از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  احمد يوسفي - محمودیان
قَطَّعْناهُمُ : تقسیم کردیم آنها را [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اثْنَتَیْ عَشْرَةَ : دوازده [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اسْتَسْقاهُ : آب طلبیدند از او [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
أَنِ اضْرِبْ : که بزن [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
فَانْبَجَسَتْ : پس جوشید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مريم محراب بگي - دانشنامه قرآن کریم
أَوْحَیْنا : فهماندن، اشاره، اشاره سریع، کار سریع، خلقت، ایجاد، کلام خفى، وسوسه
 توضيح : راغب کتابت و رمز و غیره را از اسباب شمرده و معناى اصلى را اشاره مى‏داند.
وحى انبیاء علیهم السلام همان تفهیم خفى و کلام خفى است که از جانب خداوند القاء مى‏شود و خداوند از آن به «سخن گفتن» تعبیر مى‏کند و آن سه قسم است :وحى، ایجادصدا، آمدن فرشته. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
الْحَجَرَ : سنگ، منع، حرام جمع آن «احجار» و «حجارة» و «حجور» است.
 توضيح : «حَجَر» و «تحجیر» آن است که بر اطراف محلى سنگ بچینند، محل تحجیر شده را حِجر گویند. حجر کعبه (حجر اسماعیل) طبرسى گوید علّت این تسمیه ممنوع الدخول بودن آن در طواف است.
بدین اعتبار «حجر» را «منع» معنى کرده‏اند زیرا که در آن یک نوع سنگینى هست.
عقل را نیز حجر گفته‏اند که شخص را از خواسته‏هاى نفس منع مى‏کند.
حرام را از جهت ممنوع بودن حِجر گفته‏اند [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » دانشنامه قرآن کریم مشکات
فَانْبَجَسَتْ : شکافتن، جوشیدن، جاری شدن.
 توضيح : «بجس» اکثراً در چیزى که از محلّى تنگ بیرون آید، به کار مى‏رود و انفجار اعمّ از آن است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اثْنَتا : عطف، به عدد دو از آن جهت اثنان گویند که یکى بر دیگرى عطف است. «مثنى» دو دو ، دو تا دو تا «استثناء» خارج کردن، کنار گذاشتن «ثنا» مدح، ستایش «ثَنی» کج و خم کردن، پیچاندن، برگشت دادن
 توضيح : به تحیت و درود، ثنا گویند زیرا که در مدح صفات نیک به یکدیگر عطف مى‏شود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
عَلِمَ : دانستن، یاد گرفتن، دانش، اظهار، روشن کردن، دلیل، حجّت، برهان «عّلام» و «عَلیم» بسیار دانا «تعلّم» آموختن، یادگرفتن «تعلیم» یاد دادن، آموختن «عِلم» دلیل، حجّت، برهان «عَلَم» نشانه، علامت، کوه «عالَم» (به فتح لام) همه مخلوقات. «عالمین» خردمندان، انسانها، مخلوقات، جهانیان
 توضيح : «عالِمُ الْغَیْبِ وَالشَّهادَةِ» از اسماء حسنى است و آن یازده مرتبه به لفظ فوق و دو دفعه به لفظ «عالِمُ الْغَیْبِ» در قرآن مجید آمده است.
عَلَم اثر و نشانه‏ای ست که چیزی با آن معلوم مى‏شود. مثل عَلَم لشکر و عَلَم طریق (نشانه راه) کوه را به جهت معلوم بودنش علم گفته‏اند جمع آن اعلام است.
علم به لفظ مفرد در قرآن نیامده است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
کُلُّ : تمام، همه، جمیع ، کاملا
 توضيح : اسمى است دلالت بر استغراق دارد، دائم الاضافه است؛ خواه مضاف الیه در لفظ باشد یا در تقدیر، به نکره و معرفه اضافه مى‏شود، و چون ماء مصدرى به آن درآید معنى تکرار و «هر وقت» مى‏دهد.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
أُناسٍ : بشر، آدم، آدمی جمع آن «اناس» و «اناسیّ» است.
 توضيح : در مورد مذکر و مؤنث هر دو بکار می رود.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
مَشْرَبَهُمْ : «شُرب» نوشیدن، آشامیدن «اشراب» نوشاندن، آمیختن، عجین کردن «شِرب» قسمت و حصّه آب، سهم نوشیدنی «شراب» نوشیدنى، نوشابه «مشرب» نوشیدنیها
 توضيح : «شُرب» نوشیدن هر مایعی است آب باشد یا غیر آن.
«مشرب» به صورت مصدر میمى، اسم زمان و مکان می آید.
«اُشربوا» نوشاندن، آمیختن، عجین کردن بقره، 93
