از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
6) اما کسی که عمل های وزن شده اش سنگین و پرارج باشد ( عقاید و اعمالش نیک باشد ) ، [ نظرات / امتیازها ]
7) پس او در یک زندگی رضایت بخش خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت الله مکارم شیرازی
6) امّا کسی که ( در آن روز ) ترازوهای اعمالش سنگین است ، [ نظرات / امتیازها ]
7) در یک زندگی خشنودکننده خواهد بود! [ نظرات / امتیازها ]
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
6) اما کسی که اعمالش نزد خدا سنگین وزن و دارای ارزش باشد . [ نظرات / امتیازها ]
7) او در عیشی رضایت بخش خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد الهی قمشه‌ای
6) پس عمل هر کس را در میزان حق وزنی باشد ، [ نظرات / امتیازها ]
7) او در بهشت به آسایش و زندگانی خوش خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مهدی فولادوند
6) امّا هر که سنجیده هایش سنگین برآید ، [ نظرات / امتیازها ]
7) پس وی در زندگی خوشی خواهد بود! [ نظرات / امتیازها ]
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
6) ] در آن روز اعمال مردم سنجیده می شود ، [ پس کسی که اعمالش وزین و شایسته است ، [ نظرات / امتیازها ]
7) او در زندگیِ خوش و پسندیده ای خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
 » حجت الاسلام انصاریان
6) اما هرکس اعمال وزن شده اش سنگین و باارزش است [ نظرات / امتیازها ]
7) پس او در یک زندگی خوش و پسندیده ای است ، [ نظرات / امتیازها ]
  مرضيه اسدي - امید مجد
6) در آن روز هر کس به میزان حق
ورا کفه سنگین بود در طبق
[ نظرات / امتیازها ]
7) بهشت است بهر وی آراسته
پس او هست در عیش دل خواسته [ نظرات / امتیازها ]
  حاجيه تقي زاده فانيد - آلمانی آصف بولدرم
6) Was nun jemanden angeht, dessen Waagschalen schwer sind,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجعه آذری ziya bunyadov
6) (O gün) tərəzisi ağır gələn (yaxşı əmələri pis əməllərdən çox olan) kimsə,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) (Cənnətdə) xoş güzəran içində olacaq!
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- اردو
6) تو اس دن جس کی نیکیوں کا پلّہ بھاری ہوگا [ نظرات / امتیازها ]
7) وہ پسندیدہ عیش میں ہوگا [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه- راهنما
6) پس هر کس که اعمال وزن شده اش سنگین (با ارزش) باشد;
[ نظرات / امتیازها ]
7) او در زندگىِ موردپسندى خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Hindi
6) फिर जिस किसी के वज़न भारी होंगे, [ نظرات / امتیازها ]
7) वह मनभाते जीवन में रहेगा [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Italia
6) colui le cui bilance saranno pesanti
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) avrà una vita felice;
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه Tajik
6) Аммо ҳар кӣ паллаи некиҳои тарозуяш вазнин бошад,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Пас ӯ дар айши писандида бошад.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آلبانی
6) Atij (njeriut), veprat e mira të të cilit rëndojnë në peshojë
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) ai do të jetë në jetën e kënaqur (në jetën e përhershme),
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه آیتی
6) اما هر که کفّه ترازویش سنگین باشد،
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) در یک زندگى پسندیده است.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابن کثیر انگلیسی
6) 6. Then as for him whose Balance will be heavy,) [ نظرات / امتیازها ]
