از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و اگر ما فرشتگان را به سوی آنها فرو می فرستادیم و مردگان با آنها سخن می گفتند و بر آنها همه چیز ( از خواسته هایشان ) را گروه گروه در مقابلشان گرد می آوردیم ، باز هم ایمان نمی آوردند ، مگر آنکه خدا ( به اراده حتمی و قهر و جبر ) بخواهد ، و لکن بیشتر آنان ( با این روحیّه عناد خود ) نادانی می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
( و حتّی ) اگر فرشتگان را بر آنها نازل می کردیم ، و مردگان با آنان سخن می گفتند ، و همه چیز را در برابر آنها جمع می نمودیم ، هرگز ایمان نمی آوردند مگر آنکه خدا بخواهد! ولی بیشتر آنها نمی دانند! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
اگر فرشتگان را برایشان نازل می کردیم و مردگان با ایشان سخن می گفتند و همه چیزها را گروه گروه نزد ایشان جمع می آوردیم بدان ایمان آور نبودند مگر آنکه خدا بخواهد ، ولی بیشترشان نمی دانند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و اگر فرشتگان را بر آنها می فرستادیم و مردگان با آنان سخن می گفتند و هر چیزی را رویارویشان فراهم می آوردیم باز ایمان نمی آوردند مگر به مشیّت خدا ، لیکن اکثرشان ( مشیّت نافذ حق را ) نمی دانند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و اگر ما فرشتگان را به سوی آنان می فرستادیم و [ اگر ] مردگان با آنان به سخن می آمدند ، و هر چیزی را دسته دسته در برابر آنان گرد می آوردیم ، باز هم ایمان نمی آوردند- جز اینکه خدا بخواهد- ولی بیشترشان نادانی می کنند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
اگر پیشنهادهای آنان را می پذیرفتیم و فرشتگان را به سویشان فرو می فرستادیم ، و مردگان را زنده می کردیم تا با آنان سخن گویند و درستی دعوت ما را گوشزد کنند ، و هر چیزی را روبه روی آنان گرد می آوردیم تا برای آنان گواهی دهند باز هم ایمان نمی آوردند ، مگر این که خدا بخواهد که آنان ایمان بیاورند ، ولی بیشترشان نمی دانند که معجزه ها و سایر اسباب به اذن خدا اثر می گذارند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و مسلماً اگر ما فرشتگان را به سوی آنان نازل می کردیم ، و مردگان با آنان سخن می گفتند ، و همه چیز را گروه گروه در برابرشان گرد می آوردیم ، باز هم [ از روی اراده و اختیار ] ایمان نمی آوردند مگر آنکه خدا [ ایمان آوردنشان را به طور اجبار ] بخواهد ، ولی بیشترشان نادانی و جهالت می ورزند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - قرآن کریم
و اگر ما فرشتگان را به سوی آنها فرو می فرستادیم و مردگان با آنها سخن می گفتند و همه ( خواسته هایشان ) را بسته بسته برایشان ، در مقابلشان گرد می آورد یم ، باز هم ایمان نمی آوردند ، مگر آنکه خداوند بخواهد( ایمان می آورد) ، و لکن بیشتر آنان نادانی می کنند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
et Si nous faisions descendre les Anges vers eux, [comme ils l'avaient proposé] Si les morts leur parlaient, et Si nous rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que Si Allah veut. mais la plupart d'entre eux ignorent [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه نصيري خليلي
خسروی:
اگر فرشتگان را بسوى ایشان نازل کنیم (و آنها را عیانا ببینند و آنها شهادت برسالت پیمبر ما دهند) و اگر مردگان (را زنده کنیم) و با آنها سخن بگویند (و بتوحید خدا و رسالت محمّد صلّى اللّه علیه و آله گواهى دهند و ثواب و عقابى که دیده‏اند شرح دهند) و اگر هر چیزى را (از آیات و معجزات که خواهانند) در برابرشان جمع کنیم و در پیش رویشان مواجهه و مقابله دهیم (یا آنکه همه چیز را دسته بدسته و قبیله بقبیله یا صنف بصنف در نزد آنها مجتمع سازیم که دلیل بر صدق دعوى تو باشند با معاینه همه اینها) ایمان نخواهند آورد و تصدیق نخواهند کرد (زیرا ایمان در خور استعداد آنها نیست و آنها بنظر دشمنى و بدخواهى بآن آیات مینگرند نه بنظر خوش بینى براى هدایت و عبرت تا پند گیرند و ایمان آرند) مگر اینکه مشیّت و خواست خدا تعلّق بگیرد و ایمان آورند (و إلّا با عنادى که دارند از روى اختیار ایمان نخواهند داشت) (چنین است فطرت آنها که خدا آنها را بخودشان واگذار کرده است) و لکن بیشتر مسلمانان (باین درجه خباثت فطرى آنها) آگاه نیستند و جاهلند به این که آنها ایمان نخواهند آورد (و امید بایمان آنها دارند)- (و یا آنکه اکثر کافران جاهل باین موضوع هستند) و قسم یاد میکنند که اگر معجزاتى را که خواهانند بوقوع پیوندد ایمان خواهند آورد و از آنچه دلهاى آنها حاوى است و مهرى که بر آنها نهاده شده است غافلند زیرا کفر آنها را سیه دل ساخته و هیچ آیت و معجزه‏اى آنها را براه نخواهد آورد) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
