از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
همه شما را از یک فرد انسانی ( جدّ اعلایتان آدم ) بیافرید ، سپس ( در کیفیت آفرینشتان ) همسر او ( حوّا ) را از نوع او خلق نمود ( و با ازدواج آنها بنی نوع بشر وجود یافت و یا آنکه ) شما جانداران را از یک جاندار تک سلولی آفرید سپس ( با تکثیر آن ) برایش جفت قرار داد ( و از این راه همه جانداران روی زمین پدید آمد ) ، و برای شما از چهارپایان هشت قسم ( شتر ، گاو ، گوسفند ، بز ، از هر یک نر و ماده از خزاین غیب به جهان شهود ) فرود آورد ، شما ( و چهارپایانتان ) را در شکم های مادرانتان با آفرینشی پس از آفرینشی در میان تاریکی های سه گانه ( مشیمه ، رحم و شکم ) می آفریند این است خداوند ، پروردگار شما ، مالکیت و حاکمیت جهان هستی از آن اوست ، جز او معبودی نیست ، پس چگونه و به کجا ( از او ) برگردانده می شوید؟! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
او شما را از یک نفس آفرید ، و همسرش را از ( باقیمانده گِل ) او خلق کرد و برای شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر ، در میان تاریکیهای سه گانه ، می بخشد! این است خداوند ، پروردگار شما که حکومت ( عالم هستی ) از آن اوست هیچ معبودی جز او نیست پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
او شما را از یک نفس آفرید ، و همسرش را از ( باقیمانده گِل ) او خلق کرد و برای شما هشت زوج از چهارپایان ایجاد کرد او شما را در شکم مادرانتان آفرینشی بعد از آفرینش دیگر ، در میان تاریکیهای سه گانه ، می بخشد! این است خداوند ، پروردگار شما که حکومت ( عالم هستی ) از آن اوست هیچ معبودی جز او نیست پس چگونه از راه حق منحرف می شوید؟! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
او شما را از یک تن ( آدم ) آفرید پس ، از آن جفت او ( حوّا ) را قرار داد و برای استفاده شما هشت قسم از چهارپایان ایجاد کرد ، و شما را در باطن رحم مادران در سه تاریکی ( مشیمه و رحم و بطن ) با تحولات گوناگون ( بدین خلقت زیبا ) می آفریند ، این خداست پروردگار شما که سلطان ملک وجود اوست ، هیچ خدایی جز او نیست ، پس ای مشرکان ( نادان ) از درگاه او به کجا می برندتان؟ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
شما را از نفسی واحد آفرید ، سپس جفتش را از آن قرار داد ، و برای شما از دامها هشت قسم پدید آورد. شما را در شکمهای مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی [ دیگر ] در تاریکیهای سه گانه [ : مشیمه و رحم و شکم ] خلق کرد. این است خدا ، پروردگار شما ، فرمانروایی [ و حکومت مطلق ] از آنِ اوست. خدایی جز او نیست ، پس چگونه [ و کجا از حقّ ] برگردانیده می شوید؟ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
خداوند شما را از یک تن آفرید ، و همسرش را از جنس او قرار داد ، و برای شما از دام ها هشت تای پدید آورد ( شتر ، گاو ، میش و بز; نر و ماده آنها ) شما را در شکم مادرانتان آفرینشی پس از آفرینش دیگر ، در تاریکی های سه گانه ( شکم ، رحم و مَشیمه ) خلق می کند . این است خدا که پروردگار شماست . اوست که کارهای شما را به سامان می رساند ، و فرمانروایی فقط از آنِ اوست . جز او معبودی شایسته پرستش نیست ، پس چگونه از عبادت او باز گردانده و به پرستش غیر او برده می شوید ؟ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
شما را از یک تن آفرید ، سپس همسرش را از او پدید آورد ، و از چهارپایان [ شتر و گاو و گوسفند و بز به اعتبار یک نر و یک ماده ] هشت زوج آفرید ، شما را در شکم های مادرانتان آفرینشی پس از آفرینشی دیگر در میان تاریکی های سه گانه [ شکم و رحم و مشیمه ] به وجود آورد. این است خدا پروردگار شما که فرمانروایی [ مطلق بر همه هستی ] ویژه اوست ، معبودی جز او نیست ، پس چگونه شما را از حق بازمی گردانند؟ [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
و شما را از یک تن بیافرید و همسر او را ازجنس او قرار داد و برای شما هشت جفت از چهارپایان را نازل کرد. شما را در شکم مادران در تاریکیهایی سه گانه ، خلقتی پس از خلقت دیگر بیافرید. این خداست که پروردگارشماست ملک ازآن اوست وهیچ معبودی جزاونیست پس به کجامنحرف می شوید؟ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏خدواند شما را از یک تن ( به نام آدم ) بیافرید ، سپس از جنس او همسرش را ( به نام حوّاء ) خلق کرد ، و برای شما هشت جفت چهارپا گسیل داشت . او شما را در شکمهای مادرانتان ، در میان تاریکیهای سه‌گانه ، آفرینشهای جوراجور و پیاپی می‌بخشد ( و جنین را هر دم به گونه‌ای درآورده و به پلّه‌ای از خلقت می‌رساند ) کسی که چنین ( نعمتهائی را می‌بخشد و این گونه نقش آفرینی ) می‌کند ، الله است که پروردگار شما است و حکومت و مملکت ( سراسر عالم هستی ) از آن او است . جز او معبودی وجود ندارد . پس چگونه ( با وجود این همه موجبات و دواعی عبادت از حق منحرف می‌گردید ، و از پرستش خدا به پرستش چیزهای دیگر ) برگردانده می‌شوید ؟‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
شما را از نفسى واحد آفرید سپس جفتش را از آن قرار داد و براى شما از دامها هشت قسم پدید آورد شما را در شکمهاى مادرانتان آفرینشى پس از آفرینشى [دیگر] در تاریکیهاى سه گانه [م شیمه و رحم و شکم] خلق کرد این است‏خدا پروردگار شما فرمانروایى [و حکومت مطلق] از آن اوست‏خدایى جز او نیست پس چگونه [و کجا از حق] برگردانیده مى‏شوید (۶)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.