از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
1) آیا خبر آن حادثه فرو پوشنده ( و فراگیر قیامت ) به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) چهره هایی در آن روز ذلیل و فرو افتاده اند. [ نظرات / امتیازها ]
3) آنها تلاش کنندگان رنج برنده اند ( عمل های دنیویشان رنج های آخرت می آورد ) یا اهل تلاش و رنج در میان عذاب آخرتند. [ نظرات / امتیازها ]
4) در آتش پرحرارت درمی آیند و حرارت آن را می چشند و می سوزند. [ نظرات / امتیازها ]
5) از چشمه ای جوشان نوشانده می شوند. [ نظرات / امتیازها ]
6) خوراکی ندارند جز از خار خشکیده تلخی ( که حیوانات هم نمی خورند ) . [ نظرات / امتیازها ]
7) که نه فربهی می آورد و نه از گرسنگی بی نیاز می کند. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
1) آیا داستان غاشیه [ روز قیامت که حوادث وحشتناکش همه را می پوشاند ] به تو رسیده است؟! [ نظرات / امتیازها ]
2) چهره هایی در آن روز خاشع و ذلّت بارند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) آنها که پیوسته عمل کرده و خسته شده اند ( و نتیجه ای عایدشان نشده است ) ، [ نظرات / امتیازها ]
4) و در آتش سوزان وارد می گردند [ نظرات / امتیازها ]
5) از چشمه ای بسیار داغ به آنان می نوشانند [ نظرات / امتیازها ]
6) غذایی جز از ضَریع [ خار خشک تلخ و بدبو ] ندارند [ نظرات / امتیازها ]
7) غذایی که نه آنها را فربه می کند و نه از گرسنگی می رهاند! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
1) آیا داستان غاشیه یعنی روز قیامت به تو رسیده است؟ . [ نظرات / امتیازها ]
2) در آن روز چهره هایی از شدت شرمساری ، حالت ذلت به خود می گیرند . [ نظرات / امتیازها ]
3) از سیمایشان این معنا خوانده می شود که در دنیا تلاش بسیار کرده اند و در اینجا تلاشهای خود را بی فایده یافته اند و در نتیجه خستگی دنیا از تنشان بیرون نرفته . [ نظرات / امتیازها ]
4) داخل آتشی سوزان می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
5) و از چشمه ای فوق العاده داغ به آنها می نوشانند . [ نظرات / امتیازها ]
6) طعامی جز از خار تهوع آور ضریع ندارند . [ نظرات / امتیازها ]
7) که آنهم نه کسی را فربه می کند و نه گرسنگی را دفع می سازد . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
1) ( ای رسول ما ) آیا خبر هولناک قیامت و بلیّه عالم گیر محشر بر تو حکایت شده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) که آن روز رخسار گروهی ( کافر و متکبر ) ترسناک و ذلیل باشد. [ نظرات / امتیازها ]
3) و همه کارشان رنج و مشقّت است. [ نظرات / امتیازها ]
4) به آتش فروزان دوزخ در آیند. [ نظرات / امتیازها ]
5) از چشمه آب گرم جهنم آبشان نوشانند. [ نظرات / امتیازها ]
6) طعامی غیر ضریع دوزخ ( که علفی بد طعم و بوست ) غذای آنها نیست. [ نظرات / امتیازها ]
7) که آن طعام ( هر چه خورند ) نه فربه شان کند و نه سیرشان گرداند. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
1) آیا خبرِ «غاشیه» به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) در آن روز ، چهره هایی زبونند ، [ نظرات / امتیازها ]
3) که تلاش کرده ، رنج [ بیهوده ] برده اند. [ نظرات / امتیازها ]
