از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید تفسیر ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » تفسیر المیزان - خلاصه
(فالسابقات سبقا):(پس به جهت زودتر رسیدن از یکدیگر سبقت می گیرند) [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حاجيه تقي زاده فانيد - تفسیر اثنا عشری‏
فَالسّابِقات‌ِ سَبقاً (4)

فَالسّابِقات‌ِ سَبقاً: ‌پس‌ پیشی‌ گیرندگان‌ ‌بر‌ یکدیگر، ‌در‌ وقت‌ فرود آمدن‌ ‌به‌ زمین‌، پیش‌ گرفتنی‌ ‌در‌ فرمانبرداری‌ اوامر الهی‌. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » تفسیرهدایت
[4] و سپس‌ مسابقه‌ای‌ سریعا صورت‌ می‌گیرد ‌تا‌ ‌در‌ پایان‌ ‌آن‌ روح‌ ‌به‌ آتش‌ برسد ‌ یا ‌ ‌به‌ بهشت‌ ... ‌پس‌ سوگند ‌به‌ ‌اینکه‌ بزرگواران‌.

فَالسّابِقات‌ِ سَبقاً‌-‌ ‌پس‌ سوگند ‌به‌ پیشی‌ گیرندگان‌ ‌با‌ پیشی‌ گرفتنی‌.» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اعظم زارع بيدکي - تفسیر المیزان
(فالسابقات سبقا) - بعضى گفته اند: مراد از آن مطلق ملائکه است، چون ملائکه در عمل خیرو ایمان و اعمال صالح از آدمیان پیشى مى گیرند. و بعضى گفته اند: مراد از آن ملائکه موت است، که روح مؤمن را قبل از آنکه روح کافر به آتش برسد به بهشت مى رسانند. و بعضى گفته اند: مراد از آن تنها ملائکه مأمور قبض روح مؤمن است که آن را قبل از هر کار به بهشت مى رساند. و بعضى گفته اند: ملائکه وحى است، که در رساندن وحى به انبیاء از شیاطین سبقت مى گیرند. و بعضى گفته اند: ارواح مؤمنین است که از ملائکه پیشى مى گیرند، و قبل از آنکه ایشان روحشان را قبض کنند، از شدت علاقه به لقاى خدا، خود از کالبد بیرون مى شوند. و بعضى گفته اند ستارگانند که در سیر، از یکدیگر پیشى مى گیرند. و بعضى گفته اند اسبان جنگجویان است، که در جنگ از یکدیگر پیشى مى گیرند. و بعضى دیگر گفته اند: مرگ و میرها است، که از آرزوها پیشى مى گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبد بائس - تفسیر مجمع البیان
و به آنهایى که براى انجام فرمان خدا سبقت مى‏جویند.
در این مورد نیز دیدگاه‏ها متفاوت است.
1 - از دیدگاه «مجاهد» منظور فرشتگان هستند که در ایمان و انجام کارهاى شایسته از انسان‏ها پیشى گرفته‏اند.
امّا از دیدگاه برخى دیگر منظور فرشتگانى هستند که در رساندن وحى و پیام خدا به پیامبران بر شیطانها سبقت جستند.
و از امیرمؤمنان آورده‏اند که: آنها فرشتگانى هستند که در رساندن ارواح مردم شایسته کردار به بهشت بر یکدیگر پیشى مى‏گیرند.
2 - از «ابن مسعود» آورده‏اند که: منظور جان‏ها و روان‏هاى مردم با ایمان است که در آستانه مرگ، با دیدن مهر و رحمت خدا و پاداش او به آنان، از شدت شادمانى و شور و شوق از فرشتگان مرگ سبقت مى‏گیرند و جان را هدیه مى‏کنند.
3 - از دیدگاه «قتاده» و ... منظور ستارگانى هستند که در حرکت خویش بر یکدیگر سبقت مى‏جویند.
4 - و از دیدگاه «عطاء» و ... منظور مجاهدان و مبارزان راه آزادى و عدالت هستند که در راه رزمگاه، پاره‏اى بر پاره‏اى دیگر سبقت مى‏گیرند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده منصوره خادم - تفسیر منهج الصادقین
(4)- فَالسَّابِقاتِ پس پیشى گیرندگان بر یکدیگر در وقت فرود آمدن به زمین سَبْقاً پیشى گرفتنى در فرمان بردارى اوامر الهى.
حضرت على بن أبی طالب علیه السّلام میفرماید: منظور از سابقات: آن فرشتگانى است که راجع به بردن ارواح مؤمنین به سوى بهشت بدستور خدا بر یکدیگر سبقت میگیرند. بنا به قول دیگرى آن بزرگوار میفرماید: در باره اینکه ارواح مؤمنین را بسوى خداى سبحان ببرند بر یکدیگر سبقت میگیرند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.