رضا محمدی تبار
[ همه پیام ها ] پیام های رضا محمدي تبار (2 مورد)
  سوره نساء آیه 15 - تکمیل احکام
او یجعل الله لهن سبیلا
برخی از احکام در حال کامل شدنند. چه در زمان پیغمبر و در حین نزول قرآن و چه بعد از پیغمبر. مثلا زکات بستن بر اسب توسط حضرت علی که بعد از نبی مکرم اسلام انجام شد. امام زمان هم که تشریف بیاورند، طبعا به اقتضای زمان و فکرت و فهم انسانها و رشد منطقیی که یافته اند، برخی احکام را تکمیل می کنند
  سوره بقرة آیه 113 - دانش واقعی و غیر واقعی
دانش واقعی به عمل کردن تکمیل و نمایان می شود و دانش غیر واقعی این است که کسی چیزی را بگوید و در عملش چیز دیگری باشد. مثل یهود و نصارایی که کتاب را تلاوت می کردند ولی قول و عمل تلاوت کتابشان با هم تناسب نداشت. بسا برخی از مسلمانان که تلاوت قرآن هم دارند، ولی در عمل کارهایشان همگی در تناقض با مفاد آیات قرآن کریم است.
[ همه نکته ها ] نکته های رضا محمدي تبار (9 مورد)
  سوره نساء آیه 101 - امنیت و حفظ جان
1- مسائل امنیتی و حفظ جان همواره لازم است.
2- در هر حال مراقب دشمنی کسانی که کفران نعمت آزادی و امنیت را می کنند باشید.
  سوره نساء آیه 100 - هجرت و منافعش
1- هجرت منافعی خدادادی و الهی و ثبت شده دارد.
2- هجرت باید به هدف تقرب به خدا و رسول و اعاظم و اولیای خدا باشد.
3- مردن در راه هجرت الهی، اجری به بزرگی مقام غفران و رحمت پروردگار دارد.
4- حرکت به این شکل به زندگی هدف و سمت و سو می دهد و انسان به زمانش مدیریت می کند و در راهی قدم بر می دارد که هیچ ثانیه ای از آن خسران و ضرر نیست.
  سوره نساء آیه 99 - امید و تلاش + میزان ویژه هر فرد
1- در هر حال باید امید به رحم و مروت و عدل و انصاف الهی داشت.
2- در روز حسابرسی وضعیت هر کس فرق می کند و هر کس با مقیاس و میزان خاصی سنجیده می شود.
[ همه سوال ها ] سوال های رضا محمدي تبار (1 مورد)
  سوره نساء آیه 15 - تفاوت امساک در آیات
آیا مساله امساک در این آیه با آیه 2 سوره طلاق یا بحث امساک در روزه گرفتن فرق دارد؟ چه فرقهایی دارد؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
[ همه ترجمه ها ] ترجمه های رضا محمدي تبار (21 مورد)
  سوره حمد آیه 1 -
به نام ایزد مهربان مهرورز
  سوره کوثر آیه 3 - رضا محمدی تبار
***ترجمه:
1- این است که بدخواه تو، بی پیوست است.
2- این است دشمن بدخواه تو، که پیرو و عقبه ای ندارد.
  سوره کوثر آیه 2 - رضا محمدی تبار
1- پس ویژه ی پروردگارت راز و نیاز کن و شتر بکش.
2- پس برای رضای خدا نماز بخوان و قربانی کن.
3- پس به شکرانه نعم الهی، نماز بخوان و قربانی کن.
4- پس به فاطمه از نای وجودت درود بفرست.
[ همه تفسیر ها ] تفسیر های رضا محمدي تبار (3 مورد)
  سوره نساء آیه 89 - رضا محمدی تبار
آنان آرزو می کنند و پیگیر این موضوع هم هستند که شما هم دقیقا به مانند ایشان ناسپاس و ناشکر و اهل گناه و نفاق و ریا و خدعه شوید، و (تلاش می کنند که) با آنها مساوی و برابر شوید (، بلکه به دنبال شریک جرم می گردند. پس از آنها برای خود سرپرستانی انتخاب نکنید و هرگز اجازه ندهید که احدی از این جرثومه های فساد، به عنوان ولی و سرپرست و مدیر شماها قرار گیرد. بلکه همه ی عمرتان را مبارزه با نفاق قرار دهید. چه نفاق درونی خودتان و چه دیگران. البته و صد البته که باید در گام اول به زنگ زدودگی خود بپردازید و سپس در پی اصلاح دیگران باشید. لکن در هر صورت همواره این مهم نیز به بهانه ی اینکه هنوز خود را اصلاح نکرده اید، فراموشتان نشود که زندگی و ماندن و بقا و حرکت و انسانیت به مبارزه در راه برقراری عدالت و ریشه کنی شرک و نفاق و خودپرستی هاست. این برخورد شدید با منافقان تا وقتی است که از خود کنده شوند و مسیر سیر الی الله را انتخاب کنند و راه توبه در پیش گیرند و در راه خدا هجرت نمایند و برادری خود را به عمل اثبات کنند و نه به حرف و حدیث. و برای تدبیر و نظام خداوندی، فاش و آشکار است که طبیعتا هم این کار را نخواهند کرد. لذا هر گاه از دریافتید که کماکان در نفاق خود استوارند، پس بر علیه آنها باشید، هر جا آنها را یافتید و آنها را در چنگال تحلیل های درست و بیدار کننده اسیر کنید! و از مبارزه ی بی امان با آنها باز نایستید و در صورت هر گونه احساس خطری، رسوایشان کنید و این گونه آنها را از لحاظ معنوی به قتل برسانید! و هرگز از میان آنها، حتی یک نفرشان را هم به عنوان سرپرست و مدیر و تدبیر کننده امورتان، اختیار نکنید.