4) [ ناچار ] در آتشی سوزان درآیند. [ نظرات / امتیازها ]
5) از چشمه ای داغ نوشانیده شوند. [ نظرات / امتیازها ]
6) خوراکی جز خارِ خشک ندارند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) [ که ] نه فربه کند ، و نه گرسنگی را باز دارد. [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
1) آیا خبر آن رویداد فراگیر به تو رسیده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) روزی که آن حادثه رخ دهد ، گروهی خوار و زبونند و آثار خواری در چهره هایشان نمایان است . [ نظرات / امتیازها ]
3) آنان در دنیا تلاش بیهوده کرده و رنج و محنت کشیده اند . [ نظرات / امتیازها ]
4) و آن روز به آتش سوزان در می آیند و در آن ماندگارند . [ نظرات / امتیازها ]
5) از چشمه ای داغ به آنان می نوشانند ، [ نظرات / امتیازها ]
6) و غذایی جز خارِ خشکیده ندارند ، [ نظرات / امتیازها ]
7) غذایی که نه فربه می سازد و نه گرسنگی را چاره می کند . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
1) آیا خبر حادثه هولناکی که [ همه انسان ها را از هر سو ] فرا می گیرد ، به تو رسیده است؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) در آن روز چهره هایی زبون و شرمسارند [ نظرات / امتیازها ]
3) [ آنان که همواره در دنیا ] کوشیده اند و خسته شده اند [ و سرانجام سودی نیافته اند ] [ نظرات / امتیازها ]
4) در آتشی سوزان درآیند. [ نظرات / امتیازها ]
5) آنان را از چشمه ای بسیار داغ می نوشانند [ نظرات / امتیازها ]
6) برای آنان طعامی جز خار خشک و زهرآگین وجود ندارد [ نظرات / امتیازها ]
7) که نه فربه می کند و نه از گرسنگی بی نیاز می نماید. [ نظرات / امتیازها ]
  حمزه خان بيگي - نور - دکتر خرم دل
1) آیا خبر حادثۀ فراگیر (‌روز قیامت که مردمان بی‌دین و گناهکار را دربر می‌گیرد) به تو رسیده است‌؟‌.

[ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - ترجمه محمد صادق تهرانی
1) آیا تو را داستان (حادثه‌ی فراگیر) بس پوشنده(ی چهره‌ها) رسیده است‌؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) در چنان روزی، چهره‌هایی زبونند؛ [ نظرات / امتیازها ]
3) تلاش‌کننده‌ی رنج‌برنده‌اند؛ [ نظرات / امتیازها ]
4) آتشی بس سوزان را شعله زنند؛ [ نظرات / امتیازها ]
5) از چشمه‌ای داغ (و) جوشان لبریز، نوشانیده شوند؛ [ نظرات / امتیازها ]
6) خوراکی جز آنچه به تضرعشان آوَرَد ندارند؛ [ نظرات / امتیازها ]
7) (خوراکی که) نه فربه کند و نه از گرسنگی بی‌‌نیاز کند؛ [ نظرات / امتیازها ]
 » حسین شاه عبدالعظیمی،
2) یعنی‌ یک‌ نوع‌ ‌از‌ عذاب‌ کفار ‌در‌ روز رستاخیز ‌اینکه‌ ‌است‌ ‌که‌ قیافه‌ و صورت‌های‌ آنان‌ بعلت‌ گناهانی‌ ‌که‌ کرده‌اند ذلیل‌، و ‌به‌ عبارت‌ دیگر: سر افکنده‌ خواهند ‌بود‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) یعنی‌ صاحبان‌ ‌اینکه‌ صورت‌ و قیافه‌ها ‌در‌ دنیا فعالیت‌های‌ زیاد و ‌غیر‌ مشروعی‌ کردند، رنج‌ و تعب‌های‌ ‌غیر‌ مشروع‌ و فراوانی‌ بردند. ولی‌ ‌برای‌ چند صباح‌ دنیا ‌بود‌. نه‌ ‌برای‌ ‌خدا‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) ‌یعنی‌ صاحبان‌ ‌آن‌ وجوه‌ گرفتار آتشی‌ میشوند ‌که‌ فوق‌ العاده‌ سوزنده‌ میباشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
