از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
9) آیا نمی داند هنگامی که آنچه در قبرهاست برانگیخته شود ( روز قیامت ) ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه هاست ( از ایمان و کفر و فضایل و رذایل در نامه عمل و در میان مردم ) روشن و جدا گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
11) به یقین پروردگارشان به حال آنها در آن روز آگاه است؟! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
9) آیا نمی داند در آن روز که تمام کسانی که در قبرها هستند برانگیخته می شوند ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در درون سینه هاست آشکار می گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
11) در آن روز پروردگارشان از آنها کاملًا با خبر است! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
9) آیا نمی داند که روزی ( برای جزای نیک و بد اعمال ) از قبرها بر انگیخته می شود؟ . [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در دلها ( از نیک و بد پنهان ) است همه را پدیدار می سازد . [ نظرات / امتیازها ]
11) محققا آن روز پروردگار بر ( نیک و بد ) کردارشان کاملا آگاه هست ( و به ثواب و عقابشان می رساند ) . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
9) آیا آدمی نمی داند که روزی آنچه ( از مردگان ) در دل قبرهاست همه بیرون ریخته می شود؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در دلها پنهان است همه را پدیدار سازند؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) محققا آن روز پروردگارشان ( نیک و بد کردار ) آنها کاملا آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
9) مگر نمی داند که چون آنچه در گورهاست بیرون ریخته گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه هاست فاش شود ، [ نظرات / امتیازها ]
11) در چنان روزی پروردگارشان به [ حال ] ایشان نیک آگاه است؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
9) آیا نمی داند که ناسپاسی خدا پیامدی ناگوار دارد ؟ آن روز که دفن شدگانِ در گورها برانگیخته می شوند . [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه هاست همه فاش می گردد . [ نظرات / امتیازها ]
11) به یقین ، آن روز پروردگارشان به آنان آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
9) آیا نمی داند هنگامی که آنچه در گورهاست برانگیخته شود. [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه هاست پدیدار گردد ، [ نظرات / امتیازها ]
11) بی تردید در آن روز پروردگارشان نسبت به آنان آگاه است [ و بر پایه اعمال نیک و بدشان به آنان پاداش و کیفر دهد. ] [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
9) نداند که روزی رود چون به گور
برانگیخته می شود از قبور
[ نظرات / امتیازها ]
10) به دلهایشان آنچه بودست راز
همه فاش گردد در آن روز باز [ نظرات / امتیازها ]
11) بود آگه از کارشان کردگار
در آن سخت هنگام روز شمار [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
9) Weiß er denn nicht? Wenn durchwühlt wird, was in den Gräbern ist,
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) und herausgeholt wird, was in den Brüsten ist,...
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) ihr Herr wird an jenem Tag ihrer wahrlich Kundig sein.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
9) Məgər o bilmirmi ki, qəbirlərdə olanlar (dirilib) çıxardılacağı;
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) Ürəklərdə olanlar faş ediləcəyi zaman
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) Həmin gün Rəbbi onları (özlərinin bütün əməllərindən) xəbərdar edəcəkdir (cəzalarını verəcəkdir)!
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
9) کیا اسے نہیں معلوم ہے کہ جب مفِدوں کو قبروں سے نکالا جائے گا [ نظرات / امتیازها ]
10) اور دل کے رازوں کو ظاہر کردیا جائے گا [ نظرات / امتیازها ]
11) تو ان کا پروردگار اس دن کے حالات سے خوب باخبر ہوگا [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
9) پس آیا او نمى داند که وقتى آنچه در قبرها است برانگیخته شود. [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه ها است مشخّص گردد، [ نظرات / امتیازها ]
11) در آن روز پروردگارشان قطعاً به آنان آگاه است؟ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- سومالی محمد عبدالله
9) Miyuuna ogayn Marka Xabaalaha waxa ku jira la soo bixiyo.
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) Laabaha waxa ku qarsoonna la muujiyo.
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) In Eebohood Maalintaas ogyahay.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
9) तो क्या वह जानता नहीं जब उगवला लिया जाएगा तो क़ब्रों में है [ نظرات / امتیازها ]
10) और स्पष्ट अनावृत्त कर दिया जाएगा तो कुछ सीनों में है [ نظرات / امتیازها ]
11) निस्संदेह उनका रब उस दिन उनकी पूरी ख़बर रखता होगा [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
9) Non sa che, quando sarà messo sottosopra quello che è nelle tombe
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) e reso noto quello che è nei petti,
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) il loro Signore, in quel Giorno, sarà ben informato su di loro?
