از آیه: تا آیه:
انتخاب سوره :
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، شما هم می توانید ترجمه ای در سايت ثبت کنید، تا با نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود.
 » آیت الله مشکینی
آن گاه که خواهرت ( در پی صندوق تو ) می رفت ( تا به عمّال فرعونیان که برای کودکی دایه می خواستند رسید ) و می گفت: آیا شما را بر کسی که کفیل ( حفظ و شیر دادن ) او می شود دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت بازگرداندیم تا دیده اش روشن شود و اندوه نخورد. و نیز شخصی ( از فرعونیان ) را کشتی ( و آنان تصمیم قتل تو را گرفتند ) پس ما تو را از آن اندوه نجات دادیم ، و ما تو را به آزمایش هایی آزمودیم ، پس سالیانی در میان اهل مدین ماندگار شدی ، آن گاه- ای موسی- بر طبق تقدیر ( ازلی ما و بر پایه کمالات نفسانی صالح بر مقام رسالت ) آمدی. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت الله مکارم شیرازی
در آن هنگام که خواهرت ( در نزدیکی کاخ فرعون ) راه می رفت و می گفت: «آیا کسی را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت می کند ( و دایه خوبی برای او خواهد بود ) !» پس تو را به مادرت بازگرداندیم ، تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد! و تو یکی ( از فرعونیان ) را کشتی اما ما تو را از اندوه نجات دادیم! و بارها تو را آزمودیم! پس از آن ، سالیانی در میان مردم «مدین» توقف نمودی سپس در زمان مقدّر ( برای فرمان رسالت ) به این جا آمدی ، ای موسی! [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » آیت‌الله موسوی همدانی (ترجمه‌المیزان)
و چون خواهرت رفت و گفت آیا شما را به کسی دلالت کنم که تکفل او کند؟ و به مادرت بازت آوردیم که دیده اش روشن شود و غم نخورد و یکی را کشتی و از گرفتاری نجاتت دادیم و امتحانت کردیم امتحانی دقیق و سالی چند در میان اهل مدین ماندی آن گاه ای موسی! به موقع بیامدی . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد الهی قمشه‌ای
آن گاه که ( از مادر دور افتادی ) خواهرت ( در پی تو ) روان بود ( تا تو را نزد فرعونیان یافت ) و می گفت: می خواهید یکی را که ( شیر و تربیت ) این طفل را تکفل کند به شما معرفی کنم؟ پس ما ( بدین وسیله ) تو را به مادرت برگردانیدیم تا به دیدار تو دیده اش روشن گردد و دیگر اندوه نخورد. و ( باز منّت دیگر آنکه ) یک نفر ( از فرعونیان ) را کشتی و ما از غم آن نیز تو را نجات دادیم و بارها تو را به امتحان و ابتلای سخت بیازمودیم ، پس چند سالی در میان مردم مدین زیستی تا آنکه حال ای موسی به موقع آمدی ( تا به مقام نبوت برسی ) . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » استاد مهدی فولادوند
آن گاه که خواهر تو می رفت و می گفت: آیا شما را بر کسی که عهده دار او گردد دلالت کنم؟ پس تو را به سوی مادرت بازگردانیدیم تا دیده اش روشن شود و غم نخورد ، و [ سپس ] شخصی را کُشتی و [ ما ] تو را از اندوه رهانیدیم ، و تو را بارها آزمودیم ، و سالی چند در میان اهل «مَدْیَن» ماندی ، سپس ای موسی در زمان مقدر [ و مقتضی ] آمدی. [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » جناب آقای صفوی (بر اساس المیزان)
آن گاه که خواهرت می رفت تا از تو خبر گیرد . متوجّه شد که فرعونیان می خواهند برای تو دایه ای انتخاب کنند . به آنان گفت : آیا شما را به کسی که سرپرستی او را برعهده گیرد راهنمایی کنم ؟ بدین ترتیب تو را به مادرت باز گرداندیم تا چشمش روشن گردد و اندوه نخورد . علاوه بر این ، در مرحله دیگر نیز نعمتی بزرگ به تو ارزانی داشتیم ، آن گاه که کسی از قِبْطیان را کشتی و بیم آن داشتی که تو را قصاص کنند; پس تو را از اندوه آن نجات بخشیدیم و همواره تو را آزمودیم ، پس چندین سال در میان مردم مدین ماندی ، تا این که ـ ای موسی ـ با مقدار فراوانی از علم و عمل که برای خود فراهم آوردی ، آمدی . [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » حجت الاسلام انصاریان
