از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و ( صاحبان هر یک از شرایع ، به مسلک های مختلف ) پراکنده نشدند مگر پس از آنکه آگاهی کامل ( به حقّیّت شریعت و حقیقت مسلک ها ) به آنها رسید ، ( و این تفرقه ) به خاطر ظلم و حسد و برتری جویی در میان خودشان ( بود ) ، و اگر نبود کلمه ای که از پروردگارت گذشته ( از علم ازلی او در لوح محفوظ مندرج شده که هر فرد و قومی را ) تا مدت معینی ( مهلت است ) ، حتما میان آنها ( به هلاکت اهل باطل ) داوری قطعی می شد ، و البته ( اغلب ) کسانی که پس از آنها کتاب ( آسمانی ) را به ارث دریافتند در شکّی تردیدزا و ابهام آورند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرقه جویی بخاطر انحراف از حق ( و عداوت و حسد ) بود و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معیّنی ( زنده و آزاد ) باشند ، در میان آنها داوری می شد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند ، شکی همراه با بدبینی! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
آنان پراکنده نشدند مگر بعد از آنکه علم و آگاهی به سراغشان آمد و این تفرقه جویی بخاطر انحراف از حق ( و عداوت و حسد ) بود و اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که تا سرآمد معیّنی ( زنده و آزاد ) باشند ، در میان آنها داوری می شد و کسانی که بعد از آنها وارثان کتاب شدند نسبت به آن در شک و تردیدند ، شکی همراه با بدبینی! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و مردم ( در دین ) راه تفرقه و اختلاف نپیمودند مگر پس از آنکه علم و برهان ( از جانب حق ) بر آنها آمد و لیکن دانسته برای تعدی و ظلم به یکدیگر اختلاف کردند ، و اگر آن کلمه ( رحمت ) از ( لطف ) خدا سبقت نگرفته بود ( که ) تا وقتی معین ( تعجیل در عذاب نکند ) البته میان مردم ( ستمکار ) حکم ( به هلاک ) می شد. و آنان که پس از گذشتگان وارث کتاب آسمانی شدند ( مانند یهود و نصارا ) در آن کتاب آسمانی سخت در شک و ریب بماندند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و فقط پس از آنکه علم برایشان آمد ، راه تفرقه پیمودند [ آن هم ] به صرف حسد [ و برتری جویی ] میان همدیگر. و اگر سخنی [ دایر بر تأخیر عذاب ] از جانب پروردگارت تا زمانی معیّن ، پیشی نگرفته بود ، قطعاً میانشان داوری شده بود. و کسانی که بعد از آنان کتاب [ تورات ] را میراث یافتند واقعاً درباره او در تردیدی سخت [ دچار ] اند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
امّت های پیامبران هنگامی پراکنده شدند و به اختلافات دینی روی آورند که علم برایشان حاصل شده بود و حق را شناخته بودند . آنان به سبب برتری جویی و ستمی که در میانشان بود به اختلافات روی آوردند و در دین خدا اختلاف افکندند . و اگر از جانب پروردگارت سخنی نرفته بود مبنی بر این که امّت ها تا سرآمدی معین در زمین می مانند ، قطعاً میانشان داوری شده بود و به سزای کردارشان هلاک شده بودند . و کسانی که پس از آن اختلاف کنندگان وارث کتاب آسمانی شدند درباره آن سخت در شک و تردید افتادند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و [ جامعه های دینی در طول تاریخ ] فرقه فرقه و گروه گروه نشدند ، مگر پس از آنکه [ نسبت به حقّانیّت دین به وسیله کتاب های آسمانی ] دانش و آگاهی به سویشان آمد ، [ این پراکندگی و تفرقه به سبب ] حسد و دشمنی میان خودشان بود ، و اگر از سوی پروردگارت فرمانی [ بر مهلت یافتنشان ] تا زمان معین پیشی نگرفته بود ، بی تردید میانشان [ به نابودی و هلاکت ] حکم شده بود. و یقیناً کسانی که پس از آنان کتاب آسمانی [ قرآن ] را به میراث یافتند ، نسبت به آن در تردیدی سخت هستند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبردرقران استادصبوحی
و در آن تفرقه نکردند مگر پس از اینکه به حقانیت دین یقین داشتند وحسادتی که میانشان بود باعث این تفرقه کردن در دین شد، و اگر حکم ازلی خداوند برمدت معین اجل آنها قرار نگرفته بود، هر آینه کارشان یکسره شده و هلاک می گشتند،چون بواسطه اعمال ایشان ، کسانی که بعد از آنها کتاب الهی را به ارث بردند درباره آن در شکی عمیق قرار گرفتند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏( پیروان پیغمبران پیشین ، درباره دین ) گروه گروه و دسته دسته نشده‌اند ( و راه اختلاف در پیش نگرفته‌اند ) مگر بعد از علم و آگاهی ( از برنامه و اصول و ارکان دین و پی بردن به حقّانیّت آئین ) . و این تفرقه‌جوئی تنها به خاطر ستمگری و کجروی در میان خودشان بوده است . اگر فرمانی از سوی پروردگارت صادر نشده بود که آنان تا سرآمد معیّنی ( که قیامت است ، زنده و آزاد ) باشند ، میانشان ( با مجازات و نابودی ) داوری می‌گردید . آنانی که ( در روزگار تو اهل کتاب بشمارند و ) کتابهای آسمانی بعد از گذشتگان به دستشان رسیده است ، درباره آنها دچار شکّ و گمان توأم با بدبینی و سوءظنّ شده‌اند . ( والاّ اگر به کتابهای خود ایمان کامل داشتند ، پی می‌بردند که تو حقیقةً فرستاده خدائی ) .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.