از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
ای پیامبر ، ( فعلا هفت طایفه از زن ها را ) بر تو حلال کردیم: آن همسرانت را که مهر آنها را پرداخته ای ، و برده های مملوکت را از آنهایی که خداوند ( در جنگ به عنوان اسارت ) به تو ارزانی داشته ، و دختران عمویت و دختران عمه هایت و دختران دائیت و دختران خاله هایت را که با تو ( از مکه به سوی مدینه ) هجرت کرده اند ، و زن باایمانی را که خود را به پیامبر ببخشد ( مجانا بدون مهر در اختیار او نهد ) اگر پیامبر بخواهد او را به همسری گیرد ، در حالی که ( این حکم که با عقد هبه و قبول آن ، زوجیت حاصل شود ) مخصوص توست نه دیگر مؤمنان. ما آنچه را درباره همسران و بردگان مردم بر آنان واجب کردیم ( از عدد زن و مهر و نفقه و احکام برده ) دانسته ایم ( و این توسعه را برای تو در امر زن ها قرار داده ایم ) تا تو را حرج و مشقّتی نباشد ( و بتوانی با ازدواج های مختلف طوایفی از عرب را با خود و اسلام مرتبط سازی ) و خداوند همواره آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
ای پیامبر! ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم ، و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو ، و دختران عمّه ها ، و دختران دایی تو ، و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند ( ازدواج با آنها برای تو حلال است ) و هر گاه زن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد ( و مهری برای خود نخواهد ) چنانچه پیامبر بخواهد می تواند او را به همسری برگزیند امّا چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است نه دیگر مؤمنان ما می دانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرّر داشته ایم ( و مصلحت آنان چه حکمی را ایجاب می کند ) این بخاطر آن است که مشکلی ( در ادای رسالت ) بر تو نباشد ( و از این راه حامیان فزونتری فراهم سازی ) و خداوند آمرزنده و مهربان است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
ای پیامبر! ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته ای برای تو حلال کردیم ، و همچنین کنیزانی که از طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده ای و دختران عموی تو ، و دختران عمّه ها ، و دختران دایی تو ، و دختران خاله ها که با تو مهاجرت کردند ( ازدواج با آنها برای تو حلال است ) و هر گاه رن با ایمانی خود را به پیامبر ببخشد ( و مهری برای خود نخواهد ) چنانچه پیامبر بخواهد می تواند او را به همسری برگزیند امّا چنین ازدواجی تنها برای تو مجاز است نه دیگر مؤمنان ما می دانیم برای آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی مقرّر داشته ایم ( و مصلحت آنان چه حکمی را ایجاب می کند ) این بخاطر آن است که مشکلی ( در ادای رسالت ) بر تو نباشد ( و از این راه حامیان فزونتری فراهم سازی ) و خداوند آمرزنده و مهربان است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
ای پیغمبر ( گرامی ) ما زنانی را که مهرشان ادا کردی بر تو حلال کردیم و نیز کنیزانی را که به غنیمت خدا تو را نصیب کرد و ملک تو شد و نیز دختران عمو و دختران عمّه ها و دختران خالو و دختران خاله هایت را آنها که با تو از وطن خود هجرت کردند و نیز زن مؤمنه ای را که خود را به رسول ( بی شرط و مهر ) ببخشد و رسول هم به نکاحش مایل باشد ، که این حکم ( هبه و بخشیدن زن و حلال شدن او ) مخصوص توست دون مؤمنان ، که ما حکم زنان عقدی و کنیزان ملکی مؤمنان را ( که پیشتر با شرایط و عدد و حقوق آنها بر شوهر همه را بیان کردیم ) می دانیم که چه مقرر کرده ایم. ( این زنان همه را که بر تو حلال کردیم و تو را مانند مؤمنان امّتت به احکام نکاح مقیّد نکردیم ) بدین سبب است که بر وجود ( عزیز ) تو در امر نکاح هیچ حرج و زحمتی نباشد. و خدا را ( بر بندگان ، خصوص بر تو ) مغفرت و رحمت بسیار است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