آن گاه که خواهرت به سوی کاخ فرعون رفت ، و گفت: آیا شما را به کسی که از این نوزاد سرپرستی کند ، راهنمایی کنم؟ پس تو را به مادرت برگرداندیم تا خوشحال و شاد شود و غم و غصه نخورد ، و کسی [ از فرعونیان ] را کُشتی و ما تو را از اندوه [ و نگرانی بر ارتکاب قتل آن مشرک ] نجات دادیم ، و چنان که باید امتحانت نمودیم ، پس سالیانی در میان اهل مدین ماندی ، سپس ای موسی! بر اساس تقدیر الهی [ برای انتخاب شدن به مقام پیامبری اینجا ] آمدی ، [ نظرات / امتیازها ]
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عطيه صفاري - سایت قران آنلاین

" As your sister was walking in the street She approached Firown`s men who were Looking for a nurse and said:" Shall I Show you a nurse who will suckle The baby and will take care of him?" Thus we returned you to your mother in Order that her heart might receive Tranquility through her eyes by seeing You and she should not grieve. Then[ when you grew up ]you Killed a man; and We saved you[ from The revenge of his heir ]and We tried You through a series of trials[ for The Divine Position and you fulfilled all ]Then you stayed a few years with The Madyan people, then you came Here to this Sacred Place as it was Ordained[ at the beginning ]for you O, Mussa! [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
1) رمضانی (داور) : ترجمه فارسی توسط خود سایت موجود می‌باشد. ترجمه‌های فارسی و انگلیسی را در فیشهای جدا ارسال کنید.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مجيد رعيتي - ترجمه منظوم مجد
ترا خواهـــرت کرد ، بس جستجو.......بدیدت بــه دربـــــار فــــرعون ، او
بگـــفتا بخواهـــید گویم چــه کس.......تواند بر این طــــفل باشد عسس
دهـــــد شیر و باشد مراقب از او.......کند تربـــیت طــفل را بس نـــــکو
تو بر مادرت بازگشــــتی چــــنین.......بـــگردیده با مـــهر مــــادر قـــرین
چو طفلش بدیدی زن خوش خصال.......بشد چشــم او روشن از آن جمال
چو کشتی تو یک شخص را در حیات.......خدا از غــــم آن بـــدادت نجات
دگر باره ات کـــرد حق امــــتحان........که خود آزمــودت به کاری گــران
ســرانجام ، دادم تو را رهـــبری.......تو را برگزیــــدم به پیغـــــــمبری [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » قرآن کریم
اى موسى ! آنزمان که خواهرت راه مى رفت (متوجّه شد که فرعونیان به دنبال دایه ای براى تو هستند ) به آنان گفت: آیا شما را به کسى که سرپرستى او را برعهده گیرد راهنمایى کنم ؟ پس ( بدینسان )تو را به مادرت باز گرداندیم تا چشمش روشن گردد و اندوهگین نشود . پس تو را از اندوه ( قتل قبطی) نجات بخشیدیم و همواره تو را سخت آزمودیم، پس چندین سال در میان مردم مدین ماندى، تا این که مقتدرانه آمدى. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  مرضيه اسدي - آیتی
آنگاه که خواهرت مى‌رفت و مى‌گفت: مى‌خواهید شما را به کسى که نگهداریش کند راه بنمایم؟ ما تو را نزد مادرت باز گردانیدیم تا چشمانش روشن گردد و غم نخورد. و تو یکى را بکشتى و ما از غم آزادت کردیم و بارها تو را بیازمودیم. و سالى چند میان مردم مدین زیستى. و اکنون، اى موسى، در آن هنگام که مقدّر کرده بودیم آمده‌اى. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » امیدمجد
ترا خواهرت کرد بس جستجو
بدیدت به دربار فرعون ، او
بگفتا بخواهید گویم چه کس
تواند بر این طفل باشد عسس
دهد شیر و باشد مراقب از او
کند تربیت طفل را بس نکو
تو بر مادرت بازگشتی چنین
بگردیده با مهر مادر قرین
چو طفلش بدیدی زن خوش خصال
بشد چشم او روشن از آن جمال
چو کشتی تو یک شخص را در حیات
خدا از غم آن بدادت نجات
دگر باره ات کرد حق امتحان
که خود آزمودت به کاری گران
سرانجام دادم تو را رهبری
تو را برگزیدم به پیغمبری
[ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » خرمشاهی
چنین بود که خواهرت [سرگشته‌] مى‌رفت و مى‌گفت آیا کسى را به شما نشان دهم که سرپرستى او را عهده‌دار شود؟ [گفتند آرى‌] و [سرانجام‌] تو را به آغوش مادرت باز گرداندیم که دیده‌اش روشن شود و اندوهگین نگردد، [سپس که بزرگ شدى‌] کسى را [به غیر عمد] کشتى، و تو را از غم و غصه رهانیدیم و چنانکه باید و شاید آزمودیم، سپس چندى در میان اهل مدین به سر بردى، سپس بهنگام [براى رسالت‌] آمدى‌ [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » صفارزاده
