اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (185 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - سَخَّرَلَکُم " حقّ بشر است
سَخَّرَلَکُم " حقّ بشر است
مبدأ پیدایش آفرینش، خداوند متعال است. قرآن کریم حمد و ستایش را مخصوص خداوندی دانسته است که خالق آسمان¬ها و زمین است.«الحَمدُلِلَهِ الَّذِی خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَ الأرضَ…» (انعام، ۱)، بنابراین پدیده¬ها و آفریده¬ها از حسن و زیبایی آفرینشی برخوردارند. زیبایی و حسن آفرینشی موجودات ناشی از آن است که آنها در بستر عدالت آفریده شده¬اند چنانکه رسول اکرم (ص) فرمود: «بالعدل قامت السموات و الأرض»؛ (بان ابی جمهور، ۱۴۰۵، ج۴، ص۱۰۳، ح۱۵۰) و اصولاً عدل ترازوی خداوند در امر آفرینش است. «وَ السّماءَ رَفَعَهَا وَ وَضَعَ المِیزَانَ» (الرحمن، ۷) و خلقت بر اساس حق که ملازم عدل است شکل گرفته است: «مَا خَلَقنَا السَّمَواتِ وَالأرضَ وَ مَا بَینَهُمَا إِلّا بِالحَقِّ…»؛ (احقاف، ۳) لذا خداوند بر اساس حق و عدالت هر موجودی که شایستگی آن¬را داشت، از لطف خود بهره¬مند ساخت و آن¬را در مسیر تکامل خود هدایت فرمود.
آب، خاک، هوا، گیاهان،حیوانات و مناسبات بیولوژیک متعادل بین آن¬ها شکل دهندۀ محیط زیست طبیعی است. این سرمایۀ طبیعی موهبتی بزرگ است که خداوند متعال به بشر ارزانی داشته تا در تمامی ادوار تاریخ با عمران و آبادانی زمین همۀ انسان ها آن¬ها را تسخیر کرده ازآن بهره¬مند باشند، از این رو حق بهره¬مندی از آن¬را از طریق " سَخَّرَلَکُم " باید از مصادیق مهم حقوق بشر یاد نمود.
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " تمدّن ساز است

در زبان فارسی "فر" یعنی پیش و فرا، و"هنگ" یعنی یعنی راندن و به پیش بردن است. فرهنگ به معنی فرابردن،بالابردن و پیشرفت کردن است و با مفهوم تمدن بسیار نزدیک و از نظر لغوی مفهوم¬تر است. تمدن یا فرهنگ مجموعۀ درهم پیچیده ای از باورها، روش¬ها، دانش¬ها، ارزش¬های معنوی، سامانه¬های تولیدی، هنرها، قوانین، اخلاقیات، آداب و رسوم انسان¬هایی است که در هماهنگی با ویژگی¬های بوم شناختی )اکولوژیک( در یک سرزمین زندگی می کنند و سابقۀ آن به جوامع چادرنشین و قوانین زیستی پیچیده آن¬ها برمی¬گردد و با انقلاب کشاورزی، خانه سازی، و گسترش جوامع یکجا نشین ادامه یافته است. مهمترین ویژگی تمدّن یا فرهنگ پایبندی به ارزش¬ها و سازگاری با ویژگی¬های بوم¬شناختی و طبیعت است. تسلّط دنیای مدرن بر طبیعت بر سوداگری، سودگرایی، پول سالاری و بالاخره جهان¬خواری یا جهانی سازی بنا گردیده است، به نقل از شمس تبریزی چنین تسلّطی به فرموده شهاب¬الدین سهروردی سبب فتنه است و بریدن دست¬ها و سرها و می¬خواست تا معاملت خلق به چیزی دگر باشد، کشتندش، فلهذا مشاهده می¬شود علیرغم هشدار اندشمندان، در قرن جنگ (قرن بیستم) 160 میلیون انسان قربانی جنگ¬های سوداگرانه شدند. در مفهوم تمدّن سازگاری با معیارهای معنوی و پایداری طبیعت نهفته است و مبرِی از تهاجم و ویرانی طبیعت است.

  سوره ابراهیم آیه 32 - حیات طیبه هدف" سَخَّرَلَکُم " است
حیات طیبه هدف" سَخَّرَلَکُم " است
حیات طیبه عبارت از این است که "این زندگی در راه خدا و برای رسیدن به هدف های عالی باشد" . اما برای اینکه انسان به سمت هدف حرکت کند. زندگی راحت برای بشر لازم و ضروری است و اسلام با قوانین و مقررات خود انسان ها را به سمت رفاه و آسایش زندگی می برد اما این آسایش زندگی به خودی خود هدف نیست .
ای بسا انسان هایی که زندگی راحت دارند دغدغه معاش و شکم و آسایش ندارند اما از انسانیت هم بوئی نبرده¬اند ما اگر به احکام اسلامی عمل کنیم اگر جامعه اسلامی ایمان اسلامی را همراه کنیم همان چیزی اتفاق خواهد افتاد که بشریت در طول تاریخ به دنبال آن بوده است یعنی آسایش رفاه مادی همراه با تکامل و پیشرفت و عروج معنوی.
حیات طیبه یعنی ماده و معنا را با هم داشتن حیات طیبه یعنی آن ملّتی که تلاش می کند سازندگی می کند صنعت و بازرگانی و کشاورزی را به اوج میرساند قدرت علمی و تکنیکی پیدا میکند پیشرفت¬های گوناگون در همه جهت به دست میآورد اما در همۀ این حالات دل او هم با خداست و روز به روز هم با خدا آشنا تر میشود این هدف نظام اسلامی است این آن هدفی است که پیامبران اعلام کردند.
دشمنان اسلام فهمیدهاند که آنچه در آستین اسلام است چیست و از آن ترسیده اند. اگر می بینید با اسلام مبارزه می کنند این برای این است که می دانند اگر اسلام با دست باز مشغول سازندگی انسان ها بشود و افراد و جوامع انسانی را بسازد دیگر برای حنای تمدنها و قدرتهای مادی رنگی باقی نخواهد ماند.