از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید اﻋﺮاب ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  رعنا سليمان عباسي
اعراب
 توضيح : وَ:واو عاطفه /مَا:حرف نفی/ تَفَرَّقَ:فعل ماضی نفی
الَّذِینَ:موصول/جمله" أُوتُوا الْکِتَابَ"صله
أُوتُوا:فعل ماضی مبنی/مجهول.واو ضمیر متصل در محل نصب، نائب فاعل/ الْکِتَابَ:اسم منصوب/مفعول به
إِلَّا:حرف تحقیق
مِنْ بَعْدِ:جار و مجرور/ تَفَرَّقَ"متعلق آن/بَعْد:مضاف
مَا:اسم موصول/مضاف الیه- جمله"جَاءَتْهُمُ الْبَیِّنَةُ"صله برای "ما"
جَاءَتْهُمُ:فعل ماضی و"هم" ضمیر متصل در محل نصب مفعول به
الْبَیِّنَةُمرفوع/فاعل ﴿٤
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حسن حميدي سولا - نرم افزار ترنم وحی
وَ «واو عطف»
ما «حرف نفی غیر عامل»
تَفَرَّقَ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری»
الَّذِینَ «فاعل مرفوع یا در محل رفع»
أُوتُوا «فعل ماضی مبنی بر ضمه ظاهری» «واو محذوفی که در محل رفع می باشد نائب فاعل است»
الْکِتابَ «مفعول به منصوب یا در محل نصب»
إِلاَّ «حرف استثناء»
مِنْ «حرف جر(محلی از اعراب ندارد)»
بَعْدِ «اسم مجرور یا در محل جر»
ما «ح.مصدری»
جاءَتْهُمُ «فعل ماضی مبنی بر فتحه ظاهری» «(ت)تأنیث» «هاء ضمیر متصل در محل نصب مفعول به»
الْبَیِّنَةُ «فاعل مرفوع یا در محل رفع» [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  آسيه افشار - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏30، ص: 378 الإعراب:
(الواو) عاطفة (ما) نافیة (إلّا) للحصر (من بعد) متعلّق ب (تفرّق)، (ما) حرف مصدریّ ..
و المصدر المؤوّل (ما جاءتهم البیّنة) فی محلّ جرّ مضاف إلیه.
جملة: «ما تفرّق الذین ...» لا محلّ لها معطوفة على الابتدائیّة.
و جملة: «أوتوا ...» لا محلّ لها صلة الموصول (الذین).
و جملة: «جاءتهم البیّنة» لا محلّ لها صلة الموصول الحرفیّ (ما). [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه هندياني - تدبر شخصی
تفرق: جمله فعلیه، فاعل: الذین
اوتوا: صله الذین و محلی از اعراب نداردو ضمیر واو در اوتوا عاید صله می باشد.
اوتوا: جمله ی فعلیه مجهول. نایب فاعل: ضمیر واو در اوتوا. کتاب مفعول به
الکتاب: مفعول به دوم منصوب
من بعد: جار و مجرور متعلق به تفرق
جاءت: جمله فعلیه، فاعل: هی مستتر، مفعول: هم
هم: مفعول به محلا منصوب
البینة: فاعل و مرفوع. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.