  سوره نساء آیه 88 - رضا محمدی تبار
پس شما را ای مردمان و ای مسلمانان و ای کسانی که با قرآن این کتاب آسمانی مرتبط شده اید، چه می شود درباره منافقین؟ چرا دودستگی میانتان افتاده؟ در حالی که درباره ایشان، مطلب معلوم است و آنان، هرگز و در هیچ حالتی، به حق نیستند. پس چرا گروهی طرفدار و گروهی مخالف آنان شده اید؟ بلکه حق این است که همگی در زبان و اعتقاد و قلب و عمل و فعل و در همه ی امورتان با آنها مخالف باشید و از آنها تبری جویید و بدانید که حال آنها این است که خدا آنها را به پاداش دستاوردشان و عملکردشان و از این شاخه به آن شاخه پریدنشان و اقبالشان به شرک و گناه و معلوم نکردن تکلیف خودشان با خود و خدایشان، از لحاظ ظاهر و باطن، واژگون نموده! (و اینها برای همیشه زمین خورده ی الهی هستند.) آیا می خواهید کسی را که خداوند بی لیاقتی شان را برای هدایت تشخیص داده و گمراهشان کرده، هدایت کنید؟! طبعا از دست شما چنین کاری بر نمی آید. چرا که کسی را که خدا گمراه کند هرگز برای او راهی (برای هدایتش) نمی یابی. اصلا راهی نیست که شما بخواهید زرنگ باشید و آن راه را پیدا کنید. خدا هم به بسته شدن راهها عالم است و هم به باز کردن راهها و هم به همه چیز دیگر. وقتی پای خدا در امری در میان باشد، یعنی بقیه بی نقشند. و خدا در همه امور نقش دارد و امر همه مسائل در دست اوست. پس به فکر خویشتن خویش باشید که مبادا رشحات کفر و نفاق در عمق جان شما هم نفوذ کرده باشد. تلاشتان برای حال خودتان باشد.
  سوره نساء آیه 87 - رضا محمدی تبار
معبودی جز خدای یکتا و یگانه نیست. هم او که یگانه است و رقیب و نظیری ندارد، مطمئنا همه ی شما را در روز ظهور حق و بطلان اباطیل و در روز رستاخیزی که در او هیچ شک و تردیدی نیست، گرد هم آورده و از حال نیک و بد هم مطلعتان می کند. هان ای نفوس سرکش: از گناه بپرهیزید و به فکر آبروریزی و حسرتی باشید که در آن روز موعود خواهید داشت. و هان ای نفوس بلاخیز و مطمئنه و متقی و امتحان شده: به ثواب و احسان و کردار مثبتتان ادامه دهید و آن روز موعود را که ان شاء الله در آن سرافراز خواهید بود، به عنوان مشوقی کوچک در برابر رضایت پروردگار که مشوق اصلی شماهاست، در نظر بگیرید و در کارهایتان ثابت قدم تر باشید. و بر هیچ کس و به ویژه افرادی که در پی حقیقتند پوشیده نیست که خدا، از همه در سخن رانی و ایراد سخن و گفتن نکات و پیش بینی اوضاع، راستگوتر و دقیق تر نیست. پس سخنانش را جدی بگیرید.
[ همه لغت ها ] لغت های رضا محمدي تبار (1 مورد)
  سوره نساء آیه 15 - فکرت خودم
موت : مرگ ؛ مردن
 توضيح : کلمه ی موت شکل نامودبانه یا خیلی نه خوب از برای مردن و مرگ و اینهاست. در جای دیگر داریم که مصیبة الموت. همچنین عرب برای نفرین از موت استفاده می کند. مثل الموت لصدام. یعنی مرگ بر صدام..