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
9) Оё намедонад, ки чун он чӣ дар гӯрҳост, зинда гардад,
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) ва он чӣ дар дилҳо ниҳон аст, ошкор шавад,
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) Парвардигорашон дар он рӯз аз ҳолашон огоҳ аст.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
9) E, vallë, a nuk e di ai (njeriu), kur do të përzihen (ringjallen) ata që gjenden në varreza
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) dhe kur të dali në shesh ajo që është në zemra (e mira dhe e keqja),
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) Zoti i tyre, me siguri, atë Ditë do të dijë çdo gjë për ta.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آیتی
9) آیا نمى‌داند که چون آنچه در گورهاست زنده گردد،
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در دلها نهان است آشکار شود،
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) پروردگارشان در آن روز از حالشان آگاه است؟
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
9) 9. Knows he not that when the contents of the graves are poured forth) [ نظرات / امتیازها ]
10) 10. And that which is in the breasts shall be made known) [ نظرات / امتیازها ]
11) (11. Verily, that Day their Lord will be Well-Acquainted with them.)
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
9) مگر نمى‌داند وقتى که خفتگان قبور برخیزند [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه [از کفر و ایمان‌] در سینه‌هاست فاش گردد [ نظرات / امتیازها ]
11) در آن روز پروردگارشان به آنها کاملا آگاه است [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
9) Apakah ia tidak mengetahui balasan dari perbuatannya itu, sehingga tidak tahu bahwa ketika seluruh jasad dibangkitkan dari kubur dan apa yang ada di dalam dada--yang telah tercatat dalam daftar perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk--itu dikumpulkan? [ نظرات / امتیازها ]
10) Apakah ia tidak mengetahui balasan dari perbuatannya itu, sehingga tidak tahu bahwa ketika seluruh jasad dibangkitkan dari kubur dan apa yang ada di dalam dada--yang telah tercatat dalam daftar perbuatan mereka, yang baik maupun yang buruk--itu dikumpulkan? [ نظرات / امتیازها ]
11) Sesungguhnya Tuhan Pemelihara dan Pencipta mereka benar-benar Maha Mengetahui segala perbuatan dan pembalasan mereka pada hari kebangkitan dan perhitungan. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
9) Does he not then know when what is in the graves is raised, [ نظرات / امتیازها ]
10) And what is in the breasts is made apparent? [ نظرات / امتیازها ]
11) Most surely their Lord that day shall be fully aware of them. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
9) آیا انسان نمى‏داند که وقتى آنچه در گورهاست برانگیخته شود [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه‏هاست فاش شود. [ نظرات / امتیازها ]
11) همانا خداوند در آن روز به کارشان آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
9) پس مگر نمی‌داند هنگامی که آنچه در گورهاست برانگیخته و بیرون ریخته گردد، [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه‌هاست به‌خوبی برون آورده شود؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) در چنان روزی بی‌گمان پروردگارشان به (حال) ایشان به‌راستی آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
9) آیا نمیداند ‌که‌ مبعوث‌ میشود آنچه‌ ‌در‌ قبور ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
10) و بیرون‌ شود آنچه‌ ‌در‌ سینه‌ها ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
11) بتحقیق‌ پروردگار بآن‌ روز آگاه‌ ‌است‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
9) かれは墓の中のものが発き出される時のことを知らないのか。
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) また胸の中にあるものが,暴露されるのを。
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) 本当に主は,その日,かれらに就いて凡て知っておられる。
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
9) 9‌-‌ آیا نمی‌داند ‌که‌ مسئول‌ ‌است‌ وقتی‌ ‌که‌ انسانها برانگیخته‌ شوند. [ نظرات / امتیازها ]
10) 10‌-‌ و ‌به‌ دست‌ آید آنچه‌ ‌در‌ سینه‌هاست‌. [ نظرات / امتیازها ]
11) 11‌-‌ حقا ‌که‌ پروردگارشان‌ ‌در‌ ‌آن‌ روز ‌به‌ حال‌ ‌آنها‌ آگاه‌ ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدلله
11) ce jour-là, certes, leur Seigneur sera Parfaitement Connaisseur d'eux?
