اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (106 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " عبرت است

در بخش مبانی عبرت دانشنامه ویکی فقه آمده است در سایه اندیشه، محسوسات معنادار می‌شود و حالتی در انسان به وجود می‌آید که از ظواهر عبور نموده، به معنای بلند و کشف حقایق دست می‌یابد و در واقع به نوعی بصیرت می‌رسد. این «بصیرت» ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها را برای وی معلوم می‌کند و راهنمای عمل و رفتار بیرونی او می‌گردد، همچنین این دانشنامه طبیعت و دنیا را سرای عبرت می¬داند، از طرف دیگر تسخیر طبیعت و تسلّط بر آن نیازمند مطالعۀ این سرا است، حال، چنانچه این مطالعه هر چه وسیعتر و عمیق¬تر باشد انسان از سطح ادراکات حسّی عبور نموده¬ و به مرتبه معنایی پدیده-های طبیعی می¬رسد. خداوند در قرآن کریم به عبرت آموزی از مظاهر طبیعی چون آب، باد، دریاها، و … دعوت می کند و آن ها را آیات الهی می خواند تا بندگان راه به سوی شناخت او بیابند و به روز رستاخیز ایمان آورند و از شگفتی¬هایی که در موجودات جهان می¬بینند درس توحید بیاموزند. اگر انسان به راستگویی خداوند یقین داشته باشد در حقیقت، در مواجهۀ با طبیعت چشمانش به درستی گشوده و به بصیرت می¬رسد و از ظواهر امور می¬گذرد و باطن امور را می¬بیند و از آن عبور نموده و به مغز آن که توحید است دست می¬رسد، در چنین وضعیتی است که اعتماد به طبیعت و همزیستی و تعامل با آن عاقلانه و پند آموز می¬شود و چنانچه چنین اعتمادی وجود نداشته باشد از ضررهای متصوّره در امان نخواهد بود.
در نظام توحیدی اسلام جهان مادی و طبیعت وسیله¬ای است تا به انسان کمک کند که از مبداء حیوانی ناطق به مقصد انسانی الهی برسد و در این راه گام بردارد، در چنین نظامی مَثَل انسان مَثَل راننده¬ای می¬تواند باشد که خودروی او طبیعت و هستی است و در اختیارش قرار دارد، چنین راننده¬ای موظّف است با مراقبت¬های ضروری از ایجاد مشکل در کار خودرو جلوگیری و به خود اجازه ندهد با دخالت¬های غیر کارشناسی شده و خودسرانه باعث شود تا خودرو در مسیر حرکت به سمت مقصد دردسر ساز شود و حتّی از دست¬یابی به آن باز ماند، حال اگر رانندۀ چنین خودروئی از خود عبور نکند و به این بصیرت نرسد که به مسائل ایمنی خودرو مثل کمربند ایمنی و رعایت سرعت مجاز اهمیّت دهد از سرنوشت دیگران عبرت نگرفته است و بطور قطع و یقین دچار همان سرنوشتی می¬شود که دیگران در اثر عمل نکردن به نکات فوق دچار شدند. چنین است که انسان جاهل و غوطه¬ور در فساد اخلاق در مواجهه با طبیعت برای تسلّط بر آن نمی¬تواند مدّعی باشد از طبیعت عبور نموده و بر آن تسلّط یافته است و اگر هم تسلّطی در کار است خود را دچار مشکل نموده و یا برای خود دردسر ساخته و در حقیقت اقدام به نابودی خود کرده است، و در نتیجه آن شود که به جای بقاء و تعالی انسانِ الهی براحتی در ویکی پدیا راجع به انقراض بشر صحبت کند و بگوید:
"می‌توان انقراض بشر در آینده‌ای نزدیک را به سه صورت بررسی کرد،
الف) نابودی جهان به وسیله بمب¬های اتمی
ب) نابودی جهان به وسیله عوامل طبیعی همانند بدی آب و هوا (عصر یخبندان) یا گرد بادهای عظیم یا آتشفشان¬های فعال بسیار بزرگ که این وقایع خود مشکلاتی برای نوع بشر بوجود می‌آورد و خطر از بین رفتن آن‌ها را محتمل می‌سازد.
