از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده؟! بی تردید ستمکاران رستگار نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» آیت الله مشکینی
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغ بسته

آیه 93 انعام:
» آیت الله مشکینی
چه کسی ظالم تر است از آن که بر خدا دروغ بندد ،

آیه 144 انعام:
» آیت الله مشکینی
چه کسی ظالمتر است از آنکه بر خدا دروغ بندد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته [ همتایی برای او قائل شده ] ، و یا آیات او را تکذیب کرده است؟! مسلماً ظالمان ، رستگار نخواهند شد! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته [ همتایی برای او قائل شده ] ،

آیه 93 انعام:
» آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از کسی که دروغی به خدا ببندد ،

آیه 144 انعام:
» آیت الله مکارم شیرازی
چه کسی ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ می بندد ،
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
ستمکارتر از آن کسی که به دروغ به خداوند افترا ببندد یا آیات او را تکذیب کند کیست؟ به درستی که ستمگران رستگار نمی شوند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست یا آیات او را تکذیب کرد؟ هرگز ستمکاران را رستگاری نخواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» استاد الهی قمشه‌ای
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بست

آیه 93 انعام:
» استاد الهی قمشه‌ای
کیست ستمکارتر از آن که بر خدا دروغی بندد

آیه 144 انعام:
» استاد الهی قمشه‌ای
کیست ستمکارتر از آن کس که به خدا دروغ بست
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را تکذیب نموده؟ بی تردید ، ستمکاران رستگار نمی شوند. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» استاد مهدی فولادوند
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بسته

آیه 93 انعام:
» استاد مهدی فولادوند
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ می بندد

آیه 144 انعام:
» استاد مهدی فولادوند
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغ بندد ،
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته یا آیات او را دروغ انگاشته است ؟ حقیقت این است که ستمکاران سعادتمند نمی شوند . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کیست ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته

آیه 93 انعام:
» جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کیست ستمکارتر از آن کس که با شریک قرار دادن برای خدا بر او دروغ بسته

آیه 144 انعام:
» جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
کیست ستمکارتر از آن کس که بر خدا دروغی بندد
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته ، یا آیات او را تکذیب کرده کیست؟ یقیناً ستمکاران ، رستگار نخواهند بود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : عدم رعایت یکنواختی در ترجمه جمله های مشابه:
جمله‌ی مورد بحث در سه آیه‌ی 21 و 93 و 144 سوره‌ی انعام آمده است: «مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ کَذِباً»

آیه 21 انعام:
» حجت الاسلام انصاریان
ستمکارتر از کسی که بر خدا دروغ بسته ،

آیه 93 انعام:
» حجت الاسلام انصاریان
چه کسی ستمکارتر از کسی است که به خدا دروغ می بندد ،

آیه 144 انعام:
» حجت الاسلام انصاریان
ستمکارتر از کسی که به خدا دروغ بندد ... کیست؟
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمیدالله
qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge ses versets ? les injustes ne réussiront pas [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - صفارزاده
چه کسى ستمکارتر است از آن کس که بر خدا دروغ بسته [همتایى براى او قائل شده ]، و یا آیات او را تکذیب کرده است؟! مسلماً ظالمان، رستگار نخواهند شد! [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  رضا رضائي - سایت تبیان
ترجمه مجتبوی
و چه کسى ستمکارتر است از آن که بر خدا دروغ ساخته- براى او شریک گرفته- یا آیات او را دروغ انگاشته است؟ همانا ستمکاران رستگار نخواهند شد. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
21. And who is more unjust than he who forges a lie against Allah or (he who) gives the lie to His communications; surely the unjust will not be successful.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه فرانسوی :
Traduction 1
Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge Ses versets? Les injustes ne réussiront pas.

Traduction 2
Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu, ou qui traite de mensonge Ses versets ? Les injustes ne réussiront pas.

Traduction 3
Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Dieu, ou qui traite de mensonge Ses versets ? Les injustes ne réussiront pas.

Traduction 4
Qui donc est plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah, ou qui traite de mensonge Ses versets? Les injustes ne réussiront pas. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ترجمه آلمانی :
Und wer ist frevelhafter, als wer gegen Gott eine Lüge ausheckt oder seine Verse (w. Zeichen) für Lüge erklärt? Den Frevlern wird es nicht wohl ergehen.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - ترجمه نور
و کیست ستمکارتر از آن کس که به خداوند دروغ بندد، یا آیات الهى را تکذیب کند؟ همانا ستمگران رستگار نمى‏شوند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مصطفي مطهري مقدم - برداشت شخصی
کیست ستمکارتر از افترا زنندگان به خداوند و تکذیب کنندگان آیاتش. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - یوسفعلی
6: 21. Who doth more wrong than he who inventeth a lie against Allah or rejecteth His sings? But verily the wrong-doers never shall prosper. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - خرمشاهی
و کیست ستمکارتر از کسى که بر خداوند دروغ بندد یا آیات او را دروغ انگارد، آرى ستمکاران [مشرکان‏] رستگار نمى‏شوند
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  fatemeh farahani - قرآن منظوم (امید مجد)
کنون کیست ظالمتر از آن کسى *** که تهمت زند بر خدایش بسى
و یا آنکه آیات رب را تمام *** دروغین بخواند میان کلام
که هرگز ستم‏پیشگان جهان *** نیابند از رستگارى نشان [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سید محمدرضا واحدی
و ستمکارتر از آنکه بر خدا دروغ می‌بندد یا آیات او را دروغ می‌داند، کیست؟ بی تردید ستمکاران رستگار نخواهند شد.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از تفسیر آسان
چه کسى ظالم تر است از آن کسى که بخدا دروغ ببندد، یا آیات خدا را تکذیب نماید یقینا افراد ستمکار رستگار نخواهند شد [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.