ای پیامبر ، ما برای تو آن همسرانی را که مَهْرشان را داده ای حلال کردیم ، و [ کنیزانی ] را که خدا از غنیمت جنگی در اختیار تو قرار داده ، و دختران عمویت و دختران عمّه هایت و دختران دایی تو و دختران خاله هایت که با تو مهاجرت کرده اند ، و زن مؤمنی که خود را [ داوطلبانه ] به پیامبر ببخشد- در صورتی که پیامبر بخواهد او را به زنی گیرد. [ این ازدواج از روی بخشش ] ویژه توست نه دیگر مؤمنان. ما نیک می دانیم که در مورد زنان و کنیزانشان چه بر آنان مقرّر کرده ایم ، تا برای تو مشکلی پیش نیاید ، و خدا همواره آمرزنده مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
ای پیامبر ، ما برای تو آن همسرانت را که مهرشان را داده ای حلال کردیم ، و نیز کنیزانی را که خدا از غنایم جنگی به تو ارزانی کرده و تو مالک آنها شده ای ، و همچنین دختران عمو و دختران عمه ها و دختران دایی و دختران خاله هایت را با این شرط که همراه تو هجرت کرده باشند . و اگر زنی مؤمن خود را بدون تقاضای مهریه ، به پیامبر ببخشد و پیامبر بخواهد او را به همسری بگیرد ، ما وی را برای پیامبر حلال کرده ایم . البته این قانون مخصوص توست نه سایر مؤمنان; و ما دانسته ایم که درباره زنانی که سایر مؤمنان به همسری می گیرند و درباره کنیزانی که مالک آنها می شوند چه احکامی مقرّر کرده ایم; ] آنچه مقرر داشته ایم از روی علم بوده و مؤمنان به رعایت آن موظفند . [ این هفت گروه از زنان را برای تو حلال کردیم تا هیچ مشقت و تنگنایی بر تو نباشد ، و خداوند بسیار آمرزنده و مهربان است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
ای پیامبر! برایت حلال کردیم آن همسرانت را که مهرشان را داده ای و کنیزانی که خدا غنیمت به تو داده است و دختر عموها و دختر عمه ها و دختر دایی ها و دختر خاله هایت را که با تو مهاجرت نموده اند و زن مؤمنی که خود را به پیامبر [ مجانی و بدون مهر ] هبه کند ، اگر پیامبر او را به همسری بخواهد این حکم ویژه توست نه مؤمنان. یقیناً ما آنچه را در مورد همسران و کنیزانشان بر آنان لازم و مقرّر داشته ایم ، می دانیم [ این گشایش در ازدواج ] برای آن است که بر تو سختی و حَرَجی نباشد و خدا همواره بسیار آمرزنده و مهربان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏ای پیغمبر ! ما برای تو ( جهت توفیق در کار تبلیغ دعوت و چیزهای دیگر ) حلال کرده‌ایم همسرانت را که مهرشان را پرداخته‌ای ، و همچنین کنیزانی را که خدا در جنگ بهره تو ساخته است ، و عموزادگان ، و عمّه‌زادگان ، و دائی‌زادگان و خاله‌زادگانی که با تو مهاجرت کرده‌اند ، و زن باایمانی که خویشتن را به پیغمبر ببخشد و پیغمبر بخواهد او را به ازدواج خود درآورد ، که ( این یکی ) خاصّ تو است و برای سائر مؤمنان جایز نیست ( بدون مهریّه و از راه هبه ، زنی را به ازدواج خود درآورند ) . ما خودمان می‌دانیم برای مؤمنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه احکامی ( همچون نفقه و مهریّه و شاهدان عقد و عدم تجاوز از چهار زن ) مقرّر می‌داریم . ( اشاره‌ای به علم خود ، یعنی سرچشمه احکام گذشته به خاطر آن است ) تا این که ( از احکامی که خاصّ تو است دلتنگ نبوده و ) رنجی گریبانگیر تو نشود . خداوند آمرزنده و مهربان است .‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) : ba salam, man mosalmani hastam ke dar kharej ay iran eghamat daram. yeki az dustane masihie man in aya ro matrah kardo goft in chejur peyghambarie ke zanane jang yada ro ghanimate khodesh midune? mikhastam bedunam vaghean in zanani ke dar aye zekr shode baraye peyghammbar halal budand? bebakhshid age sarih harfamo zadam vali baram shobhe ijad shode
montazere javab hastam. lotfan pasokh bedin
2) : سلام
برای من هم این شبهه ایجاد شده
ممنون میشم همینجا پاسخ بدن اساتید
بعد این که فقط برای پیغمبر (ص) هست یعنی چجوری ؟
مگه خود ایشون نفرمودند من هم بشری مثل شما هستم
3) : به نظر مى رسد که نیازمند توضیحات بیشترى نیست ، به اندازه ى کافى درخشان هست. دوستان بهتر هست که تلاش کنند این مطالب رو به حاشیه ببرند تا بیش از این باعث تمسخر جهانیان نباشیم. من دعوت مى کنم از عزیزان یک بار دیگر این آیه رو بخوانند و کمى به اعتقاداتشان فکر کنند.