5) نوشابه‌ای‌ ‌که‌ ‌به‌ آنان‌ داده‌ میشود آب‌ جوشنده چشمه دوزخ‌ خواهد ‌بود‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
6) اینگونه‌ افراد دوزخی‌ طعامی‌ ندارند مگر ضریع‌. ‌إبن‌ عباس‌ میگوید:

پیامبر اعظم‌ اسلام‌ صلّی‌ اللّه‌ ‌علیه‌ و آله‌ میفرمود: ضریع‌ چیزی‌ ‌است‌ ‌در‌ دوزخ‌ شبیه‌ ‌به‌ خار، ‌که‌ ‌از‌ صبر (بفتح‌ صاد و کسر باء ‌که‌ عصاره درخت‌، ‌ یا ‌ گیاه‌ دنیوی‌ ‌است‌) تلخ‌تر، ‌از‌ مردار بدبوتر، ‌از‌ آتش‌ سوزنده‌تر‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) ضریع ‌که‌ معنایش‌ گفته‌ شد نه‌ دوزخیان‌ ‌را‌ فربه‌، و نه‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ ‌از‌ گرسنگی‌ بی‌نیاز میکند. [ نظرات / امتیازها ]
 » خسروانی
1) 1‌-‌ آیا حدیث‌ غاشیه‌ (‌یعنی‌ روز ‌که‌ شدائد و اهوال‌ ‌آن‌ مردم‌ ‌را‌ فراگیرد) بتو رسیده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) در‌ اینروز صورتها خوار و زبون‌ و دچار خزی‌ و هوان‌ خواهند ‌بود‌‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ (‌اینکه‌ کافران‌ ‌در‌ دنیا ‌برای‌ ‌خدا‌ عملی‌ نکردند و ‌خود‌ ‌را‌ بتعب‌ و نصب‌ نینداختند) ‌در‌ آتش‌ بعمل‌ و تعب‌ مشغول‌ و ‌با‌ غل‌ و زنجیرها دست‌ بگریبان‌اند‌-‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) ‌-‌ ‌اینکه‌ جماعت‌ داخل‌ آتش‌ سوزان‌ داغی‌ خواهند شد ‌که‌ جگر دشمنان‌ ‌خدا‌یا ‌ اینها ملازم‌ سوختن‌ ‌در‌ آتشی‌ هستند ‌در‌ غایت‌ حرارت‌. [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ (‌پس‌ ‌از‌ آنکه‌ عطش‌ ‌آنها‌ بمنتها درجه‌ رسید) ‌از‌ چشمه‌ آبی‌ ‌که‌ حرارت‌ ‌آن‌ ‌در‌ منتهی‌ درجه‌ ‌است‌ بآنها مینوشانند (چنانکه‌ فرمود حمیم‌، ‌آن‌). [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ خوراک‌ ‌آنها‌ ‌هم‌ جز ‌از‌ ضریع‌ نیست‌ (و ‌آن‌ خاری‌ ‌است‌ ‌که‌ بآن‌ شبرق‌ گویند و اهل‌ حجاز آنرا ضریع‌ نامند و چون‌ خشک‌ شود پلیدترین‌ خوراک‌ ‌است‌ ‌که‌ چهارپایان‌ ‌هم‌ ‌از‌ ‌آن‌ نمی‌چرند. [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ ضریع‌ نه‌ چاق‌ میکند و نه‌ رفع‌ گرسنگی‌ میکند ‌از‌ کسی‌. [ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
1) ‌به‌ نام‌ خدای‌ رحمان‌ رحیم‌

1‌-‌ آیا حکایت‌ روز فراگیرنده‌ ‌به‌ تو رسیده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) 2‌-‌ چهره‌هایی‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ذلیل‌ هستند. [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ کار کننده‌ و زحمت‌ بیننده‌ می‌باشند. [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ ‌به‌ آتش‌ شدید داخل‌ می‌شوند. [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ ‌از‌ چشمه جوشان‌ آشامیده‌ می‌شوند. [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ ‌برای‌ ‌آنها‌ طعامی‌ نیست‌ مگر ‌از‌ ضریعی‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ ‌که‌ فربه‌ نمی‌کند و گرسنگی‌ ‌را‌ فرو نمی‌نشاند. [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدتقی مدرسی
1) آیا خبر قیامت‌ ‌به‌ تو رسیده‌ [ نظرات / امتیازها ]
2) چهره‌هایی‌ ‌در‌ ‌اینکه‌ روز خواری‌ دیده‌ ‌است‌.»

