از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و عصایت را بیفکن ، پس چون آن را دید که همانند ماری تیز رو به سرعت حرکت می کند ، رو به پشت برگشت و ( چنان رفت که ) به پشت سر نگاه نکرد ، ( ندا آمد ) ای موسی ، مترس که همانا فرستادگانم در نزد من نمی ترسند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و عصایت را بیفکن!- هنگامی که ( موسی ) به آن نگاه کرد ، دید ( با سرعت ) همچون ماری به هر سو می دود ( ترسید و ) به عقب برگشت ، و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد- ای موسی! نترس ، که رسولان در نزد من نمی ترسند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و عصایت را بیفکن!- هنگامی که ( موسی ) به آن نگاه کرد ، دید ( با سرعت ) همچون ماری به هر سو می دود ( ترسید و ) به عقب برگشت ، و حتی پشت سر خود را نگاه نکرد- ای موسی! نترس ، که رسولان در نزد من نمی ترسند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و تو عصای خود بیفکن ، چون موسی ( عصا افکند و ناگاه ) بر آن نگریست که به جنبش و هیجان در آمد چنان که اژدهایی مهیب گردید ، رو به فرار نهاد و دیگر واپس نگردید ، ( در آن حال بدو خطاب شد ) ای موسی مترس که پیغمبران در حضور من هرگز نمی ترسند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و عصایت را بیفکن. پس چون آن را همچون ماری دید که می جنبد ، پشت گردانید و به عقب بازنگشت. «ای موسی ، مترس که فرستادگان پیش من نمی ترسند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
] و سپس این صدا را شنید که : [ عصایت را بیفکن . موسی عصایش را انداخت . عصا اژدهایی شد که همچون ماری کوچک به سرعت حرکت می کرد و در جنب و جوش بود . موسی که عصایش را این گونه دید ، $هراسان روی گرداند و فرار کرد و باز نیامد . خدا به او گفت : ای موسی ، نترس که تو رسول منی ، و رسولان هنگامی که در پیشگاه من حضور دارند در امن و امانند و از هیچ چیز نمی ترسند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و عصایت را بیفکن. پس وقتی آن را دید که تند و شتابان حرکت می کند ، گویا ماری باریک و تیزرو است ، پشت کنان رو به فرار گذاشت و به پشت برنگشت. [ ندا رسید: ] ای موسی! نترس که پیامبران [ به سبب دارا بودن مقام عصمت و پاکی از گناه ] نزد من نمی ترسند ، [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
عصای خود را بینداز . ( همین که عصایش را انداخت به اژدهائی تبدیل شد ) . هنگامی که دید به حرکت درآمد ، انگار مار چابک و تندروی است ، پای به فرار گذاشت و پشت سر خود را ننگریست ! ( او را ندا در دادیم : ) ای موسی مترس ! پیغمبران در پیشگاه من نمی‌ترسند ( چرا که اینجا آستانه دادگری و امن و امان یزدان است‌ ؛ نه دربار ستمگری و خوف و هراس فرعون و فرعونیان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و عصایت را بینداز، آنگاه که آن را جنبان دید گویى که مارى است، روى برتافته بازگشت و برنگشت [گفته شد] اى موسى مترس که پیامبران در پیشگاه من نمى ترسند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" و [اِی «موسی»!] «عَصایَت را بیَفکَن!» ؛ پس هنگامی که آن را دید [که] می جُنبَد مانَندِ آنکه حَقیقتاً ماری [زِنده] است ؛ به پُشت رویگَرداند [و به آن] نگاه نَکَرد! ؛ [پس ، گُفتیم:] «اِی «موسی»! ، نَتَرس! ؛ حَقیقتاً من [اِطمینان بَخش هستم ، و] نمی تَرسَند پیامبَران نَزدِ من!» . ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.