از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید صرف ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » الجدول فی 1 القرآن، ج‏1، ص: 251
(ترضى)، فیه اعلال بالقلب، أصله ترضی بضمّ الیاء، فلمّا جاءت الیاء متحرّکة بعد فتح قلبت ألفا. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(ملّة)، اسم بمعنى الدین أو الطریقة أو الشریعة، وزنه فعلة بکسر الفاء و سکون العین .. و قد أدغمت العین و اللام معا. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
(أهواء)، جمع هوى، مصدر هوی یهوى باب فرح، وزنه فعل بفتحتین .. و فی أهواء قلب لام الکلمة و هی الیاء همزة لمجیئها متطرّفة بعد ألف ساکنة، و أصله أهوای. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي - الجدول فی إعراب القرآن، ج‏1
(ترضى)، فیه اعلال بالقلب، أصله ترضی بضمّ الیاء، فلمّا جاءت الیاء متحرّکة بعد فتح قلبت ألفا.
(ملّة)، اسم بمعنى الدین أو الطریقة أو الشریعة، وزنه فعلة بکسر الفاء و سکون العین .. و قد أدغمت العین و اللام معا.
(أهواء)، جمع هوى، مصدر هوی یهوى باب فرح، وزنه فعل بفتحتین .. و فی أهواء قلب لام الکلمة و هی الیاء همزة لمجیئها متطرّفة بعد ألف ساکنة، و أصله أهوای. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.