از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
ماه حرام در مقابل ماه حرام است ( ماه های رجب ، ذو القعده ، ذو الحجّه و محرم محترم اند و نباید در آنها جنگید ، اما اگر کسی حرمت آن را شکست و شروع به جنگ کرد ، باید در همان ماه حرام با او جنگید ) و همه محترم ها ( مانند حرم ، مسجد الحرام ، جان و عرض مؤمن در مقابل هم اند و ) قصاص دارند ، پس هر که بر شما تعدّی کرد ( و احترامی را شکست ) شما هم به مانند آن بر او تعدّی کنید ، و از خدا پروا نمایید ( که از مرز مقابله به مثل تجاوز نکنید ) و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
ماهِ حرام ، در برابر ماهِ حرام! ( اگر دشمنان ، احترام آن را شکستند ، و در آن با شما جنگیدند ، شما نیز حق دارید مقابله به مثل کنید. ) و تمام حرامها ، ( قابلِ ) قصاص است. و ( به طور کلّی ) هر کس به شما تجاوز کرد ، همانند آن بر او تعدّی کنید! و از خدا بپرهیزید ( و زیاده روی ننمایید ) ! و بدانید خدا با پرهیزکاران است! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
اگر آنان حرمت ماه حرام را شکستند شما هم بشکنید چون خدا قصاص را در همه حرمت ها جایز دانسته پس هر کس بر شما ستم کرد شما هم به همان اندازه که بر شما ستم روا داشتند بر آنان ستم کنید و نسبت به ستم بیش از آن از خدا بترسید و بدانید که خدا با مردم با تقوا است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
ماه های حرام را در مقابل ماه های حرام قرار دهید ، که اگر حرمت آن را نگاه نداشته و با شما قتال کنند شما نیز قصاص کنید. هر که به ستم بر شما دست دراز کند او را از پای در آورید به قدر ستمی که به شما رسانده است ، و از خدا پروا کنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است ، و [ هتک ] حرمتها قصاص دارد. پس هر کس بر شما تعدّی کرد ، همان گونه که بر شما تعدّی کرده ، بر او تعدّی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقواپیشگان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
اگر آنان در ماه حرام با شما جنگ را آغاز کردند شما نیز با آنان بجنگید ، زیرا ماه حرام در برابر ماه حرام است ، و اگر حرمت مکّه و مسجدالحرام و ماه های حرام را شکستند شما نیز حرمت آنها را نادیده انگارید که حرمت ها قابل تلافی است . پس هر کس بر شما تعدّی کرد ، شما نیز به مثل آن بر او تعدّی کنید ، و از خدا پروا نمایید و در مقابله به مثل از حدّ تجاوز نکنید . و بدانید که خدا با پرواپیشگان است . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
ماه حرام در برابر ماه حرام است [ اگر دشمن حرمت آن را رعایت نکرد و با شما در آن جنگید ، شما هم برای حفظ کیان خود در همان ماه با او بجنگید. ] و همه حرمت ها دارای قصاص اند. پس هر که بر شما تعدّی کرد ، شما هم به مثل آن بر او تعدّی کنید ، و از خدا پروا نمایید ، و بدانید که خدا با پروا پیشگان است. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  فاطمه پورمحمدي
ماه حرام بماه حرام و حرمتها قصاص است پس کسى که تعدّى کرد
بر شما پس تعدّى کنید بر او بمانند آنچه تعدّى کرد بر شما و بترسید از خدا و بدانید که خدا با پرهیزکاران است‏ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
ماه حرام، در برابر ماه حرام است و شکستن حرمت حکم آنچه حرام مقرّر فرموده شده قصاص دارد: پس هر کس به شما و حقوق شما تعدّى و تجاوز کرد با او [به همان شیوه‏ى خودش مقابله و تلافى کنید] و از [نافرمانى اوامر] خداوندبپرهیزید و بدانید که خداوند پشتیبان پرهیزکاران است .. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه صفارزاده
ماه حرام، در برابر ماه حرام است و شکستن حرمت حکم آنچه حرام مقرّر فرموده شده قصاص دارد: پس هر کس به شما و حقوق شما تعدّى و تجاوز کرد با او [به همان شیوه‏ى خودش مقابله و تلافى کنید] و از [نافرمانى اوامر] خداوند