چهره‌های‌ ‌ایشان‌ ‌را‌ گرد خواری‌ و خشوع‌ ذلت‌ و نومیدی‌ پوشانده‌ [ نظرات / امتیازها ]
3) کار کنندگان‌ و رنجوران‌ (‌در‌ ‌اینکه‌ جهان‌).»

گفتند ‌که‌ ‌اینکه‌ کار کردن‌ و رنج‌ بردن‌ ‌در‌ دنیا ‌است‌، زیرا ‌که‌ ‌در‌ آخرت‌ دیگر کار و عمل‌ نیست‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) به‌ آتش‌ سوزنده‌ می‌رسند و ‌آن‌ ‌را‌ می‌چشند. [ نظرات / امتیازها ]
5) ‌از‌ چشمه‌های‌ بسیار داغ‌ ‌به‌ ‌ایشان‌ می‌نوشانند.» [ نظرات / امتیازها ]
6) خوراکی‌ جز ضریع‌ ندارد.» [ نظرات / امتیازها ]
 » محمدجواد نجفی
1) 1‌-‌ ای‌ پیامبر (ص‌) آیا خبر وحشتناک‌ قیامت‌ بتو رسیده‌ ‌است‌! [ نظرات / امتیازها ]
2) -‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ‌است‌ ‌که‌ صاحب‌ چهره‌هائی‌ خجل‌ و سر افکنده‌اند [ نظرات / امتیازها ]
3) 3‌-‌ دچار رنج‌ و مشقت‌ خواهند ‌بود‌ [ نظرات / امتیازها ]
4) 4‌-‌ آتش‌ سوزان‌ دوزخ‌ ‌را‌ میچشند [ نظرات / امتیازها ]
5) 5‌-‌ ‌از‌ آب‌ جوشان‌ بآنان‌ مینوشانند [ نظرات / امتیازها ]
6) 6‌-‌ طعامی‌ ‌برای‌ ‌ایشان‌ نیست‌ مگر ضریع‌ (‌یعنی‌ علف‌ خاردار و بدبوی‌ دوزخ‌) [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ ‌آن‌ طعام‌ نه‌ انسان‌ ‌را‌ چاق‌ و نه‌ ‌از‌ گرسنگی‌ بی‌نیاز میکند [ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
1) آیا حادثه ی عظیم قیامت که بسیار فراگیر و پوشاننده است به تو رسیده است ؟ [ نظرات / امتیازها ]
2) ( چه بسیار ) چهره هایی که در آن روز (قیامت از شدت ترس و شرمساری ) فرو افتاده و خاشع گشته اند . [ نظرات / امتیازها ]
3) چهر ه هایی که تلاش بیهوده ی دنیا یشان آنان را خسته و رنجور کرده است . [ نظرات / امتیازها ]
4) (همانها ) در آتش سوزاننده ی جهنم داخل می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
5) از آب داغ و جوشان چشمه های جهنم به آنان می نوشانند. [ نظرات / امتیازها ]
6) طعام آنان چیزی جز خار خشکیده و بد بوی جهنم نیست . [ نظرات / امتیازها ]