اسدالله قاضی مرادی
[ همه نکته ها ] نکته های اسدالله قاضي مرادي (158 مورد)
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " و منظور مولانا

آنچه که منطق علم و معرفت درباره جهان اثبات کرده است این است که جهان را با همه اجزا و پدیده ها و روابط و دگرگونی هایش بشناسی ولی خود به شکل جزئی از آنها در نیائید، بدین ترتیب منطق علم و معرفت ما را به شناخت جهان و ایجاد دگرگونی در اجزا و پدیده ها و روابط آن توصیه می‌کند نه اینکه ما را جزئی از آن قرار بدهد . هر معرفتی که بخواهد از انگور برگردد و از شیره بخواهد که برای انگور شدن به عقب برگردد و به اندیشه جهان ساز آدمی دستور صادر کند که به سوی همان شیره برگردد که از انگور تحول یافته از غوره به وجود آمده، اعصاب و سلولهای مغز را تقویت نموده است، این علم و معرفت نیست بلکه جهل کشندۀ علم و معرفت است. منظور مولانا از لزوم اعراض از پدیده ها و زیبایی های جهان عینی در بیت:
ای غلامت عقل و تدبیر و هوش چون چنینی خویش را ارزان فروش!
نه این است که آنها را مورد شناسایی قرار ندهید بلکه می‌گوید ای انسان که عقل و تدبیر و هوش در استخدام تو قرار گرفته‌اند خود را به پدیده ها و زیبایی ها و سایر امتیازات جهان عینی مفروش که روزی فرا می رسد که خواهی گفت:
بی قدریم نگر که به هیچم خرید و من شرمنده ام هنوز خریدار خویش را
مرجع:
  سوره ابراهیم آیه 32 - " سَخَّرَلَکُم " تسخیرتوسط روح است نه تسخیرتوسط جسم
" سَخَّرَلَکُم " تسخیرتوسط روح است نه تسخیرتوسط جسم
انسان باید این معنی را در یابد که "من" محیط به این بدن است نخود بدن، زیرا ماده علم ندارد هیچ جزئی از اجزا عالم ماده احاطه و اطلاع ندارد، برگ های درخت از یکدیگر اطلاعی ندارند انگشت دست از سایر انگشت ها بی خبر است است و خلاصه هر جز مادی به سایر اجزاء ماده احاطه ندارد چون همه در عرض هم هستند و از این جهت مساویند. انسان موجودی است که خداوند در او استعداد احاطه به تمام مواد قرار داده است حتی علویات (علویّات جمع علویّ به ضمّ عین و کسر واو و تشدید یا. هر چیز منصوب به بالا مخصوصا کواکب)حرکت کره ماه را در می یابد می داند فلان روز درفلان ساعت و دقیقه و ثانیه در کجای فضا قرار گرفته و موشک را رها می سازد تا سه روز دیگر به ماه برسد از کره زهره و غیر او با خبر است خصوصیات کرات آسمانی و خواص موجودات زمینی، خشکی و دریایی را می تواند بفهمد اینها همه شاهد تجرد روح است.
خاک از هیچ چیزی اطلاعی ندارد یعنی ماده به طور کلی احاطه علمی پیدا نماید پس آدمی چیزیست فوق ماده که می تواند به همه مواد از عرش تا فرش احاطه پیدا کند، پس "من" یعنی ذات آدمی غیر از این بدن است بدن با مرگ متلاشی می شود نه ذات یعنی خود آدمی یا به تعبیر دیگر روح. برای روح مرگ نیست شما برای جاودان بودن آفریده شده برای از بین رفتن .

  سوره ابراهیم آیه 32 - شتاب علمی ضرورتی برای " سَخَّرَلَکُم " است
شتاب علمی ضرورتی برای " سَخَّرَلَکُم " است

از نظر قرآن موجودات طبیعی آیات (نشانه های) حق تعالی هستند و طبیعت شناسی باید به منزله آیت شناسی تلقی شود و ما را از آیات به صاحب آیات برساند که این خود هدف خلقت است. در قرآن کریم حدود ۷۸۰ بار لفظ علم و مشتقات آن به کار رفته است که نشان دهنده اهمیت علوم طبیعی از نظر اسلام برای خداشناسی است، تا راه نزدیکی به خدا با فراهم شدن توشه اقتدار و عزّت اقتصادی و فرهنگی هموار و پیموده شود، بر این اساس، خداوند با بیان ساختار و راهبرد " سَخَّرَلَکُم "، انسان را مطمئن نموده که ماهیت وجودیش از چنین قدرت تسخیر و تسلّطی تشکیل شده و می¬تواند تمام ابعاد طبیعیت را مطالعه کند و قادر به کشف اسرار خلقت است، پس باید جریان علمی بطور روز افزون تقویت شود و ضروری است تا شتاب آن افزایش یابد. از اینرو می¬توان علّت و العلل خواستار رهبر فرزانه انقلاب اسلامی درسخنرانی مورخ سوم بهمن ماه سال 97خود، مبنی بر خواستار ایجاد شتاب در حرکت علمی کشور را نتیجۀ چنین تفکّری دانست، زیرا هدف اصلی خدا شناسی و توحید است، ضمن آن که استقلال اقتصادی و اقتدار ملی کشور مسلمان ایران حاصل شده و تقویت می شود .