خواجوی:
و اگر ما فرشتگان را بر آنان فرو فرستیم و مردگان با ایشان سخن گویند و همه چیز را آشکارا نزد اینان جمع آوریم، مطلقا ایمان نخواهند آورد- مگر آنکه خداوند بخواهد- ولى بیشترشان جهل مى‏ورزند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
روض الجنان:
و اگر که ما بفرستادى زى ایشان فرشتگان را و سخن گویند با ایشان مردگان و برانگیزیم براى ایشان هر جیزى میانجیان نبودند بگروند مگر آنچه خواهد خدا و لیکن بیشتر ایشان نمى‏دانند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
آیتی:
و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل کرده بودیم و مردگان با ایشان سخن مى‏گفتند و هر چیزى را دسته‏دسته نزد آنان گرد مى‏آوردیم، باز هم ایمان نمى‏آوردند، مگر اینکه خدا بخواهد. و لیک بیشترشان جاهلند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ارفع:
و اگر فرشتگان را بر آنها نازل کنیم و مرده‏ها با آنها سخن گویند و همه چیز را نزد آنها جمع نماییم، ایمان نمى‏آورند مگر آنکه خدا بخواهد و لکن بسیارى از آنها نادانند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه جوامع الجامع:
اگر ما، فرشتگان را به سوى آنها فرستیم و مردگان با آنان سخن گویند، و همه چیز را در برابر آنها گرد آوریم، باز هم ایمان نخواهند آورد مگر به خواست خدا، امّا بیشتر آنها نمى‏دانند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
و اگر ما فرشتگان را بر آنها نازل کرده بودیم و مردگان با ایشان سخن مى‌گفتند و هر چیزى را دسته‌دسته نزد آنان گرد مى‌آوردیم، باز هم ایمان نمى‌آوردند، مگر اینکه خدا بخواهد. و لیک بیشترشان جاهلند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
چنانند کافر ، به یزدان جود
که گر یک ملک هم بیاید فرود
اگر مردگان از درون کفن
بیایند با کافران در سخن
دو صد گونه اعجاز و صدق و گواه
بیاید ز سوی یگانه اله
نگردند مومن در آن حال نیز
نمایند در آن زمان هم ستیز
مگر آنکه خواهد یگانه خدا
که آرند ایمان به دور قضا
ولی اکثر خلق از این سخن
بگشتند غافل چه مرد و چه زن
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان نازل مى کردیم و مردگان با آنان سخن مى گفتند و همه چیز را بر آنان روبرو محشور مى نمودیم امکان نداشت ایمان بیاورند مگر اینکه خدا بخواهد، ولى بیشترشان نادانى مى کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » معزی
و اگر فرستیم بسوی ایشان فرشتگان را و سخن گویند با ایشان مردگان و گرد آریم بر ایشان همه چیز را روبروی نیستند که ایمان آرند جز آنکه بخواهد خدا و لیکن بیشتر ایشان نمی‌دانند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
و اگر ما فرشتگان را به سوى ایشان مى‏فرستادیم و مردگان با آنان به سخن مى آمدند و هر چیزى را رویارویشان فراهم مى‏آوردیم باز هم ایمان نمى‏ آوردند مگر آنکه خداى خواهد، و لیکن بیشترشان نادانى مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
111. And even if We had sent down to them the angels and the dead had spoken to them and We had brought together all things before them, they would not believe unless Allah pleases, but most of them are ignorant.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Et si Nous faisions descendre les Anges vers eux, (comme ils l'avaient proposé) si les morts leur parlaient, et si Nous rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent.


Traduction 2
Et si Nous faisions descendre les Anges vers eux, [comme ils l'avaient proposé] si les morts leur parlaient, et si Nous rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Dieu veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent.