4) : سلام دوست عزیز من نظر شخصی خودم رو در زیر بیان کردم که به نظرم جواب درست و قانع کننده ای هستش در پاسخ به بحث اینکه چطور اسلام کنیز گرفتن رو در اون شرایط تایید کرده امیدوارم بهت کمک کنه
ببنید ما اول باید شرایط رو مشخص کنیم تا بفهمیم چرا !!

در اون زمان تعداد بسیار زیادی جنگ صورت میگیره و در هر جنگ از کفار تعداد قابل توجهی مرد کشته میشدند ( منظورم نیست که فقط از کفار کشته میشدند خیر از مسلمان ها هم شهید میدادیم اما بحث ما الان سر کفار هستش ) مثلا یه عدد همین جوری ۷ هزار نفر از کفار کشته می شدند خب این ۷ هزار مرد با فرض این که مثلا تعدادیشون مجرد بودن ۵ هزار نفر که زن داشتن تازه نمی دونیم یکی یا دوتا یا سه تا یا حتی بیشتر با فرض سه تا بگیم میشه ۱۵ هزار زن بیوه با فرض یکی بگیم میشه ۵ هزار زن بیوه!!! این فقط برای یک جنگ حالا شما حساب کن ۵۰ تا جنگ چقدر زن بیوه و بچه ی یتیم به جا میزاره !!!! حالا شما بگو با این همه یتیم و بیوه زن چیکار کنیم ؟؟ این ها که نه کاری دارن و نه منبع درآمدی ؛ این ها چجوری امورات خودشون رو بگزرونن ؟؟؟ چجوری شکم خودشون و بچه هاشون رو سیر کنن؟؟؟ چجوری این همه زن بیوه جوان و میان سال و پیر نیاز های جنسیشون رو برطرف کنن ؟؟؟ شما خودت رو بزار جای شخصی که می خواد راجب این افراد تصمیم بگیره میگی چیکار کنیم ؟؟؟ همشون رو بکشیم !!!!؟؟؟؟ ولشون کنیم به حال خودشون تا از بدبختی و گرسنگی بمیرا یا در شرایط بسیار سختی جون بکنن؟؟؟؟
در اون موقع راه اسلام این بود که این افراد رو مسلمان هایی که توانش رو داشتن ببرن به خانه های خودشون بهشون آب و غذا و لباس و سر پناه بدن ازشون حمایت کنن و اون ها هم به جای بیکاری و گرسنگی در امور خانه و این ها کمک کنن و کار کنن که تازه این فقط کار کردن برای دیگران نبود هم کار خودشون بود یعنی محلی که خودشون درش زندگی میکردن رو تمیز میکردن هم برای صاحب خانه به حصاب می آمد و علاوه بر این اون زن ها به مرد اون خونه هم محرم میشدن و علاوه بر همه ی اون ها گهگداری نیاز جنسی این زنان بیوه هم برطرف میشد.
این هم باید بگم که یکی دوتا زن نبود که اون همه زن بیوه در یک شهر همه هم نیاز جنسی دارن مسلما اگه به حال نیاز جنسیشون فکر نشه به فساد کشیده میشن و میشه اون شهر.
پس مسئله کنیز در اسلام و در اون زمان به این شکل بوده نه به صورت برده داری غربی که میومدن از میان خانه های اون انسان ها در آفریقا این ها رو می دزدیدند و به بردگی میگرفتند و اون ها رو شلاغ شکنجه میدادن این با معنی و مفهوم شرایط کنیز در اسلام اون موقع و شرایط اون موقع کاملا متفاوت هستش
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
اى پیامبر، ما همسرانت را یعنى آنانى را که مهرشان را داده اى بر تو حلال داشته ایم، آنانى را که خداوند از طریق فىء و غنیمت به تو بخشیده است، ملک یمین تو هستند و همچنین دختران عمویت و دختران عمّه ات و دختران دایى ات و دختران خاله ات که همراه با تو هجرت کرده اند، نیز زن مؤمنى را که خویشتن را به پیامبر ببخشد به شرط آنکه پیامبر بخواهد او را به همسرى خود در آورد که این خاصّ تو و نه سایر مؤمنان است، خود به خوبى مى دانیم که براى ایشان در مورد همسرانشان و ملک یمین هایشان چه چیزهایى مقرّر داشته ایم، تا در نهایت براى تو محظورى نباشد؛ و خداوند آمرزگار مهربان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.