از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید لغت ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
  مرضيه اسدي - ابوالفضل بهرامپور
9) أَ فَلا یَعْلَمُ : پس آیا نمی داند [ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر روشن جلد 16 علّامه حسن مصطفوی (ره
9) بعثر :
 توضيح : بعثر:مبعوث شود [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - استاد ابوالفضل بهرام پور
9) بعثر : زیر و رو شد [ نظرات / امتیازها ]
10) حصل : به دست آورده شد، استحصال شد [ نظرات / امتیازها ]
11) یومئذ : در آن روز [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - استادخرمدل
9) «بُعْثِرَ» : بیرون آورده شد و زنده گردید [ نظرات / امتیازها ]
10) «حُصِّلَ» : به دست آورده شد. جمع گردید. [ نظرات / امتیازها ]
11) «خَبِیرٌ» : بسیار آگاه و باخبر [ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه
9) ما فی القبور : آنچه در گورهاست [ نظرات / امتیازها ]
9) إذا بعثر : آنگاه که برانگیخته شود [ نظرات / امتیازها ]
9) افلا یعلم : آیا پس نمی داند [ نظرات / امتیازها ]
10) ما فی الصدور : آنچه در دلهاست [ نظرات / امتیازها ]
10) حصل : آشکار می گردد ، خارج و ظاهر می شود [ نظرات / امتیازها ]
11) خبیر : دانا، آگاه [ نظرات / امتیازها ]
  مسعود ورزيده - تفسیر نمونه
9) بعثر : زیر و رو کردن و بیرون آوردن
 توضيح : بعثر از ماده بعثرة ( بر وزن منقبة ) در اصل به معنى زیر و رو کردن و بیرون آوردن و استخراج نمودن است ، و از آنجا که به هنگام احیاى مردگان ، قبرها زیر و رو مى‏شود ، و آنچه در درون آنها است ظاهر مى‏گردد ، این تعبیر در آیات فوق در مورد رستاخیز به کار رفته است [ نظرات / امتیازها ]
10) حصل : یرون آوردن مغز از پوست است
 توضيح : حصل از ماده تحصیل در اصل به معنى بیرون آوردن مغز از پوست است ، همچنین به تصفیه معادن ، و خارج کردن طلا و امثال آن از سنگ معدن اطلاق مى‏شود ، سپس در معنى وسیعى یعنى مطلق استخراج و مجزا ساختن به کار رفته است
[ نظرات / امتیازها ]