ج) بیماریهای واگیردار و عفونی که فقط ممکن است تعداد کمی از انسان‌ها از این بیماری جان سالم به در برند."
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " مکنت است
بسم الله الرحمن الرحیم
انا مکنا له فی الارض و اتیناه من کل شی سببا(آیۀ 84 سوره کهف)
معنی:
الف) آیت الله مشکینی: همانا ما او را در روی زمین قدرت دادیم و از هر چیزی ( که اراده می کرد ) اسباب و وسایلی ( مانند دانش و توان و امکانات ) در اختیار او نهادیم
ب) آیت الله مکارم شیرازی: ما به او در روی زمین ، قدرت و حکومت دادیم و اسباب هر چیز را در اختیارش گذاشتیم.
ج) جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان): ما به او برای حکومت در زمین توانایی بخشیدیم و از هر چیزی که او را به اهدافش برساند وسیله ای به او عطا کردیم .
چنین قدرتی به تسخیر طبیعت و تسلّط بر آن توسط انسان ختم می¬شود و مشخصات این قدرت بر اساس آیات قرآن عبارت هستند از:
الف) پرهیز از گناه، (انعام/6) آیا ندیده اند که چه بسیار مردمى را که پیش از آن ها بودند هلاک کردیم ؟ مردمى که به آن ها در زمین توانایى هایى داده بودیم که به شما آن توانایى ها را نداده ایم، و ابرهاى پرباران به سویشان گسیل کردیم تا باران هاى سودمند بر آن ها فروریزند، و نهرهاى بسیارى را پدید آوردیم که از زیر خانه ها و قصرهایشان روان بود، سپس آن ها را به سبب گناهانشان نابود کردیم و پس از آن ها مردمى دیگر پدید آوردیم.
ب) ناسپاسی، (اعراف/10) و همانا ما شما را در زمین سکونت دادیم، و براى شما در آن اسباب زندگى نهادیم. شما اندک سپاسگزارى مى کنید.
ج) حقیقت¬جویی،(یوسف/21) آن مردى که او را خرید و از اهالى مصر بود، چون در سیماى یوسف نشانه عظمت دید، به همسرش گفت: تو خود امور او را برعهده بگیر و منزلتش را نیکو بدار، امید است براى ما در کارهاى مهم سودمند باشد یا او را به فرزندى اختیار کنیم. بدین سان یوسف را در آن سرزمین جاى دادیم و به او قدرت و مکنت بخشیدیم تا کارهایى را که مورد نظر ما بود به انجام رسانیم و به او تعبیر رؤیاها و تحلیل رخدادها را بیاموزیم، و خدا بر کار خود چیره است، ولى بیشتر مردم این حقیقت را نمى دانند.
د) پاداش نیکوکاران، (یوسف/56) و این گونه به یوسف در آن سرزمین قدرت دادیم که هر جاى آن مى خواست منزل مى گزید. هر که را بخواهیم از رحمت خود برخوردار مى سازیم و پاداش نیکوکاران را تباه نمى کنیم.
ح) دادن زکات و امر به معروف و نهی از منکر(حجّ/41) همآن ها که اگر در زمین به ایشان قدرت دهیم تا بتوانند روش زندگى اجتماعى خود را برگزینند، جامعه اى تشکیل مى دهند که همگان در آن نماز را برپا مى دارند و زکات مى پردازند و به آنچه شایسته است فرمان مى دهند و از آنچه ناشایسته است نهى مى کنند. و قطعاً خدا مؤمنان را یارى مى کند و آن ها را بر کفرپیشگان پیروز مى کرد چرا که فرجام امور از آن خداست.