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ظَلَّلْنا : «ظَلّ» دوام، پیوستگى، مستمر گردیدن، به حالتی درآمدن (به معنی صار) [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
کُلُو : خوردن، پایان دادن «اَکّالون» پرخور و بسیار خورنده «اُکُل» خوراک، خوردنى، رزق [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
طَیِّباتِ : لچسب، لذّت بخش، طبع پسند، مورد پسند، دلخواه، مورد رضایت، پاکیزه بودن، رضایت خاطر، خوب و حلال بودن «طیّبات» خذاهای پاکیزه، حلالها ، نعمتها، زنان پاک
 توضيح : اصل طیّب آن است که حواس و نفس از آن لذّت مى‏برد.
نقیض طیّب، خبیث است.
«طیّب» در قرآن هم وصف انسان آمده مثل [انفال:37]. و هم وصف غیر انسان مانند [مائده:6]. طیّب از انسان آن است که از جهل و قبائح اعمال، پاک و به ایمان و عمل صالح متجلّى باشد این چنین آدم مورد پسند خدا و دلخواه خداست [نحل:32]. و طیب از غیر انسان آن است که در اثر عدم نقص و مفید بودن و پاکى از آلودگیها دلچسب و مورد پسند باشد.
[نحل:97] و حیات طیّبه آن است که مفید و دلچسب و تا حدى خالى از نقائص بوده باشد
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ظَلَمُونا : ستم، سام کردن، چیزی را در غیر جایگاهش قرار دادن، تجاوز به حق «ظلوم» و «ظّلام» بسیار ستمگر
 توضيح : اصل آن به معنى ناقص کردن حق و یا گذاشتن چیزی در غیر جایگاه خودش است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
أَنْفُسَهُمْ : ذات، روح، تأکید، ذات، خون، تمایلات، غرائز، دل، قلب، انسان، بشر، ادراک، فکر، شخص، نفر، گسترش، توسعه «انفس» جمع آن «تنافس» مسابقه، رقابت، سبقت گرفتن، «تنفٌّس» نفس کشیدن، طلوع صبح، پراکنده شدن روشنایی روز
 توضيح : تنفس عبارت است از گسترش و توسعه یافتن.
«تنافس» به معنى مسابقه دو نفس در رسیدن به چیز مطلوب است به قول راغب آن مجاهده نفس است در رسیدن و شبیه شدن به فضلاء بى آنکه ضررى بدیگرى برساند.
نفس (بروزن فلس) در اصل به معنى ذات است. نفس در قرآن مجید در چند معنى بکار رفته که نقل مى‏شود: 1- روح. مثل [زمر:42]. 2- ذات و شخص. مثل [بقره:48]. 3- تمایلات نفسانى و خواهشهاى وجود انسان و غرائز او با [یوسف:53]. [شمس:8-7]. ظاهرا وجدان و درک آدمى مراد است 4- قلوب و باطن. [اعراف:205]. [احزاب:37]. 5- بشر اولى [نساء:1]. [انعام:98]. [اعراف:189]. [زمر:6].
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
یَظْلِمُونَ : ستم، سام کردن، چیزی را در غیر جایگاهش قرار دادن، تجاوز به حق «ظلوم» و «ظّلام» بسیار ستمگر
 توضيح : اصل آن به معنى ناقص کردن حق و یا گذاشتن چیزی در غیر جایگاه خودش است.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اسْتَسْقاهُ : آب دادن، حصّه آب، سیراب کردن، آبیاری، تهیه آب، نوشاندن « اسقاء» آب دادن، سیراب کردن، در اختیار گذاشتن آب «سقى» نوشاندن
 توضيح : در قرآن سقى و اسقاء هر دو آمده است راغب در فرق آن دو گوید: سقى آن است که مشروب را به شخص بدهى و اسقاء آن است که در اختیار وى بگذارى تا هر طور خواست میل کند.
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
اضْرِبْ : زدن، کتک زدن، زدن چیزی به چیزی، قطع کردن، بیان کردن، قدم زدن، پایکوپى، راه رفتن، مسافرت، اعراض، نهادن، قرار دادن، رو گرداندن، گشودن، دایر کردن، پرده زدن، ایجاد مانع [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  زهرا قرباني پشت مشهدي
خلف : قرنى که بدنبال قرنى دیگر آید و چیزى که بجاى چیزى دیگر نصیب انسان شودخلف: . این چیز ممکن است بد. و ممکن است خوب باشد
 توضيح : . لبید گوید:ذهب الذین یعاش فى اکنافهم و بقیت فى خلف کجلد الاجرب‏

یعنى: آنهایى که در پناه آنها زندگى مى‏شد، رفتند و در میان مردمى گرفتار شدم که مزاحم هستند.

هر گاه این کلمه بفتح لام استعمال شود، بیشتر معناى عوض و جانشین خوب مى‏دهد.

عرض: چیزى که عارض شود. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اويس خادم لو
انزلنا : نازل کردیم [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.