از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
شماره صفحه : 540 حزب : 108 جزء : بیست و هفتم سوره : حدید
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
20) بدانید که جز این نیست که زندگی این دنیا بازی و سرگرمی و آرایش نمودن و فخرفروشی تان به یکدیگر و افزون طلبی از همدیگر در اموال و فرزندان است ، همانند بارانی که گیاهان ( سرسبز حاصل از ) آن کشاورزان را به شگفت آورد سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی سپس خشک و شکسته شود و در آخرت عذابی سخت است ( برای طاغیان ) و آمرزش و خشنودی خدا ( برای مطیعان ) ، و زندگی دنیا جز متاع فریب نیست. [ نظرات / امتیازها ]
21) ( به وسیله عمل های شایسته ) سبقت جویید به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن مانند پهنای آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و فرستادگان او ایمان آورده اند مهیا شده است ، آن فضل خداوند است که به هر که خواهد می دهد ، و خدا صاحب فضل بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
20) بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است ، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد ، سپس خشک می شود بگونه ای که آن را زردرنگ می بینی سپس تبدیل به کاه می شود! و در آخرت ، عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی و ( به هر حال ) زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست! [ نظرات / امتیازها ]
21) به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده اند آماده شده است ، این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل عظیم است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
20) بدانید زندگی دنیا تنها بازی و سرگرمی و تجمّل پرستی و فخرفروشی در میان شما و افزون طلبی در اموال و فرزندان است ، همانند بارانی که محصولش کشاورزان را در شگفتی فرو می برد ، سپس خشک می شود بگونه ای که آن را زردرنگ می بینی سپس تبدیل به کاه می شود! و در آخرت ، عذاب شدید است یا مغفرت و رضای الهی و ( به هر حال ) زندگی دنیا چیزی جز متاع فریب نیست! [ نظرات / امتیازها ]
21) به پیش تازید برای رسیدن به مغفرت پروردگارتان و بهشتی که پهنه آن مانند پهنه آسمان و زمین است و برای کسانی که به خدا و رسولانش ایمان آورده اند آماده شده است ، این فضل خداوند است که به هر کس بخواهد می دهد و خداوند صاحب فضل عظیم است! [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
20) بدانید که زندگانی دنیا به حقیقت بازیچه ای است طفلانه و لهو و عیّاشی و زیب و آرایش و تفاخر و خودستایی با یکدیگر و حرص افزودن مال و فرزندان. در مثل مانند بارانی است که گیاهی در پی آن از زمین بروید که برزگران ( یا کفار دنیاپرست ) را به شگفت آرد و سپس بنگری که زرد و خشک شود و بپوسد. و در عالم آخرت ( دنیا طلبان را ) عذاب سخت جهنم و ( مؤمنان را ) آمرزش و خشنودی حق نصیب است. و باری ، بدانید که زندگانی دنیا جز متاع فریب و غرور چیزی نیست. [ نظرات / امتیازها ]
21) به سوی آمرزش پروردگارتان بشتابید و به راه بهشتی که عرضش به قدر پهنای آسمان و زمین است و برای اهل ایمان به خدا و پیمبرانش مهیّا گردیده. این فضل خداست که به هر کس خواهد عطا می کند و خدا دارای فضل و کرم بسیار عظیم است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
20) بدانید که زندگی دنیا ، در حقیقت ، بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشیِ شما به یکدیگر و فزون جویی در اموال و فرزندان است. [ مَثَل آنها ] چون مثل بارانی است که کشاورزان را رُستنی آن [ باران ] به شگفتی اندازد ، سپس [ آن کشت ] خشک شود و آن را زرد بینی ، آن گاه خاشاک شود. و در آخرت [ دنیا پرستان را ] عذابی سخت است و [ مؤمنان را ] از جانب خدا آمرزش و خشنودی است ، و زندگانی دنیا جز کالای فریبنده نیست. [ نظرات / امتیازها ]
