از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
خداوند برای هیچ مردی دو تا دل در درونش ( و دو تا جان در داخل بدنش و قهرا دو تا اعتقاد متضاد در درون مغزش ) قرار نداده است و همسرانتان را که با آنها ظهار می کنید ( با انشاء تشبیه آنها به مادرانتان آنها را بر خود حرام می کنید ) مادرانتان قرار نداده ، و نیز پسرخوانده هایتان را پسران ( واقعی ) شما قرار نداده است ، این ( تحریم زن و انتخاب پسر ) گفتار شما به زبانتان است ، و خدا حق را می گوید و او به راه ( راست ) هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده و هرگز همسرانتان را که مورد «ظهار» قرار می دهید مادران شما قرار نداده و ( نیز ) فرزندخوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است این سخن شماست که به دهان خود می گویید ( سخنی باطل و بی پایه ) امّا خداوند حقّ را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
خداوند برای هیچ کس دو دل در درونش نیافریده و هرگز همسرانتان را که مورد «ظهار» قرار می دهید مادران شما قرار نداده و ( نیز ) فرزندخوانده های شما را فرزند حقیقی شما قرار نداده است این سخن شماست که به دهان خود می گویید ( سخنی باطل و بی پایه ) امّا خداوند حقّ را می گوید و او به راه راست هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
خدا در درون یک مرد دو قلب ( و دو مبدأ ادراک و اراده ) قرار نداده و نیز زنانتان را که مادر بخوانید مادر شما و پسر دیگری را که فرزند بخوانید پسر شما قرار نداده ، این گفتار شما زبانی و غیر واقع است ، و خدا سخن به حقّ می گوید و اوست که ( شما را ) به راه حقیقت راهنمایی می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
خداوند برای هیچ مردی در درونش دو دل ننهاده است ، و آن همسرانتان را که مورد «ظِهار» قرار می دهید مادران شما نگردانیده ، و پسرخواندگانتان را پسران [ واقعی ] شما قرار نداده است. این ، گفتار شما به زبان شماست ، و [ لی ] خدا حقیقت را می گوید ، و او [ ست که ] به راه راست هدایت می کند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
هیچ کس نمی تواند به دو امر متضاد اعتقاد داشته باشد ، زیرا خداوند در درون هیچ کسی دو قلب قرار نداده است . پس تو نمی توانی هم پیرو آرای کفرپیشگان و منافقان باشی و هم پیرو وحی الهی . خداوند ، همسرانتان را که با ( ظِهار ) بسان مادران خویش می شمرید ، مادران شما قرار نداده و آنان را بر شما حرام نساخته است; و نیز پسرخوانده های شما را پسرانتان نشمرده است تا حکم پسران واقعی شما را داشته باشند و از شما ارث ببرند و همسرانشان مَحرم شما شوند . این گفتار شماست که بر زبان می رانید . خداوند به محتوای آن حکم نکرده است و خدا همواره حق می گوید و اوست که به راه درست هدایت می کند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
خدا برای هیچ مردی در درونش دو قلب قرار نداده ، و همسرانتان را که همواره با آنان «ظهار» می کنید [ یعنی بر پایه فرهنگ جاهلی با خواندن صیغه ای خاص آنان را به منزله مادرانتان به شمار آورده بر خود حرام می نمایید ] مادران شما نگردانیده ، و پسر خواندگانتان را پسران [ واقعی ] شما ننموده است. این سخن [ باطل و بی پایه ] شماست که به زبان شما [ جاری ] است ، و خدا همواره حق را می گوید ، و همواره راه [ درست و راست را که شما را به سعادت می رساند ] می نمایاند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمدامين احمدي فقيه - محمدامین احمدی فقیه
خداوند درون هیچ فردی برایش دو قلب قرار نداده است؛ به هر حال همسران تان را که مادر عنوان می‏کنید (ظِهار)، مادران تان قرار نداده است؛ و فرزندخواندگان تان را نیز فرزندان تان قرار نداده است؛ این گفتارتان همان است که دهان به دهان تان گفته شده است، و خداوند حقیقت را می‏گوید و راه درست را نمایان می‏کند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.