7) (7. He will live a pleasant life.) [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه ابوالفضل بهرامپور
6) پس اما هر که وزنه اعمالش سنگین باشد [ نظرات / امتیازها ]
7) پس وى در یک زندگى رضایت بخشى است [ نظرات / امتیازها ]
7) so wird er in einem zufriedenen Leben sein.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه اندونزی
7) Maka, barangsiapa yang berat timbangannya, karena kebaikannya lebih banyak daripada kejahatannya, akan berada dalam kehidupan yang menyenangkan hati. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه انگلیسی-M.H. Shakir
6) Then as for him whose measure of good deeds is heavy, [ نظرات / امتیازها ]
7) He shall live a pleasant life. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه حجه الاسلام قرائتی
6) پس هر کس کفّه‏هاى (عمل خیرش در) ترازویش سنگین باشد، [ نظرات / امتیازها ]
7) پس او در زندگى رضایت بخشى است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه محمد صادق تهرانی
6) پس اما هر کس میزان‌هایش سنگین بود، [ نظرات / امتیازها ]
7) هم(او) در زندگی‌ای خوشایند است. [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه مصطفوی
6) پس‌ أمّا کسیکه‌ سنگین‌ ‌شده‌ ‌است‌ سنگینیهای‌ ‌او‌ ‌از‌ أعمال‌ نیکو [ نظرات / امتیازها ]
7) پس‌ ‌او‌ ‌در‌ زندگی‌ خوشنود کننده‌ای‌ ‌باشد‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) پس‌ ‌او‌ ‌در‌ زندگی‌ خوشنود کننده‌ای‌ ‌باشد‌‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » ترجمه-Japane
6) それで,かれの秤が(善行で)重い者は,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) 幸福で満ち足りて暮らすであろう。
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » علی اکبرقریشی بنابی
6) اما ‌هر‌ ‌که‌ میزانهایش‌ سنگین‌ ‌باشد‌ [ نظرات / امتیازها ]
7) 7‌-‌ ‌او‌ ‌در‌ زندگی‌ خوشایند ‌است‌ [ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدلله
7) il sera dans une vie agréable;
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
 » فرانسوی محمدحمیدله
6) quant à celui dont la balance sera lourde
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  فريد علي دوست اقدم - ترجمه ترکی استانبولی
6) İşte o gün, tartıları ağır basan kişi,
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) Evet o kişi, hoşnutluk verici bir yaşayış içindedir.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  رعنا سليمان عباسي - تفسیر جوامع جلد 6 ابو على ابن الحسن الطبرسى
6) (در آن روز) کسى که تـرازوهـاى اعـمـالـش سـنـگـین است . [ نظرات / امتیازها ]
7) در یک زندگى خشنودخواهد بود [ نظرات / امتیازها ]
  سيد مصطفي فاطمي کيا - سایت تسنیم
6) اما کسی که ترازوهای عملش سنگین است. [ نظرات / امتیازها ]
7) او در یک زندگی سراسر رضایت بخش خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
  محمدامين احمدي فقيه
6) در آن حال، هر کسی که سنجیده‌هایش سنگین و باارزش و درست باشد! [ نظرات / امتیازها ]
7) پس، در زندگانیِ دل‌پذیر، خشنود خواهد بود. [ نظرات / امتیازها ]
  نيره تقي زاده فايند - اسپانیایی
6) 101: 6. entonces, el autor de obras de peso [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. gozará de una vida agradable, [ نظرات / امتیازها ]
 » استاد مجتبوی
6) پس هر که ترازوى کردارش سنگین باشد- کارهاى با ارزش داشته باشد-،«6» [ نظرات / امتیازها ]
7) پس او در زندگانى پسندیده و خوشایندى است.«7» [ نظرات / امتیازها ]
 » استادخرمدل
6) کسی که ترازوی (حسنات و نیکیهای) او سنگین باشد. [ نظرات / امتیازها ]
7) او در زندگی رضایت بخشی بسر می‌برد. [ نظرات / امتیازها ]
 » المانی
6) 101: 6. Dann wird der, dessen Waage schwer ist, [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. Ein angenehmes Leben genießen. [ نظرات / امتیازها ]