Traduction 3
Et si Nous faisions descendre les Anges vers eux, [comme ils l'avaient proposé] si les morts leur parlaient, et si Nous rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Dieu veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent.


Traduction 4
Et si Nous faisions descendre les Anges vers eux, [comme ils l'avaient Et si Nous faisions descendre les Anges vers eux, [comme ils l'avaient proposé] si les morts leur parlaient et si Nous rassemblions toute chose devant eux, ils ne croiraient que si Allah veut. Mais la plupart d'entre eux ignorent.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Selbst wenn wir die Engel zu ihnen hinabsenden würden, und wenn die Toten mit ihnen sprechen würden, und (wenn) wir alles (was es gibt?) leibhaftig vor ihnen zusammenbringen würden, kِnnten sie unmِglich glauben, es sei denn, Gott wollte es. Aber die meisten von ihnen sind tِricht. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان نازل مى‏کردیم و مردگان با آنان سخن مى‏گفتند و همه چیز را (به گواهى صدق و اعجاز) دسته دسته در برابرشان گرد مى‏آوردیم باز هم ایمان نمى‏آوردند، مگر آنکه خداوند بخواهد (به اجبار ایمان آورند)، ولى بیشترشان نادانى مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
و ما اگر نازل می کردیم فرشتگان را بر آنها و مردگان با آنان سخن می گفتند و همه چیز (از خواسته هایشان ) را گروه گروه در برابر آنان فراهم می آوردیم باز هم ایمان نمی آوردند، مگر آنکه خدا بخواهد ، ولیکن اکثر آنها نمی فهمند . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » بهرام پور
و اگر ما [همه‌] فرشتگان را به سوى آنها مى‌فرستادیم، و مردگان با آنان به سخن مى‌آمدند، و همه چیز را فوج فوج در برابرشان گرد مى‌آوردیم، باز هم ایمان نمى‌آوردند، مگر این که خدا بخواهد، و لیکن بیشترشان نمى‌دانند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
و اگر فرشتگان را بر آنان نازل مى‏کردیم و اگر مردگان با آنان سخن مى‏گفتند و همه چیز [از گذشته‏ها] را نزد آنان رویاروى باز مى‏آوردیم، ایمان نمى‏آوردند مگر آنکه خدا بخواهد، ولى بیشترشان [حقیقت را] نمى‏دانند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » سایت پارس قرآن ترجمه انگلیسی
even if we sent down the angels to them and the dead spoke to them, and assembled all things in front of them, they would still not believe, unless allah willed it. but most of them are ignorant [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » علامه طباطبایی
اگر فرشتگان را برایشان نازل مى کردیم و مردگان با ایشان سخن مى گفتند و همه چیزها را گروه گروه نزد ایشان جمع مى آوردیم بدان ایمان آور نبودند مگر آنکه خدا بخواهد، ولى بیشترشان نمیدانند . [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » محسن قرائتی
و اگر ما فرشتگان را به سوى آنان نازل مى‏کردیم و مردگان با آنان سخن مى‏گفتند و همه چیز را (به گواهى صدق و اعجاز) دسته دسته در برابرشان گرد مى‏آوردیم باز هم ایمان نمى‏آوردند، مگر آنکه خداوند بخواهد (به اجبار ایمان آورند)، ولى بیشترشان نادانى مى‏کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم السادات خطيبي - اردو علامه جوادی
اور اگر ہم ان کی طرف ملائکہ نازل بھی کردیں اور ان سے مردے کلام بھی کرلیں اور ان کے سامنے تمام چیزوں کو جمع بھی کردیں تو بھی یہ ایمان نہ لائیں گے مگر یہ کہ خدا ہی چاہ لے لیکن ان کی اکثریت جہالت ہی سے کام لیتی ہے [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجتبوی
و اگر ما فرشتگان را به سوى ایشان مى‌فرستادیم و مردگان با آنان به سخن مى آمدند و هر چیزى را رویارویشان فراهم مى‌آوردیم باز هم ایمان نمى آوردند مگر آنکه خداى خواهد، و لیکن بیشترشان نادانى مى‌کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
حتی اگر فرشتگان را بر آنان نازل کنیم و مردگان را به سخن گفتن با آنان واداریم و هرچه می‌خواهند را در برابرشان احضار کنیم باز هم ایمان نمی‌آورند؛ مگر اینکه خداوند اراده کند. بیشتر آنان در جهالت به سر می‌برند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.