از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏3، ص: 29
(ولیّ)، صفة مشبّهة من فعل ولی یلی باب وثق وزنه فعیل، اجتمعت یاء فعیل مع لام الکلمة فشدّدت. جمعه أولیاء (انظر الآیة 107 من هذه السورة). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(الظلمات)، جمع الظلمة، اسم بمعنى ذهاب النور، مشتقّ من‏ ظلم یظلم اللیل باب فرح، و وزن الظلمة فعلة بضمّ فسکون، و ثمّة جمع آخر للظلمة هو ظلم بضمّ ففتح و ظلمات بضمّ فسکون و ظلمات بضم ففتح. (انظر الآیة 17 من هذه السورة). [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏3، ص: 30
(النور)، الاسم من نار ینور الشی‏ء باب نصر و هو الضوء، وزنه فعل بضمّ فسکون، جمعه أنوار و نیران. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد رجب زاده - اطلاعات خودم
الذین-اسم موصول جمع مذکر سالم - معرفه - جامد - مبنی
ظلمات - اسم جمع مونث مجازی -معرفه به ال تعریف - اسم مصدر-معرب و منصرف
اولیاء-اسم جمع مکسر - مشتق ( صفت مشبهه ) -معرفه به اضافه - معرب و منصرف
طاغوت : اسم مفرد مذکر - مشتق (صفت مشبهه) معرف به (ال) - معرب ومنصرف
اصحاب :جمع مکسر -مذکر حقیقی( مفر آن صحابی ) معرفه به اضافه -مشتق ( صفت مشبهه ) معرب و منصرف
خالدون : اسم جمع مذکر سالم حقیقی - مشتق ( صفت مشبهه بر وزن فاعل ) - نکره - معرب ومنصرف [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.