سوار کردیم و از فرزندان ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که [ آنان را ] هدایت نمودیم و برگزیدیم [ و ] هر گاه آیات [ خدای ] رحمان بر ایشان خوانده می شد ، سجده کنان و گریان به خاک می افتادند. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
51) و در این کتاب ( قرآن ) داستان موسی را یاد کن ، که او انسانی بود خالص شده برای خدا به گونه ای که هیچ کس و هیچ چیز در او نصیبی نداشت . او فرستاده خدا ، و پیامبر بود . [ نظرات / امتیازها ]
52) و از جانب راست کوه طور به او ندا دادیم ، و در حالی که با وی به راز سخن گفتیم او را به خود نزدیک ساختیم . [ نظرات / امتیازها ]
53) و از رحمت خویش برادرش هارون را که به پیامبری برگزیدیم ، به او عطا کردیم . [ نظرات / امتیازها ]
54) و در این کتاب ( قرآن ) اسماعیل را یاد کن ، که او به وعده خود سخت وفادار و فرستاده خدا ، و پیامبر بود . [ نظرات / امتیازها ]
55) و کسان خود را همواره به نماز و زکات فرمان می داد و نزد پروردگارش پسندیده بود . [ نظرات / امتیازها ]
56) و در این کتاب ( قرآن ) ادریس را یاد کن ، که او بسیار راستگو و پیامبر بود . [ نظرات / امتیازها ]
57) و ما او را به مقامی بلند بالا بردیم . [ نظرات / امتیازها ]
58) این بلندمرتبگان که خدا آنان را از نعمت برخوردار ساخته بود ـ چه پیامبرانی که از نسل آدم و از نسل کسانی که آنان را با نوح بر کشتی نشاندیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل بودند ، و چه آنان که از پیامبران نبودند ولی آنان را هدایت کردیم و برگزیدیم ـ همه آنان هنگامی که آیات خدای رحمان بر آنان تلاوت می شد ، سجده کنان و گریان بر زمین می افتادند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
51) و در این کتاب ، [ سرگذشتِ ] موسی را یاد کن ، بی تردید او انسانی خالص شده و فرستاده ای پیامبر بود. [ نظرات / امتیازها ]
52) و او را از جانب راست طور ندا کردیم ، و او را در حالی که با وی راز گفتیم ، مقرّب خود قرار دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
53) و از رحمت خود برادرش هارون را که دارای مقام پیامبری بود ، به او بخشیدیم. [ نظرات / امتیازها ]
54) و در این کتاب ، [ سرگذشتِ ] اسماعیل را یاد کن ، که او راست وعده و فرستاده ای پیامبر بود. [ نظرات / امتیازها ]
55) و همواره خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد ، و نزد پروردگارش پسندیده بود. [ نظرات / امتیازها ]
56) و در این کتاب ، [ سرگذشتِ ] ادریس را یاد کن ، که او بسیار راستگو و پیامبر بود. [ نظرات / امتیازها ]
57) و او را به جایگاه و مقام بلندی ارتقا دادیم. [ نظرات / امتیازها ]
58) اینان کسانی از پیامبران بودند که خدا به آنان نعمت داد ، از نسل آدم و از نسل کسانی که با نوح در کشتی سوار کردیم و از نسل ابراهیم و اسرائیل و از کسانی که آنان را هدایت کردیم و برگزیدیم هنگامی که آیات [ خدایِ ] رحمان بر آنان خوانده می شد ، سجده کنان و گریان به رو می افتادند. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
51) و در کتاب آسمانى از موسى یاد کن که او اخلاص یافته و فرستاده‏اى پیامبر بود
[ نظرات / امتیازها ]
52) و او را از جانب طور ایمن ندا دادیم و او را به همرازى خود نزدیک گرداندیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
53) و از رحمت خویش برادرى چون هارون که پیامبر [و شریک و یاور او] بود به او ارزانى داشتیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
54) و در کتاب آسمانى از اسماعیل یاد کن که درست وعده و فرستاده‏اى پیامبر بود [ نظرات / امتیازها ]
55) و خاندانش را به نماز و زکات امر مى‏کرد و نزد پروردگارش مقبول بود [ نظرات / امتیازها ]
56) و در کتاب آسمانى از ادریس یاد کن که صدیقى پیامبر بود [ نظرات / امتیازها ]
57) و او را بلندمرتبه گرداندیم‏ [ نظرات / امتیازها ]
58) اینان کسانى هستند از پیامبران، از زاد و رود آدم و از کسانى که همراه نوح در کشتى سوار کردیم و از زاد و رود ابراهیم و اسرائیل [ یعقوب‏] و از کسانى که هدایت کرده‏ایم و بر گزیده‏ایم، که خداوند به آنان انعام و اکرام فرموده است، که چون آیات خداوند رحمان بر آنان خوانده، مى‏شد، گریان به سجده مى‏افتادند [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
51) ‏در کتاب ( آسمانی قرآن ) سخن از موسی بگو . کسی که پاک و برگزیده خدا ، و پیغمبری بس والا بود .‏

[ نظرات / امتیازها ]
52) ‏ما او را از طرف راست کوه طور ندا در دادیم ( و موسی از جانب راست خود ندای ما را شنید ) و او را نزدیک کردیم و با او سخن گفتیم .‏

[ نظرات / امتیازها ]
53) ‏و ما از روی مرحمت خود ، برادرش هارون را که پیغمبر بود ، بدو دادیم ( و او را دستیار و پشتیبانش کردیم ) [ نظرات / امتیازها ]
54) ‏در کتاب ( آسمانی قرآن ) از اسماعیل بگو . آن کسی که در وعده‌هایش راست بود ، و پیغمبر والا مقامی بود .‏
[ نظرات / امتیازها ]
55) ‏او همواره خانواده خود را به اقامه نماز و دادن زکات دستور می‌داد ، و در پیشگاه پروردگارش مورد رضایت بود [ نظرات / امتیازها ]
56) ‏و در کتاب ( آسمانی قرآن ) از ادریس بگو . او بسیار راستکار و راستگو و پیغمبر بزرگی بود .‏

[ نظرات / امتیازها ]
57) ‏ما او را به منزلت و مکانت والائی نائل کردیم [ نظرات / امتیازها ]
58) ‏آنان که پیغمبرانی بودند از سُلاله آدم ، و از فرزندان کسانی که با نوح سوار کشتی کردیم ، و از دودمان ابراهیم و یعقوب ، و از زمره کسانی که آنان را ( به سوی ایمان ) رهنمود و ( برای رسالت آسمانی ) برگزیده بودیم و بدیشان نعمت ( دنیا و آخرت ) داده بودیم ، هر زمان که آیات خداوند مهربان پیش ایشان تلاوت می‌شد ، سجده‌کنان و گریان به خاک می‌افتادند .‏

[ نظرات / امتیازها ]
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
51) و در کتاب آسمانى از موسى یاد کن که او اخلاص یافته و فرستاده اى پیامبر بود [ نظرات / امتیازها ]