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
9) Ne sait-il donc pas que lorsque ce qui est dans les tombes sera bouleversé,
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) et que sera dévoilé ce qui est dans les poitrines,
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  احمد يوسفي - احمد یوسفی
9) آیا همین انسان نمی داند (پس از مرگ ) آنچه در قبرهاست (برای حساب و کتاب )بر انگیخته می شود . [ نظرات / امتیازها ]
10) و آن فکر و اندیشه هایی که در سر داشته نهان خواهد شد . [ نظرات / امتیازها ]
11) محققا پروردگارشان در آن روز (بدون توجه به گذشت زمان ) بر کردارشان آگاه است . [ نظرات / امتیازها ]
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
9) Bilmez mi ki o, kabirler içindekiler dışarı fırlatıldığında,
﴿٩﴾
[ نظرات / امتیازها ]
10) Göğüslerin içindekiler derlenip toplandığında,
﴿١٠﴾
[ نظرات / امتیازها ]
11) Hiç kuşkusuz, o gün, Rableri onlardan iyice haberdar olacaktır.
﴿١١﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر جوامع جلد 6 ابو على ابن الحسن الطبرسى
9) آیـا نـمـى دانـد کـه روزى تـمـام آنـچـه در قبرهاست زنده مى شود. [ نظرات / امتیازها ]
  سيد حيدر غضنفري - کلاس تدبر
9) آیا این انسان کنودنمیداند روزی از قبرها بر انگیخته میشوند. [ نظرات / امتیازها ]
10) و ما فی الصدور او آشکار میگردد؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) یقینا ای انسان آن روز(قیامت)پروردگار شما به اعمال و کردار شما آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
9) آیا انسان هیچ نمی‌داند هنگامی که، آنچه در گورها است، بیرون ریخته و برانگیخته شود؟ [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه‌ها است، فاش و هویدا شود؟ [ نظرات / امتیازها ]
11) همانا در آن هنگام، پروردگارشان به خوبی از احوال‌شان آگاه است. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند
10) 100: 10. e reso noto quello che è nei petti, [ نظرات / امتیازها ]
 » اسپانیایی
9) 100: 9. ¿No sabe, acaso, que cuando lo que hay en las sepulturas sea vuelto al revés [ نظرات / امتیازها ]
10) 100: 10. y se haga público lo que hay en los pechos, [ نظرات / امتیازها ]
11) 100: 11. ese día, su Señor estará, ciertamente, bien informado de ellos? [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
9) پس آیا [سرانجام را] نمى‌داند آنگاه که آنچه را در گورهاست زیر و رو کنند و برآرند«9» [ نظرات / امتیازها ]
10) و آنچه در سینه‌هاست- از ایمان و کفر و خیر و شرى که ورزیده‌اند- فرادید آرند«10» [ نظرات / امتیازها ]
11) هر آینه پروردگارشان در آن روز بدیشان- به اعمال و پاداش آنان- آگاه است.«11» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
9) آیا این انسان (ناسپاس و دلباخته‌ی دارائی) نمی‌داند: هنگامی که آنچه در گورها است بیرون آورده می‌شود (و مردگان زنده می‌گردند) [ نظرات / امتیازها ]
10) و هنگامی که آنچه در سینه‌ها (از کفر و ایمان و نیّت خوب و بد) است (از میان دفاتر اعمال) جمع‌آوری می‌گردد و به دست می‌آید. [ نظرات / امتیازها ]
11) در آن روز بدون شکّ پروردگارشان (از احوال آنان و اعمال ایشان) بسیار آگاه است (و پاداش و کیفرشان را می‌دهد؟). [ نظرات / امتیازها ]
 » المانی
9) 100: 9. Weiß er denn nicht, daß wenn der Inhalt der Gräber bloßgelegt wird, [ نظرات / امتیازها ]
10) 100: 10. Und das, was in den Herzen ist, offenbar wird, [ نظرات / امتیازها ]
11) 100: 11. Daß ihr Herr (allein) an jenem Tage sie am besten kennt? [ نظرات / امتیازها ]
 » اندونزی
11) 100: 11. sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka. [ نظرات / امتیازها ]
 » ایتالیایی
9) 100: 9. Non sa che, quando sarà messo sottosopra quello che è nelle tombe [ نظرات / امتیازها ]