از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید پیام ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  اثبات جسمانی بودن معاد
9) معاد جسمانى است زیرا سخن از قبر است. {بعثر ما فى القبور} (در آیه‏اى دیگر مى‏فرماید: «یبعث من فى القبور» (حج/7)) [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 570 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : معاد گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  تشویق به اسب سواری
11) مسلمانان باید اسب سوار و چابک باشند. (در سوگند به نفس اسب، نوعى تشویق به اسب سوارى هدفدار است.) {و العادیات ضَبحا} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 570 قالب : تفسیری موضوع اصلی : مسلمانان گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  یاد قیامت، عامل هشدار
9) یاد قیامت، عامل هشدار به ناسپاسان و مال پرستان است. {أفلا یعلم اذا بعثر ما فى القبور} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 571 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  کشف اسرار در قیامت
10) روز قیامت اسرار درونى کشف و حسابرسى خواهد شد. {حصّل ما فى الصّدور} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 571 قالب : اعتقادی موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  معنای خبیر بودن خداوند
11) خداوند بر افکار و اعمال ما آگاهى کامل دارد. («خبیر» به معناى آگاهى از ظاهر و باطن است) {انّ ربّهم بهم... لخبیر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 571 قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  ظهور صفت خبیر
11) خداوند در دنیا نیز به امور مردم آگاه است، امّا در قیامت، این خبیر بودن براى همه ظاهر مى‏شود. {یومئذ} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 571 قالب : تفسیری موضوع اصلی : قیامت گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی
  بیان دلیل حسابرسى دقیق در قیامت
11) چون خداوند خبیر است، حسابرسى او نیز دقیق است. {یومئذ لخبیر} [ نظرات / امتیازها ]
منبع : تفسیر نور: ج10، ص: 571 قالب : تفسیری موضوع اصلی : صفات خداوند گوینده : حجت الاسلام و المسلمین قرائتی