از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
اکنون خداوند بر شما ( از ایجاب مقابله یک با ده و تحریم فرار یک از ده ) تخفیف داد و دانست ( علم ازلیش تحقق خارجی یافت ) که در شما ناتوانی ( روحی و عددی ) است ، پس اگر از شما صد نفر شکیبا باشند بر دویست نفر غلبه می کنند ، و اگر از شما هزار نفر باشند بر دو هزار نفر به اذن ( و توفیق ) خدا پیروز می شوند ، و خدا با شکیبایان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
ترجمه «دانست» در پارسی برای خداوند متعال مناسب نیست.
بعضی از مترجمین این ترجمه را در آیات 187 و 235 بقره و این آیه به کار برده اند و بهتر است تصحیح شود.
2) : این یک بحران ترجمه ای است.چرا که ما با ایاتی مواجهیم که علم ازلی خدا را نفی میکند و میتواند صحت اسلام را به چالش بکشد.کلمه(علم)به معنای دانست است و هیچ معنای دیگری ندارد.بنابرین بهتر است خودمان را گول نزنیم و به دنال راه فرار از این بحران نباشیم.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
هم اکنون خداوند به شما تخفیف داد ، و دانست که در شما ضعفی است بنا بر این ، هر گاه یکصد نفر با استقامت از شما باشند ، بر دویست نفر پیروز می شوند و اگر یکهزار نفر باشند ، بر دو هزار نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد! و خدا با صابران است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
اکنون خداوند سبک کرد از شما ، و دانست که در شما ضعفی است ، حال اگر از شما صد نفر خویشتن دار یافت شوند بر دویست نفر غلبه پیدا می کنند ، و اگر از شما هزار نفر یافت شوند بر دو هزار نفر غالب می آیند به اذن خدا و خدا با خویشتن داران است [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
1) احمدی فقیه : سلام و درود
فعل «دانست» از لحاظ گویش و ... در پارسی مناسب برای خداوند متعال نیست و معنای دیگری دارد که قبلا نمی دانسته است و اکنون دانست!
بهتر است از افعال ذیل استفاده شود:
«می دانست»، «معلوم داشت»، «اعلام کرد»، «نشان داد» و...
این ترجمه در چند آیه دیگر قرآن حکیم نیز وجود دارد که مترجمان باید به آن توجه کنند و تنها به ترجمه تحت الفظی اکتفا نکنند.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
اکنون ( پس از جنگ بدر ) خدا بر شما تخفیف داد و معلوم کرد که در شما ضعف ( ایمان ) راه یافته ، پس اگر صد نفر از شما صبور و پایدار باشند بر دویست نفر و اگر هزار ، بر دو هزار آنان به اذن خدا غالب خواهند شد ، و خدا با صابران است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
اکنون خدا بر شما تخفیف داده و معلوم داشت که در شما ضعفی هست. پس اگر از [ میان ] شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن پیروز گردند ، و اگر از شما هزار تن باشند ، به توفیق الهی بر دو هزار تن غلبه کنند ، و خدا با شکیبایان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
اینک که خدا دانست در ایمان شما ضعفی پدید آمده است تکلیف شما را سبک ساخت ; پس اگر از شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره می شوند ، و اگر از شما هزار تن باشند بر دو هزار تن پیروز می گردند . اینها همه به اذن خداست ، و خدا با شکیبایان است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفی هست بنابراین اگر از شما صد نفر صابر باشند بر دویست نفر چیره می شوند ، و اگر هزار نفر [ صابر ] باشند ، به فرمان خدا بر دو هزار نفر چیره می شوند و خدا با صابران است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
اکنون خدا بار از دوشتان برداشت و از ناتوانیتان آگاه شد. اگر از شما صد تن باشند و در جنگ پاى فشرند، بر دویست تن پیروز مى‌شوند. و اگر از شما هزار تن باشند، به یارى خدا بر دو هزار تن پیروز مى‌شوند. و خدا با آنهاست که پایدارى مى‌کنند. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امید مجد
بلا بر شما ، از خدا شد خفیف
که دانست ایمانتان شد ضعیف
بمانید گر صد نفر پایدار
دو صد تن برانید در کارزار
به اذن خدا یکهزارید اگر
بیابید بر دو هزاران ظفر
خداوند با صابران است یار