21) [ برای رسیدن ] به آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است [ و ] برای کسانی آماده شده که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند ، بر یکدیگر سبقت جویید. این فضل خداست که به هر کس بخواهد آن را می دهد ، و خداوند را فزون بخشی بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
20) بدانید که زندگی دنیا جز بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشی به یکدیگر و سبقت گرفتن بر یکدیگر در جمع آوری مال و افزودن فرزندان ، نیست ، و اینها هیچ یک باعث کمال آدمی نخواهد بود . دنیا و زیورهای آن همچون بارانی است که کِشتِ برآمده از آن ، کشاورزان را خشنود کند و به شعف آورد ، سپس در مسیر خود حرکت می کند تا به رشد ممکن برسد ، آن گاه آن را می بینی که زرد شده است ، سپس خرد و خاشاک می گردد و در برابر باد پراکنده می شود . این است آنچه در دنیاست ، اما در آخرت یک سوی آن عذابی سخت و یک سوی دیگرش آمرزشی بزرگ از جانب خدا و خشنودی او خواهد بود ، و زندگی دنیا جز کالایی که بهره گیری از آن مایه فریب است چیزی نیست . [ نظرات / امتیازها ]
21) به سوی آمرزشی از پروردگارتان و بهشتی که وسعت آن همچون وسعت آسمان و زمین است ، بشتابید و برای به دست آوردن آن بر یکدیگر سبقت گیرید . آن بهشت برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند ، آماده شده است . این فضل و بخشش خداست که آن را به هر که بخواهد عطا می کند ( و چنین خواسته است که آن را به مؤمنان عطا کند ) و خدا دارای فضل و بخشش بزرگ است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
20) بدانید که زندگی دنیا [ یی که دارنده اش از ایمان و عمل تهی است ، ] فقط بازی و سرگرمی و آرایش و فخرفروشیتان به یکدیگر ، و افزون خواهی در اموال و اولاد است ، [ چنین دنیایی ] مانند بارانی است که محصول [ سبز و خوش منظره اش ] کشاورزان را به شگفتی آورد ، سپس پژمرده شود و آن را زرد بینی ، سپس ریز ریز و خاشاک شود!! [ که برای دنیاپرستان بی ایمان ] در آخرت عذاب سختی است و [ برای مؤمنان که دنیای خود را در راه اطاعت حق و خدمت به خلق به کار گرفتند ] از سوی خدا آمرزش و خشنودی است ، و زندگی دنیا جز کالای فریبنده نیست. [ نظرات / امتیازها ]
21) سبقت جویید به آمرزشی از سوی پروردگارتان و بهشتی که پهنایش چون پهنای آسمان و زمین است ، برای کسانی که به خدا و پیامبرانش ایمان آورده اند ، آماده شده است این فضل خداست که آن را به هرکس بخواهد عطا می کند و خدا دارای فضل بزرگ است. [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
20)

بدانید که همانا زندگانى دنیا بازیچه و سرگرمى، و زیور و فخرفروشى در میان شما و افزون طلبى در اموال و اولاد است، همانند بارانى که کشاورزان را گیاه آن خوش آید، سپس پژمرده شود و آن را زرد شده بینى، سپس خرد و ریز شود، و در آخرت هم عذابى شدید هست و هم آمرزش و خشنودى از جانب خداوند، و زندگانى دنیا جز مایه فریب نیست‏ (۲۰)
[ نظرات / امتیازها ]
21) به سوى آمرزشى از پروردگارتان، و بهشتى که پهناى آن همچند پهناى آسمان و زمین است و براى مؤمنان به خداوند و پیامبران او آماده شده است، بشتابید، این بخشش الهى است که به هر کس خواهد ارزانى‏اش دارد، و خداوند داراى بخشش و بخشایش بیکران است‏ [ نظرات / امتیازها ]
 » تفسیر نور استاد خرمدل
20) ‏بدانید که زندگی دنیا تنها بازی ، سرگرمی ، آرایش و پیرایش ، نازش در میان همدیگر ، و مسابقه در افزایش اموال و اولاد است و بس . دنیا همچو باران است که گیاهان آن ، کشاورزان را به شگفت می‌آورد ، سپس گیاهان رشد و نمو می‌کنند ، و بعد گیاهان را زرد و پژمرده خواهی دید ، و آنگاه خرد و پرپر می‌گردند . در آخرت عذاب شدیدی ( برای دنیاپرستان ) و آمرزش و خوشنودی خدا ( برای خداپرستان ) است . اصلاً زندگی دنیا چیزی جز کالای فریب نیست .‏
[ نظرات / امتیازها ]
21) ‏بر یکدیگر پیشی بگیرید برای رسیدن به آمرزش پروردگارتان و بهشتی که پهنای آن همسان پهنای آسمان و زمین است . برای کسانی آماده شده است که به خدا و پیغمبرانش ایمان داشته باشند . این ، عطاء خدا است ، و به هر کس که بخواهد آن را می‌دهد ، و خدا دارای عطاء بزرگ و فراوان است .‏

[ نظرات / امتیازها ]