اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (64 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
" سَخَّرَلَکُم " قوام و اعتلای جامعه اسلامی
فقها به استناد آیۀ 141 از سورۀ مبارکه نساء استدلال می¬کنند که خداوند اجازه سلطه و ولایت غیر مسلمان را بر مسلمان نمی¬دهد، به علاوه سوره مبارکه انفال آیۀ 60 از مسلمانان می¬خواهد که برای حفظ جامعه اسلامی ، خود را به هر طریق ممکن مجهز کنند، چون امروز تسلّط بر منابع و تسخیر آن قدرت¬زا است، بر مسلمین است که همه علوم و فنون را که وسیله تأمین استقلال و قوام آن¬ها است فرا بگیرند، چرا در حالی¬که قرآن می¬فرماید کافران از هیچ نظر بر مؤمنان چیره نخواهد شد امروز تمام منابع ثروت مسلمان¬ها به دست همین کافران استخراخ می¬شود و از منافع آن¬ها بهره¬مند هستند و مسلمان¬ها از هر جهت وابسته به قدرت¬های غیر الهی آنان شده¬اند.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " برای دانایان خَشیَت الهی است
" سَخَّرَلَکُم " برای دانایان خَشیَت الهی است
زندگی انسان در مواجه با طبیعت و جهان هستی برای تسخیر آن با نوعی ترس همراه است، این ترس ریشه در علاقه و گرایش او به نظر کردن و تفکّر در پدیده¬های هستی و طبیعی، تلاش و کار برای کشف روابط علّی حاکم بر آن¬ها دارد که علاوه بر افزایش هرچه بیشتر معرفت و علم او به عظمت، پیچیدگی، ظرافت¬ها و دقایق مکشوفه، کوچکی انسان در مقابل آن¬ها را در او افزایش می¬دهد، این ترس ناشی از به فرجام نرسیدن تلاش نیست زیرا خداوند آن¬را با " سَخَّرَلَکُم " تضمین نموده است بلکه غفلت از مراقبت از ناچیز شمردن خود و عمل به وظایفش در برابر خالق این عظمت است، معرفت و شناختی که در یک گروه جرّاح اطاق عمل نسبت به حسّاسیت کارشان وجود دارد آن¬ها را با خوف و خشیتی همراه می¬کند تا مراقب باشند ذرّه¬ای تعلّل و سهل انگاری عواقب ناگواری به دنبال دارد، این خوف و خشیت یعنی بیداری، هوشیاری و شوق در کار. دنیا که اطاق عملی بزرگ برای مؤمنان و دانایان است انسان را به عظمت خلقت وعظیم و بزرگ بودن خالق آن آشنا می¬سازد، و از این¬رو است که طبق بیان آیه 28 سوره مبارکه فاطر از بندگان خدا تنها دانایانند که از او می ترسند نه جُهّال.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " خوبی است
" سَخَّرَلَکُم " خوبی است
انسان با تمامی پیشرفت علمی¬اش نه تنها مشکلات را حل نکرده بلکه شاهد بوجود آمدن مشکلات جدید است، زیرا شناخت لازم نسبت به هدف خلقت جهان و طبیعت و راه تعامل، همزیستی و تسخیر آن¬¬ها ندارد، اگر چنین بود در یک تعامل خوب با سایر اجزای عالم قرار می¬گرفت نه یک رابطه بد، اینکه بشر از گزندگان، درندگان، میکروب¬ها، ویروس¬ها، سیل¬ و زلزله به بدی یاد می¬کند برای این است که در همزیستی با چنین موجودات و پدیده¬هایی آن¬ها را روبرو و در تقابل با خود قرار داده است نه همراه خود، و چون در این رویارویی خود ساخته شکست خورده است و در اثر این شکست مرگ یا عضوی یا نیرویی را از دست داده، یا از راه رشد و رسیدن استعدادها به کمال بازمانده، از آن¬ها به بدی یاد می¬کند، درصورتی¬که اگر چنان رفتار می¬کرد که گزندگان موجب مرگ و بیماری نمی¬شدند بد نبودند، اگر آفت¬های نباتی موجب نابودی درختان یا میوۀ آن¬ها نمی¬شدند بد نبودند و اگر سیل¬ و زلزله¬ تلفات جانی و مالی ببار نمی¬آوردند بد نبودند و کفران نعمت و عذاب الهی همراه نداشت، بلکه چیزی جز سراسر گشایش و نعمت نبود، قرآن کریم تعامل خوب و بد با طبیعت و جهان هستی را در قالب سرگذشت گذشتگان به روشنی بیان داشته است، برای نمونه آیات 31 تا 45 سوره مبارکه کهف است که درس می¬دهد فخر فروشی، غرور و تکبّر، فراموشی خدا، ردّ رستاخیزو انکار ربّ¬الاسباب باعث شد نعمت¬های الهی نابود شود و ندامت را به دنبال داشته باشد. سردمداران مدرنیته غربی در جهان امروز هم دچار همان خصلت¬های بنیان کن شده و مسیر کفر را در پیش گرفته¬اند که به نابودی باغ زیبای هستی و طبیعت می¬انجامد، مشکل به حدّی جدیّ است که بعضی از دانشمندان جریان یاد شده، متوجّه و برای جلوگیری از وقوع خطر عظیم دست به دامان ادیان الهی شده¬اند.