 » اندونزی
6) 101: 6. Dan adapun orang-orang yang berat timbangan (kebaikan) nya, [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. [ نظرات / امتیازها ]
 » ایتالیایی
6) 101: 6. colui le cui bilance saranno pesanti [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. avrà una vita felice ; [ نظرات / امتیازها ]
 » بوسنی
6) 101: 6. Onaj u koga njegova dijela budu te{ka - [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. u ugodnu `ivotu }e `ivjeti, [ نظرات / امتیازها ]
 » پرتقالی
6) 101: 6. Porém, quanto àqueles cujas ações pesarem na balança, [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. Desfrutará de uma vida prazenteira. [ نظرات / امتیازها ]
 » تامیلی
6) 101: 6. எனவே, (அந்நாளில்) எவருடைய (நன்மையின்) நிறை கனத்ததோ- [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. அவர் திருப்தி பொருந்திய வாழ்வில் இருப்பார். [ نظرات / امتیازها ]
 » چینی
6) 101: 6. 至於善功的份量较重者 , [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. 将在满意的生活中 ; [ نظرات / امتیازها ]
 » خرمشاهی
6) در آن حال هر کس کفه‏ها[ى اعمال خیر]ش سنگینى کند (۶) [ نظرات / امتیازها ]
7) او در زندگانى پسندیده است‏ (۷) [ نظرات / امتیازها ]
 » لهستانی
6) 101: 6. Wtedy ten, którego szalki beda ciezkie, [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. zazna zycia przyjemnego; [ نظرات / امتیازها ]
 » مالایامی
6) 101: 6. അപ്പോള്‍ ഏതൊരാളുടെ തുലാസുകള്‍ ഘനം തൂങ്ങിയോ [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. അവന്‍ സംതൃപ്തമായ ജീവിതത്തിലായിരിക്കും. [ نظرات / امتیازها ]
 » مالزیایی
6) 101: 6. Setelah berlaku demikian, maka (manusia akan diberikan tempatnya menurut amal masing-masing); adapun orang yang berat timbangan amal baiknya, - [ نظرات / امتیازها ]
 » مجمع البیان
6) امّا آن کس که کارهاى سنجیده شده اش سنگین باشد، [ نظرات / امتیازها ]
7) - پس او در زندگى پسندیده اى است؛ [ نظرات / امتیازها ]
 » هلندی
6) 101: 6. Dan zal hij, wiens schalen zwaar zijn, [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. Een aangenaam leven genieten. [ نظرات / امتیازها ]
 » یوسفعلی
6) then, he whose balance (of good deeds) will be (found) heavy, (۶) [ نظرات / امتیازها ]
7) will be in a life of good pleasure and satisfaction. (۷) [ نظرات / امتیازها ]
 » کره ای
6) 101: 6. 그날 그의 선행이 무거운 자 는 [ نظرات / امتیازها ]
7) 101: 7. 안락한 삶을 영위할 것이나 [ نظرات / امتیازها ]
  جهانگير خانزاده - پیکتال
7) 101: 7. He will live a pleasant life. [ نظرات / امتیازها ]
  سينا خانزاده - غریب
6) then he whose deeds weigh heavy in the scale (۶) [ نظرات / امتیازها ]
7) shall live in a life which is pleasing, (۷) [ نظرات / امتیازها ]
  غلامرضا علي دوست اقدم - ترجمه روسی
6) И вот тот, у кого тяжелы весы, -
﴿٦﴾
[ نظرات / امتیازها ]
7) он в жизни блаженной.
﴿٧﴾
[ نظرات / امتیازها ]
  سمانه عباس نژاد - قرآن در خانه - مهدی محمودیان
6) پس هر که ترازوی او سنگین باشد [ نظرات / امتیازها ]
7) پس او در زندگانی پسندیده (بهشت جاوید) خواهد بود . [ نظرات / امتیازها ]
  آسيه افشار - ترجمه قرآن دهلوی - ج1 ص 1374
6) پس اما هر که گران باشد پله‏هاى حسنات او [ نظرات / امتیازها ]
 » کشف الاسرار و عده الابرار - ج10 ص590
7) او در عیشى است که پسندد آن را. [ نظرات / امتیازها ]
  عليرضا يعقوبي سورکي - تدبر درقران
6) پس کسى که اعمالش وزین و شایسته است ، [ نظرات / امتیازها ]
7) او در زندگىِ خوش و پسندیده اى خواهد بود [ نظرات / امتیازها ]