لیست پیام های سيد محمد جعفري
از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
  سوره عادیات آیه 1 - موشک
سوگند به مرکبهای بسیار سریع!
این قسم میتواند به حمل و نقل سریع والسیر امروزی باشد
مثال این مرکبهای سریع که در ادامه آیات به بیرون آمدن آتش و دود از آنها اشاره میکند(نوعی وسیله که حرکت آن یا در پیمایش قدمهای آن آتش از پی آن پدید آید)
میتوان به هواپیماها و موشکها و تانکها و وسایل نقلیه امروزی اشاره کرد که هم سرعت زیاد دارند و هم از آنها دود خارج میشود
توضیح : لطفا ذهن خود را پرواز دهید ، آیات قرآن حد و مرز نمیشناسد چون از خداوند متعال عالم بی منتها بر ما نازل شده است و معانی آیات میتواند چند وجهی باشد و این ارائه معنی از بنده شاید درست و شاید نادرست باشد ، اما نزدیک هست
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : با توجه به آیه شریفه و دنیای امروز موضوع اصلی : اسباب- وسائط
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 91 - قدرت و علم خدا
خداوند در تمام این حالات و زمانها از او اطلاع کامل دارد
و میخواهد این را برساند که او در محدوده امر خداست و نزدیکترین ها به خداست
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف موضوع اصلی : مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف)
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : موضوع اصلی، خداوند است.
  سوره کهف آیه 24 - أَن یَشَاء الله
کلمه أَن یَشَاء الله ٧ بار در قرآن کریم تکرار شده است که بدین شرح می باشد:
سوره انعام(٦) / آیه ١١١
سوره اعراف(٧) / آیه ٨٩
سوره یوسف(١٢) / آیه ٧٦
سوره کهف(١٨) / آیه ٢٤
سوره مدثر(٧٤) / آیه ٥٦
سوره انسان(٧٦) / آیه ٣٠
سوره تکویر(٨١) / آیه ٢٩
قالب : لغوی گوینده : سید محمد جعفری
منبع : جمع آوری خودم اگر کاملم کنید ممنون میشم موضوع اصلی : آیات خاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 69 - إن شاء الله
کلمه إن شاء الله ٦ بار در قرآن کریم تکرار شده است که بدین شرح می باشد:
سوره بقره /آیه ٧٠
سوره یوسف / آیه ٩٩
سوره کهف /آیه ٦٩
سوره قصص /آیه ٢٧
سوره صافات / آیه ١٠٢
سوره فتح /آیه ٢٧
قالب : لغوی گوینده : سید محمد جعفری
منبع : www.hawzah.net موضوع اصلی : آیات خاص
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 88 - پاداش خوبان
اینکه در یک آیه هم غیبت هم قوم هم واگذاری قوم به ذوالقرنین انجام میشود ولی صحبت ذوالقرنین در این موضوع با دو آیه آمده نکته ای دارد،
اینکه در مقابل هر اختیاری که خدا به او داده در این موضوع با امّا شرحی بر آن آورده که هم به لحاظ شکلی زیباست و هم این شرح که در دو آیه آمده.
علت استفاده از "هر که" میتواند این باشد که به تک تک قوم توجه دارد و از حالات همه به اذن خدا مطلع است .
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف موضوع اصلی : آخرالزّمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : مربوط به آیات 86 تا 88 سوره مبارکه کهف است.