بپرهیزید و بدانید که خداوند پشتیبان پرهیزکاران است .. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه قرآن امید مجد
در این ماه ذى‏القعده خلف مرام اگر جنگ کردید نبود حرام‏

که اینست در پاسخ آن نبرد که کفار در ماه ذى‏القعده کرد

بود این قصاصى بر آنها روا که خود کرده بودند این با شما

اگر خصم بانگ تجاوز بزد همانقدر بر او تقابل سزد

بترسید همواره از کردگار بدانید با متقین است یار (194)
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  محمد به روز سعدآباد - بروجردی
ماههاى حرام را در مقابل ماههاى حرام قرار بدهید اگر کفار حرمت آنها را نگاه نداشتند و با شما جنگ کنند شما نیز مجازات کنید آنان را و هر که ستمى بشما بنماید بقدر آن ستم کنید باو و از خدا بترسید و بدانید که خداوند با پرهیزکاران است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جوامع الجامع
ماه حرام در برابر ماه حرام و تمام حرامها (قابل) قصاص است و (به طور کلّى) هر کس به شما تجاوز کرد، بمانند آن بر او تعدّى کنید و از خدا بپرهیزید (و زیاده‏روى ننمایید) و بدانید خدا با پرهیزکاران است [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  سيد علي بهبهاني - تفسیر نور
ماه حرام در برابر ماه حرام و (اگر دشمنان احترام آنرا شکستند و با شما جنگ کردند، شما نیز حقّ دارید مقابله به مثل کنید. زیرا) حرمت‏ها را (نیز) قصاص است وهرکس به شما تجاوز کرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى کنید و از خدا بپرهیزید (که زیاده‏روى نکنید) و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ايوب مرادي - ترجمه فرانسوی حمید الله
le mois sacré pour le mois sacré! - le talion s'applique à toutes choses sacrées. donc, quiconque transgresse contre vous, transgressez contre Lui, à transgression égale. et craignez Allah. et sachez qu'Allah est avec les pieux [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  ابراهيم چراغي - تفسیر نور
ماه حرام در برابر ماه حرام و (اگر دشمنان احترام آنرا شکستند و با شما جنگ کردند، شما نیز حقّ دارید مقابله به مثل کنید. زیرا) حرمت‏ها را (نیز) قصاص است وهرکس به شما تجاوز کرد، به مانند آن تجاوز، بر او تعدى کنید و از خدا بپرهیزید (که زیاده‏روى نکنید) و بدانید که خداوند با پرهیزگاران است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه علمدار .ب - تفسیر نور استاد خرمدل
‏ماه حرام در برابر ماه حرام است ( و اگر دشمنان احترام آن را نگاه نداشتند ، و در آن با شما جنگ کردند ، شما حق دفاع و مقابله با آنان را دارید و باکی نیست ) و ( حرمتشکنیهای ) مقدّسات دارای قصاص است ، هر که راه تعدّی و تجاوز بر شما را در پیش گرفت ، بر او همانند آن ، تعدّی و تجاوز کنید ( چه آغازکردن تعدّی و تجاوز ممنوع است ، لیکن در برابر آن دفاع از خویشتن و مبارزه برای اخذ قصاص آزاد است ) ، و از خشم خدا بپرهیزید و بدانید که خدا با پرهیزگاران است .‏

[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  حجت الاسلام سيد محمدرضا واحدي - حجه الاسلام سیدمحمدرضا واحدی
اگر آنان حرمت ماه‌ حرام را شکستند و با شما جنگیدند، شما نیز با آنان بجنگید که شکستن حرمت‌ها تلافی دارد و این جنگ به تلافیِ جنگ آنان در ماه حرام است. پس هر کس بر شما تعدّی کرد، شما نیز مانند خودش با او رفتار کنید و از خدا بپرهیزید و در مقابله به مثل، از حدّ لازم تجاوز نکنید و بدانید که خدا با پرهیزکاران است. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.