بود یاور صابران کردگار [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه راهنما
اینک که خدا دانست در ایمان شما ضعفى پدید آمده است تکلیف شما را سبک ساخت ; پس اگر از شما یکصد تن شکیبا باشند بر دویست تن چیره مى شوند ، و اگر از شما هزار تن باشند بر دو هزار تن پیروز مى گردند . اینها همه به اذن خداست ، و خدا با شکیبایان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - Qarib
allah has now lightened it for you, for he knows that there is weakness amongst you. if there are a hundred patient men among you, they shall overcome two hundred; and if there are a thousand, they shall, by the permission of allah, defeat two thousand. allah is with the patient. (۶۶)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه نور استاد قرائتی
اکنون خداوند، (در امر جهاد) بر شما تخفیف داد ومعلوم داشت که در شما ضعف راه یافته است. پس اگر صد نفر از شما پایدار باشد، بر دویست نفر (از کفّار) پیروز مى‏شود، و اگر از شما هزار نفر باشند، بر دو هزار نفر (از آنان) با خواست خداوند پیروز مى‏شوند. و خداوند با صابران است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  پريسا کوچکعلي - کوچکعلی
اکنون خداوند بر شما تخفیف داد و دانست که در شما ضعف وجود دارد پس اگر از شما صد نفر شکیبا باشند بر دویست نفر غالب می شوند و نیز اگر از شما هزار نفر باشند بر دو هزار نفر غالب و پیروز می گردند و خداوند با صابران است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  غلامرضا تاجري - روان جاوید
اکنون تخفیف داد خدا به شما و دانست که در شما ضعفى است پس اگر باشد از شما صد تن صبر کننده غلبه مینمایند بر دویست نفر و اگر باشند از شما هزار تن غالب میشوند بر دو هزار نفر باذن خدا و خدا با صبر کنندگان است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيده معصومه جورابچي - پورجوادی
اما اکنون خداوند مى‏داند که ضعفى در شما وجود دارد، و کار را بر شما آسان گرفت، اگر از شما صد نفر مقاوم باشند بر دویست نفر پیروز مى‏شوند و اگر هزار نفر باشند به فرمان خدا بر دو هزار نفر پیروز خواهند شد، و خداوند با صابران است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  نيره تقي زاده فايند - خرمشاهی

اینک خداوند بر شما آسان گرفت و معلوم داشت که در شما ضعفى هست، در این صورت اگر از شما صدتن شکیبا باشند بر دویست تن غلبه مى‏کنند و اگر از شما هزار تن باشند، به توفیق الهى بر دو هزار تن غلبه مى‏کنند، و خداوند با شکیبایان است‏ (۶۶)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » یوسفعلی
for the present, allah hath lightened your (task), for he knoweth that there is a weak spot in you: but (even so), if there are a hundred of you, patient and persevering, they will vanquish two hundred, and if a thousand, they will vanquish two thousand, with the leave of allah: for allah is with those who patiently persevere. (۶۶)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي اسدزاده - ترجمه بهرام پور
اکنون خدا به شما تخفیف داد و معلوم داشت که در شما ضعفى هست، پس اگر از شما صد نفر با استقامت باشند بر دویست نفر پیروز می ‏گردند، و اگر از شما هزار نفر باشند به خواست خدا بر دو هزار غلبه می ‏کنند، و خداوند با صابران است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه روشن (مصطفوی)
اکنون خداوند سبک کرد براى شما، و دانست که شما را ضعف باشد، پس اگر باشد از شما صد تن صبرکننده غالب می ‏شوند بر دویست تن، و اگر باشد از شما هزار تن غالب می ‏شوند بر دو هزار تن با موافقت خداوند متعال، و خداوند با صابرین است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - کوثر
اکنون خداوند بار شما را سبک کرد و دانست که در شما ضعفى وجود دارد. پس اگر از شما صد نفر شکیبا باشند بر دویست نفر(غلبه مى‏کنند) و اگر از شما هزار نفر باشند به اذن خدا به دو هزار نفر غلبه خواهند کرد و خدا با شکیبایان است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.