و) انکار آیات نیست ( احقاف/26) و قطعاً ما به آن ها ( قوم عاد ) در چیزهایى توانایى داده بودیم که به شما کفرپیشگانِ مکّه در آن ها چنان توانایى نداده ایم. و براى آن ها گوش ها و چشم ها و قلب ها قرار داده بودیم تا بدانها چاره اندیشى کنند و شرّ و بلا را از خود بگردانند، ولى گوش ها و چشم ها و دل هایشان آن گاه که آیات ما را انکار کردند هیچ به کارشان نیامد و عذابى که مسخره اش مى کردند بر آن ها فرود آمد. اینک شما کفرپیشگان را که قدرتى کمتر از آن ها دارید چه چیز از عذاب خدا ایمنى بخشیده است.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " و پرداخت وام بصورت قرض¬الحسنه
یکی از عوامل اصلی تولید ثروت در یک جامعه طبیعت و منابع طبیعی شامل جنگل¬ها، مراتع، معادن و غیره است و آحاد جامعه در اثر تسخیر و بهره¬برداری از آن¬ها به ثروت می¬رسند، خداوند با بیان " سَخَّرَلَکُم " این کار یا این راه را مجاز می-داند و هموار ساخته است امّا، برای جلوگیری از وقوع پدیده انباشت ثروت پرداخت وام بصورت قرض الحسنه تجویز شده است.
پرداخت وام، صاحب سرمایه مى‏تواند مقدارى از سرمایه‏اش را به عنوان وام در اختیار نیازمندان قرار دهد تا کارى را در زمینه‏هاى اقتصادى شروع کند چه همیشه انسانهایى هستند که توانایى انجام کار را دارند ولى سرمایه‏اى ندارند و اگر سرمایه‏اى در اختیارشان قرار گیرد مى‏توانند تولید کنند به همین اسلام به پرداخت وام قرض الحسنه بسیار تشویق مى‏کند. خداوند مى‏فرماید: "من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا کیست که‏- 2، حدید 11" خداوند قرض الحسنه دهد. و نیز مى‏فرماید ان تقرضوا الله قرضا حسنا یضاعفه لکم و یغفرلکم‏"تغابن-17،اگر به خداوند قرض الحسنه دهید برایتان دو برابرش خواهد داد و شما را مى‏آمرزد، امام علیه‏السلام پس از ذکر آیه: من ذا الذى یقرض الله قرضا حسنا مى‏فرماید: ولم یستقر ضکم من قل، استقر ضکم وله خزائن السموات و الارض و هو الغنى الحمید - 3، خطبه‏ها، 182،خداوند از روى تنگدستى و نادارى از شما وام نمى‏گیرد بلکه در حالى از شما وام مى‏گیرد که گنجینه آسمانها و زمین از آن واست و بى نیاز و ستوده است، با صداى بلند به صاحبان سرمایه فریاد بر مى‏آورد: لله اباوکم فقدموا بعضا یکن لکم قرضا و لا تخلفوا کلا فیکون فرضا علیکم . خدا بر پدرانتان رحمت آورد بخشى را پیش فرستید تا از آن سود برید و همه را پس از خود مگذارید تا وزرو و بالتان گردد.- خطبه‏ها 194. بهتر است که صندوقهاى قرض الحسنه تأسیس شود و سرمایه هایى در اختیار افراد بى سرمایه قرار گیرد تا از آن استفاده بهینه کنند بد نیست به گزارشى که مدیر عامل بانک جهانى کانادا خانم روى ناک لاسکى تهیه کرده اشاره کنیم این گزارش حاکى از افزایش تولید سرانه ملى است و این پژوهشگر زن این افزایش را نتیجه کاهش میانگین بهره مى‏داند که موجب شده است اشخاص سرمایه‏هاى خود را به جریان بیندازد و از سود آن بهره‏مند شود و اگر فرض کنیم که وامهاى پرداختى بدون بهره باشد مطمئنا افزایش تولید سرانه ملى خیلى بیشتر از آنچه تصور مى‏کنیم خواهد بود.- رادیو کانادا،تاریخ 6/8/1996. اسلام با ترویج قرض الحسنه در میان مسلمان زمینه خوبى را براى بکارگیرى سرمایه فراهم مى‏کند بویژه براى افرادى که سرمایه‏اى در دست ندارند با گرفتن وام بتوانند از تلاش و تخصص خود نیز بهره ببرند. علاوه بر این وام قدرت خرید قشر ضعیف را بالا مى‏برد و وضع اقتصادى را بهبود مى‏بخشد این کارى است که کشورهاى بزرگ در حال حاضر انجام مى‏دهند آنان کشورهاى کوچک را تشویق مى‏کنند که براى بالا بردن قدرت خریدشان وام بگیرند و سود اصلى به کشورهاى بزرگ پرداخت کننده وام و فروشنده فرآورده‏هاى صنعتى بر مى‏گردد.