از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
و آنها را ( به خاطر باز بودن چشمشان ) گمان می کنی که بیدارند در حالی که خفته اند ، و ( در حال خواب ) آنها را به جانب راست ، و جانب چپ برمی گردانیم ( تا لباس و بدنشان نپوسد ) ، و سگشان هر دو دست خود را به آستانه غار گسترده است ، اگر بر آنها اطلاع یابی ( و از نزدیک ببینی ) مسلّما گریزان به آنها پشت می کنی و همه وجودت از آنان پر از ترس می شود. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
و ( اگر به آنها نگاه می کردی ) می پنداشتی بیدارند در حالی که در خواب فرو رفته بودند! و ما آنها را به سمت راست و چپ میگرداندیم ( تا بدنشان سالم بماند ) . و سگ آنها دستهای خود را بر دهانه غار گشوده بود ( و نگهبانی می کرد ) . اگر نگاهشان می کردی ، از آنان می گریختی و سر تا پای تو از ترس و وحشت پر می شد! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
چنان بودند که بیدارشان پنداشتی ولی خفتگان بودند. به پهلوی چپ و راستشان همی گرداندیم و سگشان بر آستانه دستهای خویش را گشوده بود ، اگر ایشان را می دیدی به فرار از آنها روی می گرداندی و از ترسشان آکنده می شدی . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
و آنها را بیدار پنداری و حال آنکه در خوابند و ما ( برای رفع خستگی ) آنان را به پهلوی راست و چپ می گردانیدیم و سگ آنها دو دست بر در آن غار گسترده داشت ، و اگر بر حال ایشان مطلع شدی از آنها گریختی و از هیبت و عظمت آنان بسیار هراسان گردیدی. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
و می پنداری که ایشان بیدارند ، در حالی که خفته اند و آنها را به پهلوی راست و چپ می گردانیم ، و سگشان بر آستانه [ غار ] دو دست خود را دراز کرده [ بود ] . اگر بر حال آنان اطلاع می یافتی ، گریزان روی از آنها برمی تافتی و از [ مشاهده ] آنها آکنده از بیم می شدی. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
و دیدگانشان را گشوده می بینی و آنان را بیدار می انگاری ، در حالی که خفته اند ، و ما آنها را از پهلوی چپ به راست و از پهلوی راست به چپ می گردانیم تا لباس و اندامشان در اثر تماس با زمین فرسوده نگردد ، و سگشان بر آستانه غار دو ساعدش را گسترده است . اگر بر آنها سر می کشیدی ، با حالت گریز از آنان روی می گرداندی و از مشاهده آنها آکنده از ترس می شدی . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
و آنان را گمان می کنی که بیدارند ، در حالی که خوابند ، و آنان را به جانب راست و جانب چپ می گردانیم ، و سگشان دو دستش را در آستانه غار گسترانیده است. اگر بر آنان آگاه می شدی از آنان روی برتافته و می گریختی و همه وجودت از [ دیدن ] آنان پر از ترس می شد. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - ترجمه خرمشاهی
و آنان را بیدار مى‏انگاشتى و حال آنکه خفته بودند، و ایشان را [از چپ‏] به راست و [از راست‏] به چپ مى‏گردانیم و سگشان بازوانش را بر درگاه غار گشوده بود، چون به ایشان مى‏نگریستى، پشت مى‏کردى و مى‏گریختى و از ایشان هراسان مى‏شدى‏
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
و آن ها را بیدار پنداشتى و حال آن که در خواب بودند و ما آنان را به پهلوى راست و چپ بر مى گردانیدیم و سگ آن ها دو دست بر آن غار گسترده داشت و اگر کسى بر حال ایشان مطّلع مى شد از آن ها مى گریخت و از هیبت و عظمت ایشان هراسان مى گردید [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" و آنها را بیدار می پنداشتی و [درحالکه] آنها خُفتگان بودند! ؛ و آنها را سمتِ راست و سمتِ چپ میگرداندیم ؛ و سگِ آنها دستهایِ خود را بر دهانهِ غار گشوده بود ؛ اگر بر آنها سَرَک می کشیدی قطعاً از آنها می گریختی و حتماً آکنده [از] ترس [و وحشت] از آنها می شدی! ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.