  سوره سجدة آیه 5 - امر از آسمان به سوی زمین
وقتی این اطلاعات را کنار هم قرار میدهیم میبینیم همین معنی یعنی اینکه اگر زلزله ای که برای عذاب بر قومی وارد میشود از آسمان و از فواصلی دور بر زمین وارد شده ، که هر چه فاصله نزدیکتر باشد اتفاقی که برای هدف آن امر پیش میاید هم مخرب تر است چنانچه اگر از فاصله ٨٠٠٠سال نوری نزدیکتر باشد و زمین دقیقا در هدفش باشد اثری که بر نقطه تابش یافته میگذارد بسیار مخرب خواهد بود، قسمت بعدی آیه کنایه از بازگشت همه به سوی خداست که شاید منظور اصلی این آیه به اتفاقی نزدیک به ظهور و یا قیامت دلالت کند(جالب اینجاست که به سرعت نور هم در این آیه اشاره شده که بحث را به GRB ها نزدیکتر میکند)
توضیح : این دو سایت مطالبی را جمع آوری کرده اند:
http://www.viewzone.com/gravitywavesx.html
http://www.etheric.com/GalacticCenter/GRB.html
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : با استناد به زمان GRB ها و زلزله ها موضوع اصلی : آسمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 87 - عذاب بدها
(اینکه او هیچ انذار و بشارتی نمیدهد یعنی حجت بر آنها تمام شده و مطمینا ذوالقرنین بعد از حضرت محمد (ص) خاتم پیامبران است و او انسان کامل است) با توجه به قدرتی که خدا به ذوالقرنین داده که از پیامبران هم بالاتر است او به همه میگوید اما هر که ستم کرده به ازایش ما عذابش خواهیم کرد و سپس وقتی به سوی خدا بازمیگردد خدا هم او را عذابی انکار ناپذیر خواهد کرد( این برای عصر غیبت است یعنی از همان ابتدای غیبت امام مهدی (عج) تا الان و بعد تا ظهورشان)
توضیح : عذاب و پاداش بدون صحبت قبلی البته این یعنی همه حرفها قبلا توسط پیامبران به مردم رسیده (خدا برای قوم نوح ٩٠٠سال صبر کرد و عذابی نبود و به نوح (ع) هم اجازه عذاب و پاداش نداد و فقط او باید مردم را هدایت میکرد ، ولی اینجا یک چیز غیر عادی در مقایسه با سایر انبیا و اولیای الهی را شاهد هستیم)
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف موضوع اصلی : آخرالزّمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 86 - غیبت
(اینکه ابتدا غروب و بعد طلوع ذکر شده باز مطلب را به امام مهدی (عج) نزدیکتر میکند) تا خواهد رسید زمان غروب خورشید(اشاره به غیبت) و غروب را اینگونه یافت که چشم در آب گل آلود میبیند(کنایه از غیبت) و قومی که در آن زمان بودند(منظور امت غیبت ) ، ما گفتیم(خدا با ذوالقرنین صحبت میکند این که مستقیم یا غیر مستقیم زیاد مهم نیست مهم اصل صحبت است) ای صاحب دو امت(عصر) اختیار تام داری هر کاری میخواهی با اینان انجام دهی چه خواهی عذابشان کنی یا به نیکی بینشان رفتار کنی(این مال توست و من این مال را به تو دادم و همه امورشان در دست توست)این قدرت بسیار زیادی است که در اختیار ذوالقرنین قرار گرفته و نشان میدهد او عادی نیست حتی از حضرت سلیمان هم قویتر است
توضیح : این که تا ذوالقرنین به این قوم میرسه دستور بر عذاب و پاداش میدهد عجیب نیست؟ هیچ انذار و بشارتی نمیده تا میرسه حرف آخر رو میزنه ، این یعنی حجت تمام شده یعنی زمان بعد از خاتم انبیا است
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف موضوع اصلی : زمان
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 85 - سفر زمان
پس از آن قدرت استفاده کرد. (همه این آیات مربوط به ذوالقرنین از اشاره آینده آیه ٨٣ بهره میبرند و این به معنی انجام این امور در آینده نسبت به زمان نزول این آیات است)
توضیح : سبب منظور سفر در زمان است چون ابعاد بالاتر هم در اختیار اوست و او سبب همه چیز را دارد برای درک این موضوع به قدرت موجود سه بعدی نسبت به موجود دو بعدی توجه فرمایید
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف موضوع اصلی : نصرت - یاری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
  سوره کهف آیه 84 - سبب همه چیز
همه زمین را مسخر امر او کردیم و دخل و تصرف در همه چیز را به او دادیم. یعنی اگر لشکر ابرهه امریکا در طبس شکست خورد احتمالا او به اذن خدا از قدرتش استفاده کرده و هزاران مورد دیگر
توضیح : به نظر سبب در آیات دیگر که منظور استفاده ذوالقرنین از قدرتش است منظور سفر زمانی باشد
قالب : تفسیری گوینده : سید محمد جعفری
منبع : کتاب ذوالقرنین نوشته جناب آقای عبدالله مستحسن(اسم مستعار است، ایشان علاقه ای به شهرت ندارند، استاد دانشگاه) با تصرف موضوع اصلی : نصرت - یاری
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.