در آن هنگام که خواهرت (در نزدیکى کاخ فرعون) راه مى رفت و مى گفت: «آیا کسى را به شما نشان دهم که این نوزاد را کفالت مى کند (و دایه خوبى براى او خواهد بود)!» پس تو را به مادرت بازگرداندیم، تا چشمش به تو روشن شود و غمگین نگردد! و تو یکى (از فرعونیان) را کشتى اما ما تو را از اندوه نجات دادیم! و بارها تو را آزمودیم! پس از آن، سالیانى در میان مردم «مدین» توقف نمودى سپس در زمان مقدّر (براى فرمان رسالت) به این جا آمدى، اى موسى! [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » مجتبوی
آنگاه که خواهرت [در پى آن صندوق‌] مى‌رفت و مى‌گفت: آیا شما را بر کسى راه نمایم که او را نگهدارى و پرستارى کند؟ پس تو را به مادرت بازگرداندیم تا چشمش روشن شود و اندوه نخورد. و کسى- یعنى آن قبطى، از قوم فرعون- را کشتى پس تو را از اندوه رهانیدیم و تو را بارها آزمودیم، پس سالى چند در میان مردم مَدْین درنگ کردى، سپس براندازه و بهنگام- براى رسالت- بیامدى، اى موسى. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  علي رضا بلوري - ترجمه آیتی
آنگاه که خواهرت مى‌رفت و مى‌گفت: مى‌خواهید شما را به کسى که نگهداریش کند راه بنمایم؟ ما تو را نزد مادرت باز گردانیدیم تا چشمانش روشن گردد و غم نخورد. و تو یکى را بکشتى و ما از غم آزادت کردیم و بارها تو را بیازمودیم. و سالى چند میان مردم مدین زیستى. و اکنون، اى موسى، در آن هنگام که مقدّر کرده بودیم آمده‌اى. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
 » ترجمه انگلیسی
When thy sister went and said: Shall I show you one who will nurse him? and we restored thee to thy mother that her eyes might be refreshed and might not sorrow. And thou didst kill a man and We delivered thee from great distress, and tried thee with a heavy trial. And thou didst tarry years among the folk of Midian. Then camest thou (hither) by (My) providence, O Moses, [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  احمد يوسفي - محسن قرائتی
آنگاه که خواهرت (در پى آن صندوق) مى‏رفت تا بگوید: آیا شما را به کسى راهنمایى کنم که تکفّل و پرستارى او را بپذیرد؟! (و آنان پذیرفتند.) پس (این گونه) ما تورا به سوى مادرت باز گردانیدیم تا چشم او (به تو) روشن شود و اندوهگین نگردد. و(اى موسى!) تو شخصى (از فرعونیان) را به قتل رساندى (واز این بابت دچار اندوه گردیدى)، پس تو را از غم نجات دادیم و تو را در آزمون‏هاى مختلف آزمودیم. پس چند سالى را در میان مردم مدین (ودر کنار شعیب پیامبر) درنگ کردى، سپس (اینک) در زمان مقدّر (براى پذیرش رسالت به اینجا) آمدى. [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  عبدالله عبداللهي - ترجمه برگرفته از بیان السعادة
چنین بود که خواهرت [سرگشته] مى رفت و مى گفت آیا کسى را به شما نشان دهم که سرپرستى او را عهده دار شود؟ [گفتند آرى] و [سر انجام] تو را به آغوش مادرت بازگرداندیم که دل و دیده اش روشنى یابد و غم نخورد؛ [سپس که بزرگ شدى] کسى را [به غیر عمد] کشتى؛ و تو را از غم و غصه رهانیدیم و چنانچه باید و شاید آزمودیم؛ سپس چندى در میان اهل مدین بسربردى، سپس اى موسى به هنگام [براى رسالت] آمدى [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.
  اميد رسا - مترجم: امید رسا
" «هنگامی که خواهَرَت ، [اَطرافِ آنجا] راه می رفت [و] پس [به آنها] می گفت: «آیا شما را بر فَردی راهنمائی نمایم [که] او را کفالت [و سرپرستی] می نماید؟!» ؛ پس تو را به سویِ مادَرَت بازگرداندیم ، تا چشمش روشن شَوَد و غمگین نگردد! ؛ و تو را آزمودیم [در] آزمونی [سخت]! ؛ پس ، سالها در [میانِ] اَهلِ [شهرِ] «مَدیَن» ماندی ؛ [و] سپس ، بر اَندازه ای [معیّن] آمدی ، ای موسی!» ". [ نظرات / امتیازها ]
امتیاز داوران :
امتیاز کاربران :
نظرات کاربران :
نظری ثبت نشده است.
بازديد کننده گرامی چنانچه تمایل دارید، نظر شما به نام خودتان ثبت و در سايت نمایش داده شود، قبل از ثبت نظر عضو سايت شويد و یا اگر عضو سايت هستيد لاگین کنید.[ عضويت در سايت ][ ورود اعضا ][ ورود ميهمان ]
نظر شما ثبت شد و بعد از تائید داوران بر روی سایت قرار می گیرد.